Neregistrovaný, před účastí na tomto fóru musíte potvrdit, že souhlasíte s dodržováním jeho pravidel.

Pravidla
1. Obecná pravidla fóra Svethardware.cz
Zveme vás k členství v odborném diskuzním fóru Svethardware.cz a těšíme se na diskuze o všem, čím se zabýváme. Většina z vás nás - moderátory a administrátory - ani nezaregistruje, jelikož naším posláním je z pozadí udržovat bezproblémový chod tohoto fóra. Protože však názory lidí mohou být různé a někdy mohou vést i ke střetům, definovali jsme podmínky, jimiž se budeme řídit v případech, kdy vše neběží zcela hladce.


1.1 - Chování na fóru

1.1.1 - Pokud jste na fóru nový, přečtěte si tipy a triky v sekci Jste tu poprvé?
1.1.2 - Dodržujte základní pravidla slušného chování na internetu.
1.1.3 - Jsou jasně definovány tématické sekce, které je nutné dodržovat.
1.1.4 - Před založením tématu si ověřte, zda se daný problém už někde neřeší (další diskuze na již probírané téma by způsobovala chaos).
1.1.5 - Nepoužívejte neslušné výrazy. V krajních případech lze použít hvězdiček pro zakrytí hlavních částí slova. Moderátor má právo neslušné výrazy editovat, nebo příspěvek smazat.
1.1.6 - Každý uživatel je zodpovědný za své příspěvky na tomto fóru! Při porušení pravidel bude jeho příspěvek bez upozornění upraven, přesunut, nebo odstraněn.
1.1.7 - Fórum neslouží k debatám o článcích v magazínu Svět hardware - k tomu slouží diskuze pod články.
1.1.8 - Je zakázáno vytvářet si a využívat na tomto fóru více profilů. Porušení tohoto může mít za následek udělení BANu (zamezení přístupu uživatele na fórum) a podrobné prozkoumání i přehodnocení jeho dosavadní činnosti.


1.2 - Příspěvky ani další obsah zadaný uživatelem (např. podpis nebo avatar) nesmí zahrnovat:

1.2.1 - Reklamu, propagaci nebo komerční obsah neschválený administrátory fóra (mezi to patří i odkazy na konkurenční servery a inzeráty s účelem něco prodat). (aktualizováno 26.3.2018)
1.2.2 - Obsah (nebo odkazy na něj) vulgární, osočující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, odporující zákonným normám a nařízením (warez apod.) nebo dobrým mravům.
1.2.3 - Obsah, jehož účelem je pouze vytvořit flamewar.
1.2.4 - Příspěvky se zjevnými nebo skrytými urážkami osob postižených, vyznávajících jiné náboženství nebo příslušníků jiné rasy apod.
1.2.5 - Obsah, jehož hlavním smyslem je posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
1.2.6 - Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou. (přidáno 19.6.2015)


1.3 - Moderátoři a administrátoři fóra

1.3.1 - O tom, zda příspěvky nebo další obsah zadaný uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám, rozhodují moderátoři nebo administrátoři fóra (pokud není u konkrétního případu stanoveno jinak).
1.3.2 - Moderátoři a administrátoři mají právo editovat, mazat a přesouvat příspěvky, které podle jejich názoru porušují výše uvedená pravidla. Při častém nebo soustavném porušování pravidel má moderátor nebo administrátor právo uživatele napomenout. Administrátor má právo na základě vlastního uvážení nebo na návrh moderátora uživateli snížit jeho hodnocení nebo mu udělit ban (dočasné nebo trvalé zamezení přístupu uživatele do fóra).
1.3.3 - Rozhodnutí moderátorů a administrátorů tohoto fóra je konečné.
1.3.4 - Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jednání moderátorů nebo administrátorů tohoto fóra jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv adresovaných moderátorům nebo administrátorům fóra, případně formou e-mailu. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení výše uvedených pravidel.


1.4 - Udržování pořádku na fóru

Pokud příspěvky nebo jiný obsah zadaný uživatelem nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, mají moderátoři a administrátoři právo:
1.4.1 - Závadnou část příspěvku smazat nebo editovat.
1.4.2 - Smazat nebo přesunout celý příspěvek (nebo téma) se závadným obsahem.
1.4.3 - Varovat uživatele porušujícího pravidla (žlutá karta).
1.4.4 - Napomenout uživatele porušujícího pravidla (červená karta) a udělit mu odpovídající počet trestných bodů, které mohou mít pro uživatele za následek omezení přístupu k funkcím fóra (odkaz na stránku s definicí systému udělování trestných bodů).
1.4.5 - Zamezit přístupu uživatele na fórum (ban).

Pokud podle názoru uživatele obsah některého z příspěvků na fóru porušuje výše uvedená pravidla, může využít možnost oznámení příspěvku, kterého se problém týká, vedení fóra (toto oznámení bude dostupné všem moderátorům a administrátorům, kteří posléze stížnost hromadně posoudí).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redakce ani provozovatel Světa hardware nenese zodpovědnost za případný závadný obsah diskuzí na fóru, avšak vyhrazuje si právo diskuze moderovat podle zde definovaných pravidel.


2. Ukončení sekce Bazar a zákaz inzerátů

26.3.2018 byla sekce Bazar ukončena. Společně s tím došlo k zákazu vytváření nových témat a příspěvků inzertního charakteru s účelem něco prodat.


3. Pravidla pro podpisy


3.1 - Není povolené obarvování textu na jinou barvu, než je černá (je zakázán vB kód [color]).
3.2 - Je možné vložit 1 obrázek o maximálních rozměrech 350 x 20 px (pouze statický, animovaný gif není povolený).
3.3 - Maximální povolená velikost textu na jednom řádku je velikost 2.
3.4 - Maximální povolený počet řádků v podpisu je 5 (vždy po 90 znacích je další text brán jako nový řádek).
3.5 - Maximální počet znaků je 500 (bez vB kódu).
3.6 - Podpis nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s pravidly tohoto fóra (tedy ani žádnou formu reklamy).
3.7 - Podpis se zobrazuje jen u 1. příspěvku svého uživatele v rámci jedné stránky.
3.8 - Podpis se zobrazuje jen uživatelům, kteří byli na fóru aktivní (něco napsali, přihlásili se...) v uplynulých 14 dnech.

Prvních 5 bodů je ošetřeno nastavením fóra a nelze je porušit. Pokud někdo poruší 6. bod, bude mu podpis upraven, nebo rovnou smazán.


4. Pravidla reputačních bodů


4.1 - Pokud Vás nějaký příspěvek zaujme, můžete za něj jeho autorovi přidat nebo odebrat reputační body (návod jak na to). Pokud tak učiníte, musíte vždy připojit komentář (typicky obsahující to, co Vás k tomu přimělo). Reputační body slouží pouze pro odměňování hodnotných/nežádoucích příspěvků. Pokud by je někdo rozdával nebo odebíral bezdůvodně bez vazby na pro fórum hodnotné/nežádoucí příspěvky (ať už ze známosti nebo z nepřátelství), bude to považováno za porušení pravidel udělování reputace.

4.2 - Počet reputačních bodů mohou ovlivňovat pouze uživatelé, kteří v rámci diskuzního fóra napsali minimálně 15 příspěvků a mají minimálně 10 reputačních bodů (což je výchozí počet, který obdrží každý nový uživatel).

4.3 - Každý má určitou úroveň reputačního vlivu, která ovlivňuje, kolik nejvíce může někomu jinému jedním kliknutím přidat/odebrat reputačních bodů. Úroveň vlivu má u každého na začátku hodnotu 1 (jedním klinutím se přidá/odebere 1 reputační bod). Po obdržení dalších 100 reputačních bodů se úroveň vlivu zvyšuje o 1.

V případě vyšší úrovně vlivu je třeba při udělování reputace volit s rozumem počet bodů, aby odpovídaly důležitosti/hodnotě hodnoceného příspěvku. Je zakázáno za všechno udělovat plný počet nehledě na kvalitu/přínos příspěvku - udělování reputace musí být smysluplné.

4.4 - Přidávat nebo odebírat reputační body je možné v 24hodinovém intervalu pouze 10 různým uživatelům.

4.5 - Opětovné přidání nebo odebrání reputačních bodů stejnému uživateli je možné až po ohodnocení 10 jiných uživatelů.

4.6 - Grafická prezentace počtu reputačních bodů zobrazující se například v příspěvcích pod avatarem je následující:
...jedno tmavě zelené políčko = 15 bodů
...jedno světle zelené políčko = 30 bodů
...jedno zlaté políčko = 60 bodů

4.7 - V některých sekcích nelze u příspěvků udělovat reputační body. Jejich přehled je zde.

4.8 - Na komentáře doprovázející udělování reputačních bodů se vztahují i obecná pravidla celého fóra. Urážky v komentářích jsou také porušením pravidel tohoto fóra.

4.9 - U členů s vyšším počtem reputačních bodů dochází k náhodné kontrole udělených bodů. Při zjištění porušení zde definovaných pravidel bude přistoupeno k odpovídajícím opatřením (červená karta, snížení reputace administrátorem, odebrání možnosti udělovat reputační body).


5. Pravidla downloadů


5.1 - Nové downloady je třeba zařazovat v odpovídající sekci na této stránce, na kterou směřuje odkaz "download" v horní tmavé liště.

5.2 - Každý registrovaný uživatel může do sekce download přidávat nové záznamy. K jejich zveřejnění ale nedojde hned – jejich odsouhlasení bude podléhat úsudku moderátora odpovědného za celou sekci Download. Odpovědný moderátor je uvedený v tomto seznamu.

5.3 - Míra odměňování kredity v rámci našeho odměňovacího systému SHW je 25 kreditů za nově vytvořený a schválený download.

5.4 - Pro vytvoření nového downloadu je třeba v odpovídající sekci kliknout na odkaz "Přidat" (v horní nabídce). Zobrazí se formulář, do kterého je nutné vyplnit následující údaje:

Název downloadu: označení souboru/programu a na konec uvést do závorky konkrétní verzi.
Přidal: uvést své uživatelské jméno z našeho fóra.
Popis: zde musí být uvedeny následující údaje:
1. stručný popis downloadu v češtině
2. datum vydání
3. o jakou jazykovou verzi se jedná
4. informace o typu licence (v případě ovladačů namísto licence uvést podporovaný operační systém)
5. podrobný popis (nepovinné), který může zahrnovat i release notes, případně další informace v anglickém nebo českém jazyce
Hlavní kategorie: z roletového menu vybrat kategorii, do které má download patřit.
Uploadovat soubor: po stisknutí tlačítka "Procházet" zvolit požadovaný soubor (pokud je menší než 20 MB).
Odkaz na soubor: uvést adresu souboru nebo stránky, kde se nachází (včetně http://).
Pro odkazované soubory uvést velikost v BYTECH: například 150350 (údaj musí být bez mezer).

Po vyplnění je třeba jen stisknout tlačítko "Přidat soubor". Pak je to v rukou odpovědného moderátora. Pokud nebudou obsaženy všechny potřebné údaje, nebude download zařazen.

5.5 - Pokud velikost souboru není větší než 20 MB, je možné uploadovat přímo daný soubor. Pokud je větší než 20 MB, je třeba namísto uploadu uvést odkaz na soubor nacházející se na jiném serveru a pokud nelze odkázat přímo na soubor, je třeba uvést adresu stránky, odkud je možné jej stáhnout.

5.6 - Po vytvoření nového downloadu přijde moderátorovi oznámení. Jakmile se na nově vytvořený download podívá, rozhodne, zda jej schválí nebo nikoli (zda obsahuje všechny potřebné informace a zda už není v sekci Download obsažen). Pokud download schválí, nahraje soubor přímo k nám na server a upraví odkaz, aby odpovídal novému umístění.

5.7 - Přiřazování kreditů za nové downloady probíhá vždy na začátku nového měsíce (společně s udělením i za ostatní aktivity na fóru SHW) za všechny downloady vytvořené a schválené v rámci uplynulého měsíce.

5.8 - Na fóru se v kategorii "Ostatní" nachází sekce "Download" se stejnou strukturou podsekcí (jako v hlavní sekci) sloužící pro automatické oznamování o nových downloadech – po zveřejnění se zde v odpovídající podsekci objeví nové téma, v kterém bude první příspěvek obsahovat popis a odkaz na nový download.

Je tak možné nastavit si sledování sekce, která Vás zajímá (například aby Vám chodily e-mailem upozornění na nově přidané kodeky). Tato témata jsou zde vytvářena jako uzamčená, protože diskuze k downloadům jsou přímo u nich v hlavní sekci. Sekce Download a jednotlivé její podsekce ale uzamčené nejsou, čili je možné v nich vytvářet nová témata - například návrhy na zlepšení.


6. Pravidla vkládání obrázků do alb


Je možné si vytvářet speciální alba pro prezentaci svých fotografií a zajímavých obrázků, ke kterým pak mohou ostatní uživatelé psát komentáře. Obrázky ve svých albech je také možné přidávat do společenských skupin, jejichž jste členem. Více podrobností zde.

6.1 - Maximální rozlišení obrázku v albech je 1024 x 768 pixelů.
6.2 - Maximální velikost obrázku v albech je 1 MB.
6.3 - Vkládat do alb je možné pouze soubory s příponou jpg, jpeg, png a gif.
6.4 - Každý může mít ve svých albech maximálně 100 obrázků.
6.5 - Každý má pro obrázky ve svých albech k dispozici 100 MB prostoru.
6.6 - Frekvence přidávání nových obrázků není nijak omezena.
6.7 - Přidané obrázky do alb může jejich autor kdykoli smazat.
6.8 - K obrázkům z veřejných alb mohou psát všichni uživatelé komentáře. Autor komentáře u obrázku v albu jiného uživatele může svůj komentář kdykoli editovat.
6.9 - Obrázky nesmí porušovat obecná pravidla tohoto fóra (tedy žádná reklama nebo nevhodný obsah).
6.10 - Alba nenahrazují funkci "Upload obrázků", která je uzpůsobena pro snadné vkládání obrázků do příspěvků na fóru.


7. Pravidla Poradny


7.1 - Sekce Poradna je dostupná v dolní části homepage fóra.

7.2 - Po vstupu do Poradny se zobrazí aktuální dotazy. Po kliknutí na tlačítko Nové téma se nepřihlášenému čtenáři objeví formulář s těmito položkami:

* Pole pro jméno nebo přezdívku (povinné)
* Roletové menu pro výběr tematické oblasti (povinné)
* Velké pole pro dotaz (povinné)
* Velké pole pro techniku, které se dotaz týká (nepovinné)

Povinné položky je třeba vyplnit, aby mohl být dotaz snadno zodpovězen. Přihlášení zde zakládat dotazy nemohou (pro ně je určeno celé fórum).

7.3 - Po odeslání formuláře se v Poradně dotaz hned objeví a jeho tvůrce je na něj přesměrován (může si uložit odkaz a pak kontrolovat odpovědi).

7.4 - Protože je ve formuláři definována tematická oblast, nejsou v Poradně podsekce (témata mají v nadpisu uvedenou oblast a svou stručnou definici).

7.5 - Nepřihlášeným se zobrazují pouze témata vytvořená v posledních 14 dnech. Po 1 týdnu jsou uzamčena, pro řešení dlouhodobějších záležitostí je třeba se registrovat. Témata se nemažou, takže pokud má uživatel v profilu nastavené zobrazování témat nehledě na dobu vytvoření, budou se mu zobrazovat všechna.

7.6 - V Poradně je zachováno počítání příspěvků a možnost udělování reputace za příspěvky registrovaným.

7.7 - Pro napsání dotazu lze používat tento odkaz. Pro použití Poradny tak není třeba znát rozhraní fóra.

7.8 - Pokud se v Poradně objeví příspěvek porušující pravidla fóra (a tedy i Poradny - např. žádost o pomoc bez doprovodných informací), bude smazán.

V Poradně mohou naši čtenáři v případě problémů získat cenné rady bez nutnosti registrace. Slouží ale jen pro jednorázové záležitosti. Pokud chcete dlouhodobě těžit ze vstřícnosti, znalostí a zkušeností naší komunity, zaregistrujte se (zpřístupní se Vám i množství funkcí, jež jsou neregistrovaným odepřeny).


8. Pravidla odměňovacího systému


8.1 - Přehled všech aktuálně dostupných odměn je v tématu Odměny a oznámení o jejich udělení.

8.2 - Stav konta nově registrovaného: 0 kreditů

8.3 - Za následující aktivity se udělují kredity automaticky:

Vytvoření tématu: 4 kredity
Vytvoření příspěvku: 3 kredity
Vytvoření ankety: 3 kredity
Hlasování v anketě: 2 kredity
Získání kladné reputace (nehledě na počet bodů): 20 kreditů
Získání záporné reputace (nehledě na počet bodů): -30 kreditů
Získání červené karty: -300 kreditů

Kredity se neudělují v sekcích, v kterých se nepřičítají nové příspěvky. Jejich přehled je zde.

8.4 - Za následující aktivity se udělují kredity začátkem nového měsíce za měsíc předcházející:

Post moderátora fóra: 400 kreditů

8.5 - Kredity udělované za aktivity uvedené v bodě 8.4 jsou oznamovány v tématu Udělování kreditů za uplynulý měsíc.

8.6 - Po dosažení počtu kreditů potřebného pro získání odměny je třeba napsat do tématu Odměny a oznámení o jejich udělení následující:

"Mám xxx kreditů a jako odměnu jsem si vybral yyy, pro což je třeba mít 8000 kreditů."

Pokud bude počet kreditů odpovídat, uživatel nebude mít v platnosti žádnou červenou kartu a odměna bude stále k dispozici, odpoví ve stejném tématu admin fóra (nejpozději do 10 pracovních dní):

"Ano, je to v pořádku. Napište mi v soukromé zprávě svou adresu pro odeslání odměny (včetně tel. čísla)."

Zároveň bude odstraněna se seznamu dostupných odměn (pokud nebude k dispozici více kusů) a uživateli se odečte odpovídající počet kreditů. V nadcházejících dnech odměnu v rámci České republiky na naše náklady zašleme, typicky pomocí DPD. Do zahraničí (včetně SR) odměny neposíláme.

Pokud by uživatel měl v době výběru odměny v platnosti nějakou červenou kartu, bude jeho výběr neplatný, na což administrátor v tématu následně upozorní.

Pokud by uživatel byl autorem nějakého obsahu, který by poškozoval dobré jméno provozovatele Světa hardware nebo jím vydávaných magazínů či poskytovaných služeb, bude jeho výběr neplatný, na což administrátor v tématu následně upozorní.

Je zakázáno, aby nám člen diskuzního fóra Světa hardware poslal pro odeslání odměny adresu jiného člověka, kterému odměnu z našeho odměňovacího systému prodal. V případě výskytu této situace bude dotyčný člen fóra trvale vyřazen z odměňovacího systému Světa hardware a ze všech námi provozovaných soutěží.

8.7 - Výběrem odměny se člen fóra zavazuje k tomu, že po jejím obdržení napíše do tématu "Odměny a oznámení o jejich udělení" obratem informaci, že mu byla v pořádku doručena a je funkční (pokud by tak neučinil, ztratil by nárok na jakoukoli další odměnu). Tím bude konkrétní záležitost uzavřena.

8.8 - Záruka na odměny není poskytována.

8.9 - Provozovatel nebo redakce Světa hardware nenese zodpovědnost za případné škody způsobené ať už nesprávným používáním (např. neodbornou instalací) nebo náhodným selháním produktu v roli odměny.

8.10 - Po uplynutí 1 měsíce od vložení odměny do odměňovacího systému je možné, že z něj bude vyřazena, pokud si ji za tu dobu nikdo nevybral.

8.11 - Změna pravidel je vyhrazena (každá změna bude oznámena v tomto tématu).


9. Pravidla soutěže SHWallpaper


Tato pravidla platí pro pořádání jednotlivých kol soutěže pojmenované jako SHWallpaper konané na webových stránkách internetového magazínu Svět hardware, dále jen „SHWallpaper“. Tyto body popisují jasná a úplná pravidla pro konání SHWallpaper, dále jen „Pravidla“.9.1 – Pořadatelé

9.1.1 – Organizátorem SHWallpaper je společnost oXy Online s.r.o., IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129 se sídlem Zdaboř 570, 261 01 Příbram 5, dále jen „Organizátor“.
9.1.2 – U jednotlivých kol SHWallpaper může figurovat i jiná firma jako spoluorganizátor (sponzor), dále jen „Spoluorganizátor“.
9.1.3 – Organizátor a Spoluorganizátor jsou pro účely SHWallpaper dále společně označováni jako „Pořadatelé“.


9.2 – Obecná ustanovení

9.2.1 – Organizátor soutěže SHWallpaper si vyhrazuje právo ji zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla (dále jen "Změna soutěže").
9.2.2 – Organizátor soutěže SHWallpaper si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
9.2.3 – Účastí v soutěži SHWallpaper se všichni účastníci zavazují dodržovat její Pravidla.


9.3 – Účast v SHWallpaper

9.3.1 – Účastnit se soutěže SHWallpaper může každý registrovaný návštěvník magazínu pořádajícího SHWallpaper.
9.3.2 – Před první účastí je třeba v profilu v magazínu uvést své pravdivé kontaktní údaje (jméno, příjmení, ulici a číslo popisné, město, PSČ).
9.3.3 – Pokud účastník opakovaně poruší pravidla soutěže SHWallpaper, bude ze soutěže SHWallpaper na 2 měsíce vyloučen.
9.3.4 – Přihlášení do soutěže SHWallpaper je technicky realizováno vyplněním tohoto formuláře dostupného na webové stránce magazínu pořádajícího SHWallpaper a odesláním zadaných údajů, dále jen „Účast v SHWallpaper“.
9.3.5 – V případě nejasností se může účastník obrátit na administrátora tohoto fóra, který je uvedený v tomto seznamu.


9.4 – Kritéria pro zařazení wallpaperu do soutěže

9.4.1 – Rozlišení: 1920x1200 pokud není uvedeno jinak
9.4.2 – Formát: JPG, PNG nebo GIF
9.4.3 – Téma: je vždy uvedeno v oznámení daného kola
9.4.4 – Účastník může do každého kola zařadit maximálně 3 wallpapery.
9.4.5 – Musí se jednat o vlastní tvorbu (nesmí být použity např. ani screenshoty z počítačových her).
9.4.6 – Musí mít nějakou kvalitativní úroveň (žádné "čmáranice" v malování, nekvalitní fotografie...).
9.4.7 – Musí obsahovat logo Světa hardware o minimální šířce 150 px, může být bez textu "...vše ze světa počítačů" a s různou sytostí, ale musí být dobře rozeznatelné a mít správné proporce.
9.4.8 – Může obsahovat decentní umělecký podpis autora/autorů.
9.4.9 – Nesmí být v rozporu s obecnými pravidly tohoto fóra (odstavec 1.2). Pokud je téma spojené s nějakým výrobcem, je povolena jeho propagace.
9.4.10 – Upload musí být proveden do konce měsíce, v kterém bylo oznámeno dané kolo.

9.4.11 – Uploadem pomocí formuláře uvedeném v bodě 10.3.4 je účast wallpaperu v daném kole konečná (wallpaper nebude možné aktualizovat). Pokud si účastník není jistý provedením a rád by před zařazením znal názory ostatních, může wallpaper zařadit do podsekce Rozpracované wallpapery, kde jej může vylepšovat a pak do uploadovací sekce zařadit až finální verzi.

9.4.12 – Pokud se nejedná o zcela vlastní tvorbu, zavazuje se účastník co nejdříve po uploadu wallpaperu (nejpozději do 24 hodin) k vytvoření nového příspěvku v tématu s wallpaperem, do kterého:

a) vloží do přílohy všechny nevlastní materiály a zároveň na ně uvede přímé odkazy, pokud se nachází na jiných serverech.

b) uvede jasné důkazy oprávněnosti k použití všech nevlastních materiálů ve svém wallpaperu (to mohou být citace z pravidel webů nebo přímo autorů, odkud obrázky pochází + odkazy na stránky s jejich zněním, nebo prokázání svolení autorů obrázků k jejich užití v soutěži SHWallpaper, nebo uvedení jmen autorů s odkazy na jejich web/tvůrčí profil, nebo kombinace všeho uvedeného).

9.4.13 – Pokud byl k vytvoření wallpaperu použit 3D/CAD/CAM program, zavazuje se účastník k poskytnutí screenshotu renderované scény (wireframe zobrazení - screenshot z programu). Co nejdříve po uploadu wallpaperu (avšak nejpozději do 24 hodin) vytvoří účastník v tématu s wallpaperem nový příspěvek, do kterého tento screenshot připojí.

9.4.14 – Pokud wallpaper zařazený do sekce "Upload do aktuálního kola" nebude podle Organizátora soutěže odpovídat tématu daného kola, bude bez ohledu na datu přesunut do sekce "Rozpracované wallpapery" s komentářem, že má autor 24 hodin na úpravu, aby bylo splněno téma (wallpaper se zcela jiným zpracováním nebude brán v potaz).


9.5 – Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

9.5.1 – Účastí v SHWallpaper každý účastník výslovně uděluje souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat jeho osobní údaje a užít jeho jména a dalších osobních údajů ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány zvukové a obrazové záznamy projevů osobní povahy účastníka. Zaměstnanci Organizátora jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

9.5.2 – Souhlas účastníka SHWallpaper se zpracováním údajů, udělený podle těchto pravidel, je dobrovolný a může být kdykoliv v průběhu SHWallpaper odvolán. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje účastníka zlikvidovány a účast v SHWallpaper tím pro něj končí.

9.5.3 – Organizátor tímto informuje každého účastníka SHWallpaper, který poskytl nebo poskytne své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Osobní údaje účastníků jsou shromažďovány prostřednictvím elektronických nosičů informací, v rozsahu účastníkem poskytnutých údajů, pouze za účelem provedení SHWallpaper. Mohou být poskytnuty subjektu, jenž poskytl do SHWallpaper výherní ceny, a to pouze za účelem propagačním.

9.5.4 – Účastník má ve svém profilu přístup k jeho osobním údajům a má možnost jejich opravy nebo doplnění. Účastník má právo požadovat odstranění porušení povinností Organizátora SHWallpaper jiným způsobem ve smyslu § 11 a § 21 Zákona.


9.6 – Udělení práv

9.6.1 – Účastí v SHWallpaper souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „Data“) do databáze Pořadatelů, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Pořadatelů, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
9.6.2 – Podmínkou Účasti v SHWallpaper je vytvoření autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb. Účastníkem, dále jen „Dílo“.
9.6.3 – Účastí v SHWallpaper uděluje účastník Pořadatelům bezúplatně nevýhradní a časově neomezené právo Dílo užít všemi způsoby definovanými v § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.
9.6.4 – Účastník dále Účastí v SHWallpaper prohlašuje, že práva k užití Díla mu patří a že ručí za škody, které by Pořadatelům vznikly v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení, nebo v důsledku nerespektování autorských práv ze strany autora.


9.7 – Vyhodnocení SHWallpaper

9.7.1 – Vyhodnocení každého kola soutěže předchází dvě hodnoticí kola, v kterých se posuzují do soutěže zařazené wallpapery.

9.7.21. hodnoticí kolo: Komise sestavená z redakce a moderátorů fóra SHW oboduje zařazené wallpapery (od 1 do 5 bodů), na základě čehož se 10 nejlepším wallpaperům podle pořadí udělí základní body:

1. a 2. v pořadí = 5 bodů
3. a 4. v pořadí = 4 body
5. a 6. v pořadí = 3 body
7. a 8. v pořadí = 2 body
9. a 10. v pořadí = 1 bod

9.7.32. hodnoticí kolo: V druhém pondělí daného měsíce odstartuje anketa s 10 nejlepšími wallpapery, která poběží 10 dní a bude dostupná (včetně zobrazování upoutávky) pouze aktivním uživatelům fóra SHW splňujícím tyto podmínky:
– mají aspoň 15 reputačních bodů
– mají aspoň 50 příspěvků v sekcích, kde se započítávají (platný počet má každý u sebe v profilu)
– zaregistrovali se více než 60 dní před startem ankety

Stav po automatickém ukončení ankety nebude konečný. Dojde k ověření účasti a budou vyřazeny hlasy od:
– autorů 10 wallpaperů, kterých se anketa bude týkat
– členů komise (jejich hlasy budou zohledněné v základních bodech)

Pak se k hlasům v anketě přičtou základní body od komise (viz výše) a až tehdy bude stanoveno finálové pořadí v příspěvku od někoho z redakce SHW, s čímž bude i zveřejněno téma s anketou (do té doby bude ve skryté sekci).

9.7.4 – Vyhodnocení každého kola soutěže bude zveřejněno v tomto tématu krátce po ukončení 2. hodnoticího kola, nejpozději však do 14 dní od jeho ukončení.


9.8 – Výhra a její předání

9.8.1 – Pro každé jednotlivé kolo SHWallpaper může být vypsána výhra či více výher, dále jen „Výhra“.
9.8.2 – Nárok na Výhru získá účastník, který se ve vyhodnocení daného kola soutěže umístí na pozici odpovídající dané Výhře, dále jen "Výherce".
9.8.3 – Organizátor bude Výherce o jeho umístění informovat kromě jeho jmenování ve vyhodnocení také pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho profilu. Pokud Výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.
9.8.4 – Výherce bere na vědomí, že předání Výhry může být ze strany Organizátora podmíněno podpisem darovací smlouvy.
9.8.5 – Výhra bude Výherci bezplatně odeslána pomocí přepravní služby DPD na adresu v rámci ČR uvedenou v jeho profilu v době vyhodnocení soutěže. Do zahraničí posíláme pouze do SR, a to s tím, že si Výherce zaplatí pomocí dobírky přepravu, na což bude předem upozorněn.
9.8.6 – Účastí v soutěži každý účastník akceptuje, že Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Výher, že Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze za ně požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné odměny, než je pořadateli stanovena.
9.8.7 – Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být předány Výhercům v souladu s těmito Pravidly.
9.8.8 – Záruka není na Výhru poskytována. V případě závady nechť Výherce informuje Organizátora soutěže a ten osloví Spoluorganizátora, který Výhru věnoval, zda by ji nevyměnil za jinou nebo neopravil, ale jestli tak učiní, bude záviset pouze na jeho ochotě (nelze po Pořadatelích cokoli vymáhat).


9.9 – Závěrečná ustanovení

9.9.1 – Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení konkrétního kola SHWallpaper.
9.9.2 – Změna pravidel je vyhrazena (každá změna bude oznámena v tomto tématu).

Pokud některé z pravidel porušíte, obdržíte žlutou nebo červenou kartu a budete muset znovu odsouhlasit jejich znění.

 Přečetl jsem si pravidla a souhlasím s jejich dodržováním.