Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty
Chlazení a skříně
Ostatní
Periférie
Procesory
Storage a RAM
Základní desky
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Digimanie  |  TV Freak
Svět mobilně  |  Svět audia

Téma: Články od čtenářů - o co se jedná, pravidla

11.9.2006 09:42
Karel PolívkaChtěli byste napsat vlastní článek a dát ho ostatním k posouzení? Třeba ve Vás dříme skrytý talent.


Pravidla pro zařazení článku

6.1 - Tématicky se musí týkat zaměření serveru Svět hardware, TV Freak nebo Digimanie (může jít o recenze, odborné články o technologiích, prognózy, srovnávací testy).
6.2 - Musí se jednat o vlastní tvorbu. Články obsahující převzaté pasáže nebo fotografie z jiných článků bez uvedení zdroje a bez souhlasu autora budou smazány.
6.3 - Rozsah minimálně 5000 znaků včetně mezer.
6.4 - Musí být vyplněny všechny náležitosti zmíněné níže v postupu pro vytvoření článku (např. ikonku 160x80px).
6.5 - Musí obsahovat minimálně 2 obrázky (třeba i ilustrační) vsazené do článku mezi odstavce textu (nikoli jako přílohy), a to pomocí funkce "Rychlý upload obrázku".
6.6 - Recenze nebo srovnávací test musí obsahovat minimálně 3 vlastní fotografie popisovaného produktu.
6.7 - Nesmí obsahovat reklamu nebo prosté vychvalování/pomlouvání - musí být pokud možno co nejvíce objektivní.
6.8 - Nesmí obsahovat vulgární výrazy a musí být napsán spisovným jazykem (žádné komolení českých výrazů za účelem pochybné originality).


Popis sekce

V hlavní sekci jsou všechny zařazené články. V podsekci "Informace a nezařazené články" jsou témata s informacemi o této sekci a články, které nebyly zařazeny (nesplňovaly kritéria).1. Tlačítko pro vyvolání formuláře pro tvorbu nového článku.
2. Podsekce "Informace a nezařazené články" a "Rozpracované články".
3. Informace o nejnovějších příspěvcích v obou podsekcích.
4. Ikonky jednotlivých článků.
5. Informace o jednotlivých článcích (nadpis, podnadpis, perex, autor, počet komentářů, počet zobrazení, poslední komentář)
6. Boxík "Doporučujeme" - zde bude buď nejvíce čtený článek nebo článek, který si z nějakého důvodu zaslouží pozornost.
7. Boxík "Nejčtenější" - výpis 5 nejčtenějších článků.
8. Boxík "Nejdiskutovanější" - výpis 5 nejdiskutovanějších článků.
9. Boxík "10 nejnovějších článků".


Postup pro vytvoření nového článku

1. V sekci "Články od čtenářů" stisknout tlačítko " Nový článek ".2. Nahrát Ikonku článku o šířce 160px a výšce 80px - po stisknutí tlačítka "Procházet" vybrat obrázek, který bude článek doprovázet v hlavní sekci.

3. Napsat Nadpis článku (měl by být krátký a úderný).

4. Napsat Podnadpis článku - ten se bude zobrazovat menším písmem hned pod hlavním nadpisem, rovněž by měl být krátký a výstižný.

5. Napsat Perex k článku - jde o krátkou upoutávku na článek s délkou maximálně 130 znaků, která jej bude doprovázet v hlavní sekci společně s ikonkou, nadpisem a podnadpisem (stejně jako je to na homepage SHW).

6. V dalším okně "Vytvořit nový článek" se zobrazí editor , v kterém je v horní nabídce tučným fontem volba " Nová kapitola " (pro její zobrazení a další formátovací funkce je nutné mít nastavené rozhraní editoru zpráv jako "Standardní editor" nebo "Pokročilý WYSIWYG editor" - to lze provést v uživatelském panelu -> Upravit nastavení).Po stisknutí volby "Nová kapitola" se objeví okno, v kterém napište nadpis nové kapitoly.Po stisknutí tlačítka OK se v editoru na pozici kurzoru objeví BBkód [BREAK=nadpis kapitoly] (namísto "nová kapitola" bude název). Při zobrazení článku tak bude na první stránce pouze 1. kapitola - veškerý obsah až do místa, kde se vytvořil mezník pro novou kapitolu. Ve spodní části se pod kapitolou objeví šipky a odkazy pro zvolení další nebo předcházející kapitoly. Kapitol může být libovolné množství.V případě rozsáhlejších článků je tvorba kapitol nezbytná, jelikož se tím orientace v dlouhém článku značně zpřehlední.

7. Pokud je článek kompletní, stiskněte tlačítko "Odeslat článek". Pokud článek na jeden zátah nedokončíte, vytvořte jej v podsekci Rozpracované články , kde se rozpracovaný článek nezobrazí nikomu jinému než Vám a administrátorovi. Budete tak na něm moci pracovat třeba i několik dní nebo týdnů a až jej dokončíte, napište k němu nový příspěvek (po stisknutí tlačítka "Komentář)" s textem: " Hotovo ".

Pak se na článek podívám a pokud bude splňovat kritéria, přesunu jej do hlavní sekce, kde si jej budou moci všichni přečíst, hodnotit a komentovat.


Vkládání obrázků

Každý článek by měl obsahovat nějaké obrázky. Při zadávání článku se v okně s editačními prvky zobrazuje možnost " Rychlý upload " (pokud máte nastavený pouze Základní editor, možnost "Rychlý upload" se nezobrazí), pomocí kterého je vložení obrázku do článku opravdu jednoduché. Po kliknutí na "Rychlý upload obrázku" se otevře následující okno:Po zvolení souboru a stisknutí tlačítka "Upload" se v článku na jeho konci automaticky zobrazí BB kód včetně URL právě uploadovaného obrázku, čili není třeba samostatně uploadovat a pak adresu obrázku kopírovat - provede se to samo. Můžete tedy psát a pokud budete potřebovat vsadit obrázek, pouze jej skrze toto okno vyberete a potřebný kód se automaticky sám vloží.


Hodnocení článků a komentáře

Hodnotit články lze pouze zároveň s napsáním komentáře (tím se zamezí tomu, aby u článků někdo záměrně "anonymně" snižoval hodnocení). Hodnocení se sestává z 5 různých kritérií odlišujících se maximálním počtem udělitelných bodů z důvodu rozdílné důležitosti (ve finále se všechny body sečtou a zprůměrují). Největší váhu má odbornost (až 9 bodů). Avšak pokud se někdo zaměří jen na teorii, aniž by pořizoval vlastní fotografie, přijde o možnost získat až 6 bodů právě za ně. Stejně tak svou roli hraje i podoba článku a textu, takže získat vysoký počet bodů není snadné.

Po stisknutí tlačítka "Komentář" se v horní části formuláře objeví sekce "Hodnocení":Odbornost (0 až 9 bodů) - odborná úroveň a informační hodnota (pozná se, jak se autor v dané problematice vyzná).
Jazyková forma (0 až 6 bodů) - stylistika, pravopis.
Fotografie (0 až 6 bodů) - hodnocení kvality fotografií; pokud článek žádné vlastní fotografie autora neobsahuje, něměl by získat žádný bod.
Délka (0 až 3 body) - délka článku (pokud je článek vzhledem k tématu příliš stručný, měl by dostat nižší ohodnocení).
Čtivost (0 až 3 body) - jak se článek čte; důležitý je především styl, jakým je podán a jeho struktura - logické členění částí.

Hodnocení není povinné a pro jeho uložení je nutné zaškrtnout checkbox umístěný pod jednotlivými volbami (viz screenshot výše). Jakmile někdo článek ohodnotí (a napíše komentář), tak se u všech jeho komentářů pod daným článkem v jejich pravé části objeví přehled, jak jednotlivé aspekty článku hodnotil. Autor svůj článek hodnotit nemůže.U zobrazeného článku je v pravém sloupci boxík " Hodnocení " s průměrným hodnocením jednotlivých kritérií a s průměrným hodnocením celkově. Každé kritérium má jinou váhu, proto na obrázku výše má odbornost s průměrným počtem bodů 5.5 kratší znázornění než čtivost s průměrným počtem bodů 2.5 (5.5 bodů z možných 9 je procentuálně méně než 2.5 bodu z možných 3), celkový průměr vypadá takto:

(5.5 + 3.5 + 1.5 + 2.0 + 2.5) / (9 + 6 + 6 + 3 + 3) = 0.55


První závorka je sečtení průměrných počtů bodů za jednotlivá kritéria, druhá závorka je součet maximálních počtů bodů, které lze získat.


Závěrem

Články hodnotí ostatní uživatelé tohoto diskuzního fóra. Za vytvoření článku splňujícího všechna pravidla jeho autor obdrží 600 kreditů v rámci našeho odměňovacího systému. Články, které nebudou splňovat výše definované podmínky, budou přesunuty do podsekce "Informace a nezařazené články" a nebudou nijak odměněny.

Dotazy týkající se této sekce směřujte do tématu "Články od čtenářů - dotazy/připomínky".