Zobrazené výsledky: 1 až 6 z 6

Téma: Poplatky ve zdravotnictví: SRN vs ČR

 1. #1
  Nováček
  Registrace
  Nov 2007
  Příspěvků
  5

  Inspirován threadem se zkušenostmi z našich nemocnic jsem si řekl, že by nebylo od cesty dát sem malé srovnání, ať každý vidí, jak nás naši drazí politici drbou kde se jen dá...

  Poplatky ve zdravotnictví u nás a v Německu.

  Poplatky ve zdravotnictví u nás a v SRN. Tady máme socialistický kapitalismus, tam je sociální kapitalismus a v tom je velký rozdíl.Tam nemají nějaké Cikrty či Julínky, ale sestavení celého systému přenechali odborníkům. To, co z toho vzniklo, je sociálně spravedlivé a přijatelné pro všechny. Nikdo není znevýhodněn a každý přispívá na zdravotnictví dle svých možností. U nás nejvíce sociálně nespravedlivé je právě to, co oba Tomášové vychvalují jako největší přednost: - hranice 5000 Kč pro každého. Určení ochranné hranice poplatků pevně stanovenou výší 5000 Kč je
  sociálně nespravedlivé. Pro toho, který má roční příjem 500 000 Kč, je to jedno procento z příjmu. Ten, kdo má ale příjem jen 100 000 Kč, je to už 5 % a platí tedy
  pětkrát více. Aby k této nespravedlnosti nedošlo, mají to v Německu stanoveno
  pevně v procentech. Jsou to pro každého 2 % z ročního přijmu, pro chronicky nemocné 1 %. U každého je tedy hranice individuálně stanovena dle jeho příjmů.
  Kdo může platit více, platí více, kdo méně, platí méně. Platby zdravotního
  pojištění taky nejsou stanoveny u všech stejnou pevnou sumou, ale vypočteny procentuálně z platu.
  Tak by to mělo být i u hranice poplatků. Pokud je to jinak, je to stejně nespravedlivé, jako kdyby se stanovila daň ze mzdy pro všechny stejnou sumou, třeba 8000 Kč. Ten s příjmem kolem 60 000 Kč by měl důvod se smát, ten s učitelským platem kolem 20 000 Kč by už takový důvod mít nemusel. Stanovit nějakou hranici, či odvod nějaké daně tak, aby to bylo sociálně spravedlivé pro všechny plátce, nejde jinak než procentuálně. Na to zřejmě nikdo nepomyslel.
  Další drzostí je vyžadování placení od bezpříjmových skupin, např. od dětí.
  V SRN platí až od 18 let. Předpokládá se, že potom už dítě má vlastní příjem a pokud ne, tak má už nárok na sociální podporu, ze které musí rovněž platit, a to zase až do výše jen 2 % (chronicky nemocní 1 %).Pokud by ministr Tomáš Julínek vyžadoval, aby za děti platili rodiče, byl by to zase další případ diskriminace rodičů s nedospělými dětmi. Museli by platit dvakrát, jednou za sebe a jednou za děti. Ty s dospělými dětmi by byli zvýhodněni.
  Dalším protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu ve výši tří dnů pro každého nově onemocnělého.To přece nemůže být paušálně zakotveno v zákoně.
  Takto by mohl trestat jenom soud a musel by případ posuzovat individuálně,
  pokud by k nějakému zneužití ze strany pacienta opravdu došlo. To je přece nespravedlivé trestat s viníky i poctivé. Typický případ pro soud pro lidská práva
  ve Štrasburku.
  A ještě jedna otázka. Bude muset pacient platit první 3 dny za pobyt v nemocnici,
  když za tyto tři dny nebude mít žádný příjem? Pokud ano, kde má na to vzít peníze?
  V Německu prvních 6 kalendářních týdnů je nemocný placen svým zaměstnavatelem
  ve výši přibližně 95 % z čisté mzdy. Potom ho platí nemocenská pojišťovna přibližně 75 % z hrubé mzdy. Kdo by toho zneužíval a přitom třeba pracoval na černo, může být i vyhozen ze zaměstnání. Způsobenou škodu samozřejmě musí nahradit.

  Praxe s poplatky ve zdravotnictví ve SRN u lékaře.

  Za návštěvu u lékaře se platí paušální poplatek za každé kalendářní čtvrtletí roku ve výši 10 eur. Nezáleží na tom, kolikrát lékaře v té době navštívíte, zdali 3x (jednou za měsíc), či 20x. Pokud tedy k lékaři chodíte průběžně přes celý rok, zaplatíte za neomezený počet návštěv za čtyři čtvrtletí celkem 40 eur.U specialisty, kam vás pošle váš lékař, se neplatí nic. Poplatky vybírá sestra, která je dál posílá zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn. Nejsou určeny lékaři, ale na podporu zdravotnictví. Lékař si nemůže přivydělat tím, že by si nechal zaplatit za vystavení receptu. Vystavit pacientovi recept je samozřejmost a součást jeho práce. Ostatně by to bylo i v rozporu se zákonem, kdyby byl lékař placen dvakrát. Jednou zdravotní pojišťovnou a podruhé samotným pacientem. Poplatky jsou plně započítány do nejvyššího možného zatížení pacienta (ochranný limit).

  Poplatky za léky a obvazový materiál.

  Platí omezení na nejvýše 10 eur za lék a materiál. Za každý lék, který je na doplatek, se tedy platí 10 % z jeho ceny, nejméně však 5 eur a nejvýše 10 eur. Pokud by tedy cena léku byla 300 eur, pacient by nezaplatil 30 eur, ale jenom 10 eur. Poplatky rovněž nejsou určeny lékárníkům, ale pro zdravotnictví jako takové a odevzdány zdravotním pojišťovnám.Jsou plně započítány do hranice nejvyššího zatížení (ochranný limit) bez ohledu na to, jestli by si mohl pacient vybrat lék bez doplatku. Zdravotní pojišťovna do toho nemůže mluvit a musí uznat lék, který lékař pacientovi předepsal a doplatek do limitu započítat.

  Poplatky za pobyt v nemocnici.

  Za každý den pobytu v nemocnici se platí 10 eur, ale jenom do výše 28 dní v roce.
  To znamená, že ten, kdo bude ležet v nemocnici 14 dní, zaplatí 140 eur, ten, kdo si poleží v nemocnici 3 nebo 10 měsíců v roce, zaplatí nejvýše 280 eur. Poplatky jsou rovněž určeny výhradně na celý systém zdravotnictví. Nemocnice musí poplatky převést na účet pojišťovny. Povinnost platit má každý občan starší 18 let. Aby byl poplatek sociální (někdo může zaplatit více, někdo méně), je vypočtena jeho nejvyšší výše z ročního příjmu pacienta a je pevně stanovena na 2 procenta z jeho ročního příjmu. Je to hranice nejvyššího možného zatížení pacienta, kterou může bez nepříznivých sociálních následků ještě snést. U každého je samozřejmě jiná, a sice podle výše jeho příjmu. V tom je sociální spravedlnost pro všechny. Výjimkou jsou zdravotně postižení a chronicky nemocní, u kterých je limit nejvyššího zatížení poloviční, tedy 1 % z jejich příjmů.

  Příklad výpočtu limitu.

  Kdo má roční příjem 20 000 eur, musí státu ročně přispět na zdravotnictví
  dvěma procenty, což je 400 eur.Pokud je dlouhodobě nemocný, tak jen jedním procentem, což je 200 eur. U důchodce s ročním příjmem 10 000 eur je to 200 eur, resp. 100 eur, pokud je chronicky nemocný. Vše, co za rok zaplatí přes tuto hranici,
  je mu zdravotní pojišťovnou vráceno.

  Vyúčtování přeplatků.

  Každý pacient dostane u lékaře, v lékárně, v nemocnici, všude, kde platí poplatky,
  stvrzenky, které si uschová a příští rok odevzdá v nemocenské pojišťovně, která vše přepočítá. Co je zaplaceno přes limit, poukáže do šesti týdnů pacientovi na jeho účet.
  Když zaplatil méně, tak samozřejmě k pojišťovně nejde. Pacient už předem ví,
  kolik dostane, protože si to sám dokáže podle svých příjmů a stvrzenek spočítat.

  A ještě na doplnění.

  Dlouhodobě, chronicky nemocný je ten, který je nejméně jeden rok v léčení
  stejné nemoci a nejméně jednou za čtvrt roku u lékaře na prohlídce, pro léky či radu. Např. diabetici, dále duševně, či tělesně postižení, připoutaní na lůžko apod. Pro pobyt v lázních a léčebných ústavech platí totéž jako při pobytu v nemocnicích.
  Lékař z poplatků nic nedostane, a proto není narušen vztah mezi ním a pacientem.
  Ordinace a nemocnice jsou jen výběrčími poplatků pro nemocenské pojišťovny.

  Tak co tomu říkáte?
  Odpovídat lze po přihlášení

 2. #2
  Starousedlík SHW Avatar uživatele Dojigiri
  Registrace
  Jun 2008
  Příspěvků
  1,636

  Co se týká hranice 5000 na každého ve srovnání s Německem, kde je to procentem z platu - tak v Německu je to samozřejmě více socialistické než v ČR - stačí se na to kouknout z jiného pohledu - proč by měl být někdo trestán za to, že si dokáže vydělat víc? (navíc je trestán už jen tím, že i tak odvádí do systému více na zdravotním pojištění, a přesto má každý nárok na stejnou péči). Naopak pevný limit je řekněme z logického pohledu mnohem víc kapitalistický než socialistický a lze jej považovat za spravedlivý (ovšem otázka je, co kdo samozřejmě považuje za spravedlivé). Má být přece rovnoprávnost, tedy je na každém, kolik si vydělá peněz a do toho by nikomu nemělo nic být, pokud je to regulérním způsobem (a nelegální způsob má být samozřejmě trestán zákonem). V podstatě ten, kdo má vyšší příjem, by naopak vzhledem k tomu, že odvádí vyšší zdravotní pojištění, měl mít limit nižší, a ten, kdo má příjem nižší, by měl mít limit vyšší, pokud bychom chtěli být skutečně spravedliví.

  To je stejné jako s tzv. "rovnou daní". Aby byla skutečně spravedlivá, musela by být skutečně "rovná", tj. pevně daná částka. Je na každém, kolik si vydělá peněz. Ale dobrá, daň daná pevným procentem může být do jisté míry akceptovatelná jako akt solidarity a dobročinnosti (která by ovšem správně měla být skutečně dobrovolná a ne nařízená zákonem). Ovšem tzv. progresivní daň, kdy se zvyšujícím se příjmem výrazně stoupá procento daně, už nelze nazvat ani spravedlivou, ani morální (zde se jedná o legalizovanou krádež). Pokud někdo nabyl příjmu nepoctivě, nepovažuji osobně za správné, aby mu to bylo "zkrouhnuto" zvýšenou daní, ale naopak má o všechen nepoctivě získaný majetek přijít nezávisle na tom, co za to koupil nebo na koho to převedl.
  Odpovídat lze po přihlášení 3. #3
  Starousedlík SHW Avatar uživatele xmarek
  Registrace
  May 2008
  Příspěvků
  1,688

  No, že bych z toho německého systému sedl na prdel, to se říct nedá. Ani v jednom systému nevidím žádnou motivaci. Prostě oba systémy ve stylu plaťte a plačte. Dnešní systém zdravotnictví podporuje akorát alkoholiky a feťáky a na lidi co se snaží pečovat o své zdraví z vysoka se...
  Odpovídat lze po přihlášení

 4. #4
  Starousedlík SHW Avatar uživatele trodas
  Registrace
  Oct 2007
  Příspěvků
  1,773

  jean2005 - rikam na to, ze poplatky jsou nesmyslne okradani lidi a nekoncepcni reseni. Pokud penize nestaci na zdravotnictvi, je treba provest analyzu a zjistit, kam mizi. Treba za predrazene leky a marze firem je prodavajicich, typicky v CR... Myslim ze nejlepe to shrnul Challenger zde:
  http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005091202
  http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005091203
  "Jeden příklad za všechny. V Německu se platí za 1 koronární stent (to je takový ten bazmeg, co Vám zavedou do koronární tepny při infarktu) asi 1000 Euro. U nás je průměr ceny asi 3000 Euro. Čím je to způsobeno? Hádejte."

  Pri takovem plytvani nebude penez NIKDY dost a neni treba je sypat do kapes pojistoven, jenz maji davno nekrestanske zisky. Pokud by to stat s zdravotni peci pro obcany myslel vazne, tak zatrhne vsechny ostatni krome VZP pojistovny a te urci, kolik % z penez muze maximalne spotrebovat na svuj provoz. A ne procent, ale destin procenta z toho, co ji protece...
  A dale by si NKU vyslapnul po cenach a jakmile platime 3x za to same v Nemecku, tak je tu jednoduche reseni...

  Bohuzel ty vysoke ceny jsou zpusobeny skodlivou praci jisteho synacka zidovskych rodicu, agenta a konfidentky StB Ratha... a jeho LOKu. Cize ten problem nikdy nevyresi, protoze sam je soucasti toho problemu. A tady se jedna o velke ale fakt velke penize, takze nikdy z medii neuslysite zadnou cenovou analyzu zdravotnickeho materialu a oceneni vykonu zde a jinde... No comment.


  Dojigiri - procento z platu je daleko spravedlivejsi system. Stejne jako u pokut, treba. Jde o to, ze jak poplatky, tak pokuty maji mit vychovny ucel. Maji te potrestat.
  Pokud mam prijem 12 000 a dostanu 6 000 pokuty, tak jsem SAKRA potrestan.
  Pokud mam prijem 120 000 a dostanu 6 000 pokuty, tak se jen pousmeji a neresim to dal.

  Cize aby byla v mire spravedlnosti potrestani spravedlnost (kazdy byl potrestan stejne), tak musi jit o procentualni pokuty - cize ano, bohatsi budou platit RADOVE vice. A je to jedine spravedlive reseni.

  Pokuta 6 000 je pro mnohe likvidacni a pro mnohe smesna. To spravedlive preci neni.

  Stejne je to s poplatky.


  xmarek - zadny system neni spravedlivy a zadne poplatky nejsou spravne. Jakmile zacnes jednou merit zdravi penezi, tak to vzdy pujde do kytek... Alespon kdyby se stat staral o prakticke lekare, treba. Anebo to bylo jako ve Francii, kde je lekar placen podle uspesnosti leceni pacienta - kdyz neni uspesny, tak dostava jen urcity slusny, ale zakladni plat. Pokud uspesny podle pacientu a neopakovani-se jejich navstevy je, pak dostava tucne zaplaceno a tak je to jedine spravne.


  PS. abych nastval ostatni - tohle asi nevite. Vite, kdo je osvobozen od poplatku u doktora, v nemocnici a v lekarnach? No? No to by vas nenapadlo Preci nasi snedi spoluobcane, pobirajici socialni davky jsou OSVOBOZENI od regulacnich poplatku Prokazuji se potvrzenim vydanym sockou a kdyz neni starsi 1 mesice, tak maji vse zdarma.
  No, nekupte to - zadarmo

  Nektere veci byste radeji nevedeli, co?
  Odpovídat lze po přihlášení

 5. #5
  Starousedlík SHW Avatar uživatele kane.shw
  Registrace
  Feb 2008
  Příspěvků
  1,238

  Podělím se s vámi mj. o mé zkušenosti s "regulačními" poplatky.

  Svým způsobem s poplatky souhlasím - ale pozor - jen pokud by byly opravdu REGULAČNÍ. To co se tu ale děje je jen imho totální bordel ve všem a jen řešení problému další záplatou, čili to co já tak nenávidím - řeší se důsledek, místo toho, aby se řešila příčina problémů celého systému.
  I když překopat ze dne na den celý systém, který tu komouši za 50 let zavedli a lidi navykli, také nejde, že

  No a teď tedy k mé zkušenosti. Asi tak po 3 letech (doufám, že to zas min. 3 roky nebudu potřebovat ) jsem byl nucel navštívit lékaře. Šlo o rutinní zákrok, trocha šití, pár stehů. Čili jsem tedy přišel k doktorovi, zaplatil 30CZK "regulačního" poplatku a pokračoval dál. Lékař mě odborně prohlédl a logicky mě odeslal s papírem k chirurgovi pod kudlu. Přijdu k chirurgovi, strkám mu do ruky papír od lékaře, ten ho čte a sestra už mě obírá zas o 30CZK (podotýkám, že to bylo během jednoho dne). A tady jsem to nepochopil. Tak máme mít "regulační" poplatky - dobře. Je mi jasné, že u lékaře potřebují zregulovat pacienty, tam tedy platím bez nějakých větších zábran. Ale proč mám ještě platit u specialisty/chirurga, ke kterému mě odešle můj vlastní lékař?!?

  Když jsem žádal slušně vysvětlení, bylo mi opět slušně zděleno, že specialista s těmi poplatky také nesouhlasí, ale že je vybírat musí, a že to a tamto, a že si mám stěžovat Julkovi a cosi o zdravotní pojišťovně atd. atp. No prostě z jeho podání mi došlo, že v tom má stejný bordel jako všichni ostatní a tak jsem to nechal být jen proto, že doufám, že k doktorovi opět hned tak nepáchnu.

  ...takže takové je to "regulování"...


  Srovnávání systémů zdravotnictví (a nejen těch ve zdravotnictví) mezi státy je sice pěkné, ale imho k ničemu. I ten sebelepší systém se nikdy nezavděčí všem a všechno to stojí a padá právě na jednotlivci/občanovi.
  Ano je to o lidech! Upřímně cítím s chronicky nemocnými a toto bych nepřál snad ani mému největšímu nepříteli, i se starčími lidmi, kteří tu péči prostě potřebují pečlivější, ale přiznejme si, že spousta lidí to tak opravdu nemá - budu jim říkat nepřizpůsobivý (bez ohledu na barvu pleti!). Imho tyto kroky, které Julda podniká řadu z nich odradí a to co tady zmiňoval Trodas, že sociálně slabí to mají zadarmo, rozebírat nebudu, to bych tu psal ještě hodně dlouho. To jen potvrzuje můj názor, že se jen zalepují díry v systému

  Poslední dobou se začínám čímdál víc přiklánět k názoru, že by měl člověk rozhodovat sám o sobě a sám o sebe se i starat - prostě držet svůj život ve svých rukou.
  Ano vím, ono se to jinak říká mladému, relativně zdravému člověku a např. důchodci. Tento přechod mezi generacemi by to chtělo doladit - imho na to máme rádoby odborníků dost.
  Např. pokud vím, že pracuji v nebezpečném oboru, tak za to mám jednak příplatky a druhak si založím úrazovou pojistku, kde toto zohledním a sám se budu jistit a nebudu spoléhat na stát, který se o mě snad někdy postará. Kouřím? Piju? Mám problémy s nadváhou? Běhám? Jezdím na kole? Chodím do práce pěšky? Vím, co je to zelenia a ovoce, nebo jen bůček a 12°C plzeň. Tohle všechno vím jen já a podle toho se opět jen já rozhodnu jak se budu jistit - resp. jak se budu ke svému zdraví chovat. A ne abych si říkal - "Šak doktoři to vyléčí!"

  Proč někdo nezformuje takový systém? Ano přechodné období mezi generacemi ze sociální totality by bylo potřeba, ale třeba mé děti, či má vnoučata, už by si mohla rozhodovat o svém životě sami - i to je přece demokracie! Nebo ne?

  Ten kdo nechce dělat, tomu stačí ubytovna, kde na něj nebude pršet! Strava 3krát denně, základní příjem kalorií. Proč bych měl platit sociální + zdravotní na někoho, kdo si to evidentně nezaslouží, kdo kašle na sebevzdělávání a nehledí na své zdraví? To bych si ty prachy raději ukládál na spořící účet, na stavebko, do termínovaného fondu.

  Tohleto přece nikam nevede! Furt se dělají reformy, ale ty imho jen oddalují probémy, které nás čekají! Lidí v produktivním věku ubývá, důchodců přibívá - kdo to bude zachvíli živit? Co až nám jednou ty prachy na státní schodek nepůjčí, protože už to bude moc? Bude naše republika vůbec někdy vydělávat? To budu za 20 let dávat 50% mého platu na sociální+zdravotní? A rodinu budu živit z čeho?

  Dokud se lidi sami nechytí za nos a dokud tady nebude normální politika, která bude dělat pro lidi a ne jen pro politiky, děti politiků a kamarády politiků, tak se imho nic nezmění.

  A nakonec tu mám jeden sice už starší článek ale imho velmi zajímavý (jednu dobu to oblétavalo i mejly) - Chci se odhlásit ze státního penzijního systému
  Odpovídat lze po přihlášení

 6. #6
  Starousedlík SHW Avatar uživatele xmarek
  Registrace
  May 2008
  Příspěvků
  1,688

  Citace Původně odesláno od trodas Zobrazit příspěvek
  PS. abych nastval ostatni - tohle asi nevite. Vite, kdo je osvobozen od poplatku u doktora, v nemocnici a v lekarnach? No? No to by vas nenapadlo Preci nasi snedi spoluobcane, pobirajici socialni davky jsou OSVOBOZENI od regulacnich poplatku Prokazuji se potvrzenim vydanym sockou a kdyz neni starsi 1 mesice, tak maji vse zdarma.
  No, nekupte to - zadarmo

  Nektere veci byste radeji nevedeli, co?
  To mě ani nepřekvapuje. Nakonec bych se ani nedivil kdybych byl jediný co ty poplatky musí ze zákona platit a že mi zdrav. pojišťovna účtuje i gynekologické vyšetření. (I když jsem pohlavím muž, pokud vím )
  Odpovídat lze po přihlášení