Jiné problémy s PC nejsou (náhodné BSDO, pády jiných aplikací)? Klidně totiž může jít o HW problém.