Zde končí odpovědi

Autorem této hádanky byl potrus