V práci používáme na několika IS zapojených do sítě edoceo které je nastavené tak, že před ukončením nutného ročního upgrade školení vyzve uživatele po zalogování do počítače k tomu aby si prošel presentaci, umožní mu ji vytisknout a pak ho nasměruje na test který si vyplní. V případě úspěšně zvládnutého testu se zaznamená datum za kterého pak odtikává 365 dní do dalšího testu a taktéž ho to pustí k právi na stanici. To funguje na online zapojených stanicích. Jenže máme i řadu sítí ve kterých toto nelze a nebo i samostatné počítače kde by byl obdobný systém velmi potřebný. Prostě aby uživatele každý rok (po 365 dnech) po přihlášení do stanice obtěžovala presentace kterou bude muset projít až do konce a pak se mu spustí offline test který bude muset zvládnout jinak se do počítače nedostane. Je něco takového realizovatelné na Win7 profi v offline provozu ?