Studuji na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. V předmětu – Počítače v podnikatelské praxi, máme za úkol provést zjištění, jaké jsou požadavky, přání, či vize do budoucnosti týkající se moderních technologií. Co zajímá dnešní společnost, v čem spatřuje správný směr vývoje nových produktů a jak budoucnost vidí ženy a jak muži? Myslíte si, že by měla větší míra investic plynout do odvětví, jakými jsou zdravotnictví, životní prostředí, případně bezpečnost? Nebo je současný stav, kdy investice tečou do komerční sféry, která si nás následně podmaňuje, v pořádku? Děkuji Vám za vyjádření svých názorů