reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Bleskovky  |  Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty
Chlazení a skříně
Ostatní
Periférie
Procesory
Storage a RAM
Základní desky
O nás  |  Napište nám
Google News  |  Facebook  |  Twitter
Digimanie  |  TV Freak  |   Svět mobilně
Proč mít u nás profil?

Inovace testovací metodiky LCD monitorů

, , článek
Inovace testovací metodiky LCD monitorů
Dnešním dnem upravujeme metodiku měření LCD monitorů Používáme novou a přesnější kolorimetrickou sondu. Upravujeme měření odezvy, které zohledňuje OverDrive a celkově je metodika komplexnější.

Bodové hodnocení monitorů


Hodně čtenářů si žádalo bodové hodnocení monitorů. V prvé řadě bylo nutné definovat přesná kritéria. Základní myšlenka byla ta, že nechceme, aby každý lehce nadprůměrný monitor dosahoval např. 80 až 90 %. Takže pokud narazíte na výsledek např. 30 % až 40 %, tak to znamená, že monitor je průměrný. Také se těžko setkáme s hodnotou 98 % či 100 % a pokud ano, tak je to monitor naprosto výjimečný a představuje absolutní špičku.

Hodnotíme v několika kategoriích. První a pro spoustu uživatelů stále nejdůležitější hodnotou je odezva. Sledujeme průměrnou, maximální a minimální odezvu, přičemž největší váhu má průměrná odezva (váha 64). Maximální, minimální a průměr z OverDrive se dělí o zbytek po 12. Dále bylo nutné definovat, jaká odezva je 100 % a jaká 0 %. Hodnota 100 % je logicky při odezvě 0 ms (resp. měřitelná pouze v jednotkách menších než ms). Hodnota 0 % je nastavena na odezvu 35 ms. Poté se z těchto hodnot spočítá vážený průměr a ten je uveden v tabulce výsledků.


Hodnocení barev


Metodika měření kolorimetrickou sondou umožňuje přesná čísla, pomocí kterých se dají odlišit i jemné rozdíly v panelech. Nejdůležitějším faktorem je odchylka dE při nezkalibrovaném monitoru. Dalším faktorem bude dE zkalibrovaného monitoru, která však už bude mít nižší váhu. Posledním bude rozsah gamutu.

Průměrná odchylka dE >= 1 znamená 100 %, přičemž s rostoucím dE se procenta snižují až k 0 % při dE=6. Hodnoty před kalibrací mají váhu 5, hodnoty po kalibraci mají váhu 3. Na první pohled se to nejspíše zdá trochu nelogické, ale musíme si uvědomit, že téměř všichni uživatelé kalibraci pomocí sondy neprovádějí.

Do hodnocení se také projeví gamut, kde 100 % představuje plné Adobe RGB, 50 % patří sRGB barevnému prostoru. Mezi těmito hodnotami se lineárně interpoluje. Výsledná hodnota dE má váhu 3 a gamut váhu 2. Z těchto hodnot se vypočte průměr a uvede se jako výsledné hodnocení barev. Gamut se počítá jako plocha onoho trojúhelníku a nezohledňuje se poloha jednotlivých bodů. Obvykle se totiž výrobci přibližují sRGB (ve většině případů), nebo Adobe RGB u profi sféry, a tak není třeba si s tímto lámat hlavu.

U teoretického monitoru uvedeného v tomto článku vychází průměrná dE nezkalibrovaného 2,58 a zkalibrovaného 1,054. V procentech pro naše hodnocení to tedy znamená 79,7 % pro odchylku dE. V gamutu je monitor na 85 %, což ve výsledku dává 81,9 % skóre v barvách.

Po kliknutí se zobrazí hodnocení barev platné u recenzí před 18.10.2007


Hodnocení platné před 18.10.2007: Odečítáme postupně od nejlepší hodnoty dílčí nedostatky obrazu. První je viditelný dithering (maximální postih je 10 %), poté viditelné proužkování (opět maximálně 10 %). Následuje pasterizace barev (maximální postih 20 %) a hloubka obrazu s postihem maximálně 10 %. Poslední dva postihy jsou udělovány za rozlišení šedé na bílé a šedé na černé. Každý stupeň dává postih 3 % - tzn. pokud je rozlišení např. 5/0, tak je postih 4 x 3 % = 12 %, popř. 251/255 odpovídá postihu 3 x 3 % = 9 %.


Podsvícení


Zde je situace velmi jednoduchá. Výsledná hodnota je procentuální podíl plochy s podsvícením od 85% do 100%. Avšak od těchto procent se odečítá 30% za průsvity na okrajích či jiných extrémech. Dalších 20% může být odečteno za neplacatou celkově "zvlněné" (z pohledu grafu) podsvícení.


Pozorovací úhly


Jsou hodnoceny podle toho, zda dochází k barevnému posunu při maximálním úhlu (jak vertikálním tak i horizontálním). Každý dílčí úhel je hodnocen postihem maximálně 20 %. Pokles jasu a kontrastu je opět hodnocen v obou směrech (maximální měřený úhel) a také hodnotou maximálně 20 %. U monitorů s technologií TN je hodnocen pokles jasu a kontrastu při úhlu, kde je minimální jas. Zohledňují se také povrchové úpravy monitoru. Pokud je monitor lesklý, nikdy nemůže dostat maximální hodnocení. Také u nových monitorů e-IPS se občas objevuje "špinavost", která je způsobena antireflexní vrstvou.


Ergonomie


Opět je využita metoda postihů. První postih se dává u zdvihu monitoru. Za každý cm zdvihu menší než 35 cm je postih 1 % (tzn. maximální postih je 35 %). Poté je hodnocen náklon. U náklonu vpřed je postih 0,5 % za 1° pod úhel 15°. To samé platí i u náklonu vzad, avšak onen mezní úhel je 35°. Nepřítomnost pivotu dává postih 20 %. Pokud je některá hodnota větší než zde uvedená mezní hodnota, tak je uvedena jako plusová se stejným výpočtem.


Výbava


Je hodnocena pouze slovně. Každý totiž preferuje jinou a např. někomu vůbec nevadí přítomnost pouze jednoho DVI vstupu popř. nepřítomnost USB hubu.


Celkové hodnocení


Ze všech jednotlivých hodnocení se vypočte průměrem celkové hodnocení. Nutno podotknout, že toto celkové hodnocení je čistě orientační a např. monitor, který má celkové hodnocení 50 %, muže vyhovovat v obrazových vlastnostech, ale např. odezva bude tragická nebo opačně. Ve výsledku tedy může celkové bodové hodnocení vypadat nějak takto:Pomocí popsané metodiky jsme už stihli otestovat pěknou řádku LCD monitorů z různých kategorií, přičemž souhrn jejich výsledků je na této stránce (k souhrnu výsledků a také k článku, který právě čtete, se můžete rychle dostat kliknutím na rubriku "Monitory" a pak na odpovídající obrázek v horní části stránky).
reklama
reklama
reklama
reklama