reklama
Aktuality  |  Bleskovky  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty
Chlazení a skříně
Ostatní
Periférie
Procesory
Storage a RAM
Základní desky
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Digimanie  |  TV Freak
Svět mobilně  |  Svět audia

Jednoplotnové pevné disky - který je nejlepší?

, , recenze
Jednoplotnové pevné disky - který je nejlepší?
Dnes se zaměříme na pevné disky s jednou plotnou s co největší hustotou záznamu. Zde na tom nejsou všichni výrobci zcela stejně, ale přesto se setkáme s modely od Hitachi, Samsung, Seagate a Western Digital.
Jednoplotnové pevné disky - který je nejlepší?

Teploty disků


A nyní zbývá si dnes testované disky zhodnotit jako celek. Kromě testů výkonu se však sluší ještě uvést, jak se disky zahřívaly a jaké byly jejich zvukové projevy, kam patří také vibrace. Toto lze však v našem případě posuzovat pouze subjektivně pomocí sluchu, ale disky šly porovnávat přímo proti sobě. Nejdříve se podíváme na teploty disků naměřené při provozu na desce stolu při okolní teplotě 23 °C. Nespoléhal jsem se zde na interní čidla, která podávala dost rozporuplné výsledky, ale vzal jsem si na pomoc externí čidlo teploměru, které bylo vždy umístěno doprostřed levé hrany disku.

Jako nejchladnější se po půlhodinovém seekování jevil disk Seagate, ale ten byl také téměř po celou dobu nejméně výkonný. Naopak se nejvíce zahřívaly disky Western Digital a můžeme se také přesvědčit, že dvě plotny znamenají ve výsledku také dva stupně Celsia navíc.


Hlučnost disků


Z hlediska hlučnosti jsem čekal většinou to nejlepší, co se dnes u disků dá zažít, samozřejmě proto, že se jedná až na jeden o jednoplotnové modely. Disky jsem posuzoval při klidovém režimu a následně při testu seeku z hlediska hluku a vibrací. Jako nejlepší bych označil disk Samsung SpinPoint F1, jenž v klidu téměř nemáme šanci slyšet, snad pouze s uchem nalepeným přímo na něm. Jeho seek je také klidný a projevuje se hluboko položeným cvrlikáním a menšími vibracemi. Dále bych na zhruba stejnou úroveň postavil disky Hitachi a nový Western Digital (revize 00B3A0), které se v klidu projevují výše položeným hučením, které však není nijak hlasité, což platí i o seeku. Vibrace těchto disků jsou jinak zcela snesitelné. Seagate završuje svou neslavnou jízdu silnějšími vibracemi i v klidovém režimu, tichým, suchým a hlubokým hučením a oproti zmíněným dvěma diskům hlasitějším hlukem při seeku i silnějším vibracemi. A jako poslední se umístila starší revize WD 00YGA0, což si zasloužila především hlučným seekem a při něm zároveň nejsilnějšími vibracemi. Jinak je ale tento disk v klidu celkem klidný a od ostatních se příliš neliší.


Ceny disků s DPH


  • Hitachi Deskstar P7K500 - HDP725025GLA380 - 1250 Kč
  • Samsung SpinPoint F1 HD322HJ - 320 GB - 1011 Kč
  • Seagate Barracuda 7200.11 - ST3320613AS - 1262 Kč
  • Western Digital Caviar SE16 - WD3200AAKS - 00B3A0 - 1167 Kč
  • Western Digital Caviar SE16 - WD3200AAKS - 00YGA0 - 1185 Kč


Závěr


Veškeré testy jsou tedy za námi a zbývá si výsledky shrnout. Jak jsem psal u jednotlivých částí článku, celkové hodnocení se skládá z několika testů, z nichž každý má jinou váhu. Nejvíce se do závěrečných procent promítnou aplikační testy H2Benchw s 50 procenty. Dále jsou to aplikační testy PCMark05 s 30 procenty, testy seeku z H2Benchw si ukously 15 procent a nakonec je to sekvenční čtení s 5 procenty.

V konečném součtu vyhrál jen o chlup disk Samsung SpinPoint F1, od nějž má Western Digital WD3200AAKS 00B3A0 odstup pouze 0,4 procenta, což je opravdu zanedbatelné. Tyto dva disky se tedy dají ve výsledku postavit na stejnou úroveň, i když Samsung byl o něco lepší i při posuzování hlučnosti a měl o 2 °C nižší teplotu, ovšem WD měl na druhou stranu nejlepší výsledek v aplikačních testech H2Benchw. Další disky již zaostávají více - jako třetí to je Western Digital revize 00YGA0 se dvěma plotnami, což jasně ukazuje, že vysoká hustota zápisu zdaleka není vše a opravdu se projeví jen při sekvenčním čtení či zápisu a to o reálném využití moc není. Čtvrtý skončil model od Hitachi a nakonec nešťastný Seagate Barracuda 7200.11.
Ocenění TREFA získává disk Samsung SpinPoint F1
za výborný výkon a tichý provoz. Logo ocenění je ke stažení zde.


Rozhodl jsem se cenu BEST OF TEST kvůli malým rozdílům mezi vedoucími disky neudělit a místo toho si disky Samsung SpinPoint F1 a Western Digital WD3200AAKS 00B3A0 za výborný výkon se vším všudy odnesou dvě ocenění TREFA.
Ocenění TREFA získává disk Western Digital WD3200AAKS 00B3A0
za výborný výkon a tichý provoz. Logo ocenění je ke stažení zde.


Za zapůjčení disků Hitachi Deskstar P7K500, Samsung SpinPoint F1, Seagate Barracuda 7200.11 a Western Digital Caviar SE16 revize 00YGA0 děkujeme společnosti Czech Computer

Za zapůjčení disku Western Digital Caviar SE16 revize 00B3A0 děkujeme společnosti 100MEGA Distribution

---------------------------------------- English translation of the conclusion ----------------------------------------

All the tests are finally over, so lets summarize what we have found out. As I wrote in the previous parts, the final evaluation consists of several test and each of them are of different weight. Application tests of H2Benchw contribute to the overall score with 50 percent, PCMark05 application tests with 30 percent, H2Benchw seek tests with 15 percent and finally sequential reading with 5 percent.

In final conclusion is the best model Samsung SpinPoint F1; however, second Western Digital WD3200AAKS 00B3A0 is only 0.4 percent behind, which is negligible. These two models can therefore be put on the same level, even though Samsung is a bit more silent and its temperature was 2 °C lower. On the other hand WD had the best result in H2Benchw application tests. Other models are significantly worse. The third is Western Digital revision 00YGA0 with two platters, which clearly shows that high data density is not the key and it really counts only in sequential reading or writing. Fourth place belongs to Hitachi and the last place to Seagate Barracuda 7200.11.
I decided that this time I will not award any product with BEST OF TEST prize and instead of that there will be two TREFA prizes. These go to models Samsung SpinPoint F1 and Western Digital WD3200AAKS 00B3A0 which earned them for their outstanding performance.
reklama
reklama
reklama