Pohled do nitra PCZde je pěkně vidět, jak je chlazení vedeno uvnitř PC.