reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Bleskovky  |  Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty
Chlazení a skříně
Ostatní
Periférie
Procesory
Storage a RAM
Základní desky
O nás  |  Napište nám
Google News  |  Facebook  |  Twitter
Digimanie  |  TV Freak  |   Svět mobilně
Proč mít u nás profil?

V oceánu Enceladu jsou stavební prvky života, ale co život samotný?

, , aktualita
V oceánu Enceladu jsou stavební prvky života, ale co život samotný?
Enceladus je už dlouho považován za svět, na němž mohou panovat vhodné podmínky pro vývoj života. Víme to především díky sondě Cassini americké agentury NASA, která si tento měsíc blíže prohlédla v minulém desetiletí. 
Už Voyager 2 ukázal povrch měsíce Enceladus, který je zvrásněný neustále probíhajícím kryovulkanismem, ovšem na podrobnosti jsme si museli počkat až do roku 2005, kdy k měsíci dorazila sonda Cassini. Ta zjistila, že z prasklin v jeho ledové krustě uniká vodní pára ukazující na přítomnost vody v tekutém stavu a od té doby se vědci zaměřují na studium složení této vodní páry a pokouší se zjistit, odkud se bere. Víme ale, že tento materiál končí v podobě saturnova prstence E. Cassini samotná přitom už dávno neexistuje, ale její data stále přináší nové výsledky. 
 
 
O Enceladu víme, že si udržuje pod zvrásněnou krustou tekutý oceán, a to díky svému měkkému jádru, v němž měl dle starších informací probíhat teplo tvořící rozpad radioaktivních materiálů a další příděl tepla tvoří silné slapové síly vlivem gravitace Saturnu. To tak má poskytovat dost tepla na udržování vody v tekutém stavu, ačkoliv teploty na povrchu desítky kilometrů tlusté ledové krusty klesají i pod -200 °C. Rozpad radioaktivního materiálu ale prý máme z této rovnice vyloučit.
 
Výzkumníci loni přitom přišli s tím, že vodní pára unikající z prasklin u jižního pólu obsahuje komplexní organické makromolekuly. Ty mají pocházet právě z tekutého vnitřku měsíce, spíše než aby šlo o kontaminaci vody unikající skrz tlustou krustu. 
 
gejzíry na Enceladu
 
Do popředí se tak dostává teorie abiogeneze, čili samozplození, čili jednoduše vznik života z neživého materiálu. Na Enceladu se přitom může dít něco podobného jako u nás na Zemi, pokud jde o hlubiny oceánu, kde byly objevení tzv. černí kuřáci, čili hydrotermální průduchu, skrz něž přehřátá voda z vnitra země vynáší minerály a především pak síru. Právě zde se objevil život zcela nezávislý na světle, který si vytvořil uzavřený ekosystém. Namísto světla zde funguje jako hlavní zdroj energie právě síra a jde o známý důkaz toho, že život si může najít různé cestičky, o nichž nemusíme mít ani ponětí. Vedle toho tu ještě máme Ztracené město v Atlantickém oceánu. Nejde pochopitelně o bájnou Atlantidu, ale o zcela reálný geologický útvar, kde je život zase závislý na abioticky vznikajícím metanu a vodíku.
 
 
V materiálu vyvrhovaném nad povrch Enceladu se přitom našly molekuly založené na dusíku a kyslíku, jež naznačují, že v podpovrchovém oceánu jsou potřebné stavební kameny pro vznik života, respektive pro vznik aminokyselin a následně života. 
 
My se můžeme ještě vrátit k tomu, kde má Enceladus brát potřebnou energii pro udržení podpovrchového oceánu v tekutém stavu. Slapové síly by totiž měly samy o sobě stačit jen asi na čtvrtinu potřebné energie a pokud jde o rozpad radioaktivního materiálu, ten sice prý dříve mohl probíhat, ale v současné době by už v jádru měsíce nemělo zbýt nic, co by jej takto mohlo zahřívat. Aktuálně tak není jasné, kde se bere potřebná energie, nicméně důkazy o tekutém oceánu pod povrchem jsou už dostatečně průkazné, takže někde se brát musí. 
 


reklama
reklama
reklama
reklama