reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Velké povídání o historii Symbianu III. - Smartphonovský slovník

1.9.2004, Michal Tresner, článek
Velké povídání o historii Symbianu III. - Smartphonovský slovník
Specialisté v každé branži používají běžně výrazy, kterým průměrný uživatel nerozumí a při prvotním setkání v něm tak mohou vzbudit mylný dojem o přílišné složitosti daného oboru. Jelikož nejinak je tomu i u tzv. chytrých telefonů, podíváme se dnes na hesla, na něž můžete nejen mezi symbianovskými smartphony narazit.
Ikona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databázi
Pojem
Popis
Viz. také
Ikona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databázi
1G
Označení pro první generaci mobilních telefonů, respektive mobilních sítí. Systémy 1G byly analogové, s přepínáním okruhů. Hlasové linky byly nekvalitní a nespolehlivé s nízkou kapacitou a naprosto nulovým zabezpečením. Tyto systémy se již dnes aktivně nevyvíjí, jsou však někde využívány pro účely sítí 2G a 3G.2G, 2.5G, 3G, AMPS, Analog, Circuit-switching, E-TACS, NMT, TACS
2G
Mobilní sítě druhé generace používají digitální kódování. Spadají sem technologie jako GSM, D-AMPS (TDMA) a CDMA. Tyto sítě se v současnosti celosvětově používají nejvíce, umožňují přenosy hlasu s vysokým bit rate a omezeně i přenosy dat. Nabízejí podpůrné služby jako třeba fax nebo SMS. Úroveň zabezpečení v jednotlivých 2G sítí se liší.1G, 2.5G, 3G, CDMA, Circuit-switching, D-AMPS, Digital, GSM, TDMA
2.5G
Sítě tzv. dva a půl-té generace jsou ve skutečnosti sítě 2G, rozšířené o další funkce jako je packet-switching (GPRS) a vylepšené přenosové technologie HSCSD, EDGE.1G, 2G, 3G, EDGE, GPRS, HSCSD
3G
Sítě třetí generace podporují datové přenosy mnohem vyšší rychlostí, měřeno v řádech Mbps, s důrazem na jiné než hlasové služby. Tyto sítě se začaly testovat v Japonsku již v roce 2001 a postupně se rozšiřují i do zbytku světa. Sítě 3G budou schopny vyhovět i aplikacím velice náročným na šířku pásma, jímž je přenos videa, videokonference a plnohodnotný vysokorychlostní přístup na internet.1G, 2G, 2.5G, IMT-2000, UMTS, WCDMA,

www.3gpp.org

AMPS
Advanced Mobile Phone System – standard sítí první generace, operující na frekvencích 800-900MHz. Stále se hojně využívá v USA.1G
Analog
Analogový způsob přenosu dat je starší systém používaný v sítích 1G i při jiných radiových přenosech. Data jsou nejdříve modulováná (převedena do elektromagnetického signálu o určité amplitudě a frekvenci), přenášena a v cíli demodulována zpět do původní podoby. Analogové přenosy mohou nabídnout větší dosah, to je však kompenzováno nižší kvalitou, náchylností k rušení a špatnou bezpečností. Analogové přenosové systémy jsou například: AMPS, NMT a ETACS.1G, AMPS, Digital, E-TACS, NMT, TACS
API
Z historického hlediska API znamená application programming interface. Ve skutečnosti je to jakýkoliv interface, který umožňuje jednomu programu používat prostředky jiného. Na vyšší úrovni pak API znamená sadu funkcí operačního systému, která vypovídá o jeho schopnostech.C++, Java, Platform
Bluetooth
Otevřená specifikace pro bezdrátový přenos dat a hlasu na krátkou vzdálenost (desítky metrů) mezi mobilními i pevnými zařízeními. První generace Bluetooth umožňuje výměnu dat rychlostí až 721 kbps i v oblastech se značným elektromagnetickým rušením. Bluetooth vysílá a přímá signály na volné frekvenci 2,4 GHz, pásmo ISM.www.bluetooth.com
bps
Bits per second: způsob kvantifikace výkonu (prostupnosti) datového přenosu. Je to počet základních nosičů informace (bitů), vyslaných nebo přijatých za jednu sekundu.Ikona Odkaz na databázi
C++
Průmyslový standard, objektově orientovaný, kompilovaný programovací jazyk. Formálně standardizovaný v roce 1998, ale jeho historie sahá až do počátku osmdesátých let k jazykům C a Simula. C++ je jazyk univerzální, se zaměřením na systémové programování. Je používaný jak na superpočítačích tak na nejpomalejších strojích.API, Symbian OS, Java, OPL
CDMA
Code Division Multiple Access – digitální bezdrátová telefonní přenosová technologie.

1. CDMA umožňuje simultánně použít více přenosových frekvencí (Spread Spectrum). Myšlenka CDMA byla původně vyvinuta pro armádu, a to již před více jak 30-ti lety.

2. CDMA standardy pro sítě druhé generace jsou IS-95 spravované QUALCOMMem.

2G, GSM, TDMA, WCDMA
Cell (buňka)
Označení pro území pokryté signálem jednoho vysílače mobilní sítě. Ten se nachází ve středu této oblasti. Buňky GSM sítě mají hexagonální tvar, takže celá síť, tvořená navazujícími buňkami, připomíná včelí plástev. Velikost jednotlivých buněk se liší v závislosti na terénu, síle vysílače a předpokládaného počtu uživatelů.Ikona Odkaz na databázi
Circuit-switching
Přepínání okruhů - způsob vytváření spojení. Vyhrazený end-to-end (mezi koncovými stanicemi) okruh, který zůstává otevřený pouze po dobu trvání komunikace.Packet-switching
CLDC
Jedna z konfigurací edice J2ME. Tato konfigurace je zaměřena na malá zařízení. Co se týká hardwaru, specifikuje pouze minimální nároky na paměť, a to 160 KB stálé paměti (např. ROM, při vypnutí zařízení zůstávají data zachována) a 32 KB "nestálé" paměti, která je k dispozici při běhu virtuálního stroje například na zásobník. Java, J2ME
Communicator
Obecný název pro mobilní telefony s důrazem na správu a výměnu informací. Prakticky plnohodnotné PDA v kombinaci s telefonem. Příkladem může být třeba Nokia Communicator 9210 používající operační systém Symbian.Smartphone
Content Provider
Označení společnosti, které zprostředkovává služby operátorům nebo přímo uživatelům mobilních telefonů. Tyto služby mohou být různé, od nakupování, brouzdání internetem, až po přístup k hudbě či elektronickým knihám.Ikona Odkaz na databázi
Crystal
Kódové jméno pro poloviční VGA uživatelský interface. (reference design)Reference design
D-AMPS
Digital AMPS (Digital-Advanced Mobile Phone Service) – je digitální bezdrátový komunikační standard široce používaný v Americe, Asii a v dalších oblastech. D-AMPS na jedné straně používá digitální TDMA, ale na druhou stranu je od něj vyžadována kompatibilita s již instalovanými AMPS sítěmi.2G, AMPS, Analog, Digital, TDMA
DCS 1800
Digital Communications System: pouze jiné jméno pro GSM síť, pracující na frekvenci 1800 MHz. Tato digitální síť je používána v Evropě a Asii. Můžete se také setkat s názvy GSM1800 nebo PCN.2G, Digital, GSM
Digital
Způsob kódování informací, na digitálních sítích data nejsou modulována do analogového signálu, hlas je navzorkován a zakódován podobně jako třeba při nahrávání na CD. Digitální sítě velice rychle nahrazují starší analogové, protože jsou bezpečnější, nabízejí lepší kvalitu zvuku a dokáží přímo pracovat s daty stejně jako s hlasem. Digitální sítě jsou například: GSM, D-AMPS, CDMA, TDMA a UMTS.2G, 2.5G, 3G, Analog, CDMA, D-AMPS, GSM, TDMA, UMTS
Dual band
Mobilní telefony typu dual band mohou být provozovány v sítích pracujících na různých frekvencích. Toto je výhodné například když cestujete mezi oblastmi s různými sítěmi (Amerika, Evropa). Některé sítě také operují na dvou frekvencích, například GSM 1800 ve městě a GSM 900 na zbytku území stát.GSM
Dual mode
Mobilní telefony typu dual band mají zabudováno více než jedno vysílací rozhraní, a tudíž mohou pracovat na více než jedné síti současně. S takovým telefonem pak můžete být současně přihlášeni jak do digitální tak analogové sítě. Jsou docela užitečné, pokud chcete využívat výhod digitálního telefonu, ale často navštěvujete oblasti, kde je analog jedinou volbou.GSM, AMPS
EDGE
Enhanced Data Rates for GSM Evolution – je to vylepšená modulační technika určená ke zvýšení kapacity a přenosových rychlostí GSM sítí. EDGE by měla dosahovat rychlostí až 384 Kbps. EDGE umožní mobilním operátorům bez licence na provoz sítě třetí generace konkurovat operátorům provozujícím podobné datové služby v jejich 3G sítích.2.5G, GPRS, GSM, HSCSD
EPOC
Starší, již nepoužívaný název pro Symbian OS.Symbian OS
E-TACS
Extended Total Access Communications System – síť první generace, vyvinutá ve Velké Británii. Je k dispozici v Evropě a Asii.1G, AMPS, TACS
GPRS
General Packet Radio Service – rádiová technologie, která do sítí GSM přináší protokoly pro přepínání paketů (packet-switching). Umožňuje sestavení spojení k poskytovateli služeb za kratší dobu a nabízí možnost platby za přenesená data, a nikoli jen za čas strávený připojením. GPRS nabízí vyšší přenosové rychlosti s teoretickým maximem až 171.2 Kbps a trvalé připojení do sítě. Reálné přenosové rychlosti jsou však výrazně nižší. GPRS je nejvýznamnějším 2.5G rozšířením sítí GSM směřujícím k 3G sítím. GPRS se začalo objevovat v některých sítích již v roce 2000.2.5G, EDGE, GSM, HSCSD, Packet-switching
GSM
Global System for Mobile communications – v současnosti nejrozšířenější systém pro digitální mobilní komunikaci a de facto bezdrátový telefonní standard v Evropě. Původně byl definován jako pan-evropský otevřený standard pro digitální telefonní sítě s podporou přenosu hlasu, dat, textových zpráv a zahraničního roamingu. GSM je v celosvětovém měřítku jedním z hlavních standardů 2G, dostupný ve 160 zemích a podle GSM Asociace zabírá okolo 70% trhu digitálních bezdrátových zařízení na buňkovém principu. GSM pracuje na systému „time division multiplexu“ (TDM) implementovaného na frekvencích 800, 900, 1800 a 1900 MHz.2G, Digital, TDMA, www.gsmworld.com
HSCSD
High Speed Circuit Switched Data – technologie pro přenos dat založená na přepínaní okruhů. Její použití umožňuje v síti GSM přenášet data rychlostí 14.4 Kbps v jednom kanálu a agregací kanálů je možno dosáhnout rychlosti až 57.6 Kbps. Rozdělením kanálů pro uplink a downlink je možné dosáhnout asymetrické přenosové rychlosti, takže downlink může mít vyšší přenosovou rychlost než uplink. HSCSD také nabízí možnost přenosu jak fixní přenosovou rychlostí (transparentní mód), tak proměnlivou (netransparentní mód). HSCSD je ve většině sítí možno zavést pouhým upgradem softwaru na straně provozovatele sítě, v některých sítích se proto objevuje už v roce 1999.2.5G, EDGE, GPRS, GSM
IMT-2000
International Mobile Telecommunications-2000 – termín používaný Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) pro specifikaci plánovaných bezdrátových služeb sítí třetí generace. Původně označovaných jako FPLMTS, Future Public Land-Mobile Telephone Systems.3G
i-mode
Informační služba pro mobilní telefony. Zajišťuje přenos informaci jako jsou jízdní řády a programy kin, ale i provoz aplikací pro mobilní bankovnictví nebo výměnu emailů mezi handsety v sítích PDC-P. Spuštěna byla v roce 1999 společností NTT DoCoMo. i-mode je v Japonsku velmi populární, hlavně díky posílání emailů a ikon. V současnosti se však nikde jinde nepoužívá.PDC, WAP
IrDA
1. Sada protokolů pro výměnu dat mezi zařízeními pomocí infračervených paprsků (IR). Dosah by měl být až 2 metry u běžných zařízení nebo 20 až 30 cm u nízkoenergetických zařízení. IrDA zařízení mívají obvykle přenosové rychlosti maximálně 115.2 Kbps nebo 4 Mbps. IrDA protokoly jsou dnes implementovány v mnoha zařízeních od mobilních telefonů, přes PDA a stolní počítače až k tiskárnám.

2. Infrared Data Association – průmyslová organizace založená firmou Hewlett-Packard specifikující protokoly IrDA.

OBEX,

www.irda.org

Java
Průmyslový standard, objektově orientovaný multiplatformní programovací jazyk a virtuální stroj vyvinutý firmou Sun Microsystems a formálně vypuštěný do světa v roce 1996. Java je ideální jazyk pro síťové aplikace a aplety. Specifikace firmy Sun Microsystems zahrnují mnoho Java API a platform včetně: JavaPhone API a PersonalJava, které jsou obsaženy i v Symbian OS.API, C++, Symbian OS, OPL, JavaPhone
J2ME
Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) – okleštěná verze jedné Java platformy zaměřená na použití v malých přenosných a zabudovaných zařízeních. J2ME se skládá z virtuálního stroje a sadě funkcí API přizpůsobených pro tato zařízení. Technologie J2ME má dva primární druhy komponent – konfiguraci a profily.Java
JavaPhone
Specifikace Java API starající se o kontakty, správu napájení a řízení hovorů, určená speciálně pro potřeby mobilních telefonů.API, Communicator, Java, Smartphone
JTAPI
Java Telephony API – je součástí JavaPhone API. Nabízí rozšířený interface všem službám řízení hovoru, a to jak na koncových zařízeních zákazníků, tak v call centrech operátora.Java, JavaPhone
Kernel
Kernel je obecný název pro jádro operačního systému. Stará se o správu a řízení hardwarových zdrojů počítače (paměť, procesor) a ovládá také přístup jiných programových komponent k těmto zdrojům. Kernel běží s vyššími právy než ostatní takzvané user-mode programy. Výkon a robustnost kernelu vypovídá hodně o celkové kvalitě systému. OS
MExE
Mobile Station Application Execution Environment (GSM 02.57) – systém zajišťující jasně definované prostředí pro aplikace třetích stran, a to jak na mobilních zařízeních v sítích GSM, tak UMTS. MExE definuje rozdílné technologické nároky pomocí označení zvaných „classmarks“. MExE classmark 1 je založen na WAPu, classmark 2 na PersonalJavě a JavaPhone, a classmark 3 na J2ME CLDC a MIDP. Další stupně mohou být definovány v budoucnu. MExE stanovuje i další požadavky na jednotlivé třídy jako například bezpečnost prostředí nebo personalizace uživatelského prostředí. Jedno zařízení může podporovat více classmarků.GSM, Java, JavaPhone, PersonalJava, UMTS, WAP, www.mexeforum.org/
MIDP
Mobile Information Device Profile – Sada Java API obecně implementovaná v CLDC. Poskytuje základní J2ME prostředí pro spouštění programů se zaměřením na mobilní telefony a dvoucestné pagery. Specifikace MIDP se týká uživatelského rozhraní, aplikačního modelu, trvalého úložiště a sítě. CLDC, Java, J2ME
Network operator
Společnost držící licenci na poskytování bezdrátových telefonních služeb.Service provider
NMT
Nordic Mobile Telephone – Jedna z prvních sítí 1G vyvinutá a společně zavedená v Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku a na Islandě. Původně pracovala na frekvenci 450 MHz a později také na 900 MHz.1G, Analog, Circuit-switching
OBEX
Object Exchange – Sada „high-level“ protokolů umožňujících výměnu objektů vCard a vCalendar přes infračervené rozhraní (IrOBEX) a Bluetooth. Podpora OBEX je obsažena i v operačním systému Symbian, vyměňování kontaktních informací mezi různými odlišnými zařízeními je tedy jednoduché a kompatibilní.Bluetooth, Symbian OS, vCalendar, IrDA, vCard
OS
Název operační systém vznikl jako souhrnné označení pro sadu software potřebného ke správě hardwaru zařízení a jeho sdílení mezi aplikačními programy. Dnes se pod tímto označením skrývá kernel, ovladače zařízení, grafický interface a řada uživatelských programů.Kernel, Symbian OS
OPL
Programovací jazyk podobný BASICu určený pro rychlý vývoj aplikací pro Symbian OS.C++, Symbian OS, Java
Packet-switching
Technika přenosu pomocí přepínání paketů nejprve rozdělí data určená k odeslání do jednotlivých segmentů (paketů) o velikosti několika málo KB. Tyto pakety jsou pak směrovány sítí na základě údajů v jejich hlavičkách. Tento způsob přenosu je efektivnější a zdroje sítě jsou využívány pouze během faktického přenosu. Packet-switching je ideální pro libovolná streamovaná data (video, hlas). Mobilní telefony, komunikující pomocí přepínání paketu, se jeví jako stále připojené do datové sítě, a tím odpadá i nepříjemná prodleva při připojování známá u přenosů s přepínáním okruhů. Další výhodou může být například možnost účtování za přenesená data, a ne za čas strávený online.Circuit-switching
PCN
Personal Communications Network – jen další jméno pro GSM 1800 (což je také DCS 1800). Používá se v Evropě a části Asie.2G, Digital, GSM
PCS
Personal Communications Service – Americký termín používaný k označení mobilní telefonní služby pro širokou veřejnost s důrazem na komunikaci nezávislé na technologii, která ji poskytuje. PCS obsahuje digitální technologie jako GSM 1900, CDMA a TDMA IS-136.2G, CDMA, Digital, GSM, TDMA
PDC
Personal Digital Cellular – 2G TDMA protokoly používané v Japonsku a vlastněné společností NTT DoCoMo. Služba PDC je provozována na frekvencích 800 a 1500 MHz.TDMA
PersonalJava
Java platforma optimalizována speciálně pro mobilní zařízení.Java, Platform
Platform
Sada technologií, sloužících jako základ pro aplikace třetích stran nebo platformy vyšší úrovně. Například platforma Symbian OS obsahuje C++ API, implementaci Javy a řadu komunikačních protokolů.API, C++, Symbian OS, Java
Quartz
Kódové jméno pro uživatelský interface (reference design) zařízení s operačním systémem Symbian. Jde o zařízení tvaru tabletu, čtvrteční VGA a některá další.Reference design
Reference design
Uživatelský interface Symbian OS.Crystal, Quartz
Service provider
Společnost, která poskytuje služby, využívající sítě mobilních telefonů. Jedná se například o různé informační služby.Network operator
SIM
Subscriber Identity Module – malá karta identifikující uživatele v mobilní síti. Stará se o autorizaci uživatele, ukládání základních uživatelských dat a informací o síti. Může také obsahovat aplikace (SIM Application Toolkit), které pak pomocí kompatibilního telefonu můžeme využít například ke zjednodušení přístupu ke službám poskytovaným operátorem.GSM
Smartphone
1. Obecný název pro mobilní telefony s rozšířenými datovými a komunikačními funkcemi. Příkladem smartphonu využívajícího Symbian OS může být Ericsson R380 A

2. Někdy se takto označují všechny telefony s operačním systémem Microsoft Windows Mobile.

Communicator
SMS
Short Message Service – služba provozovaná na digitálních GSM sítích. umožňuje výměnu textových zpráv o délce až 160 znaků. Pokud je telefon mimo signál nebo nemá již místo v paměti, zprávy čekají ve frontě v sms centru operátora na nejbližší možnou příležitost pro doručení.Ikona Odkaz na databázi
Symbian Connect
Je systém instalovaný na straně stolního PC pro synchronizaci dat, správu souborů, tiskových úloh, instalaci programů a řešení dalších úkolů, které umožňují vzájemnou interakci mobilního telefonu se systémem Symbian a osobního počítače.Symbian OS
Symbian Developer Network
Síť vytvořená na podporu vývojářů aplikací pro Symbian OS. Je zde k dispozici široké spektrum informací, vývojových nástrojů a nechybí ani ukázky hotového kódu.www.symbian.com/

developer

Symbian OS
Otevřený operační systém pro mobilní telefony s podporou datových funkcí vyvíjený společností Symbian. Disponuje řadou pokročilých vlastností, mezi než patří multi-taskingové jádro, schopné zpracovávat více vláken najednou, systém uživatelských rozhraní, bezdrátové komunikační funkce a další.Ikona Odkaz na databázi
SyncML
Synchronization Markup Language – vyústění snahy řady firem v oblasti telekomunikací o vytvoření standardního protokolu pro synchronizaci dat převážně v bezdrátových sítích. Hlavní cíl SyncML je mít k dispozici taková síťová data, která budou schopna synchronizace s jakýmkoliv mobilním zařízením a na druhou stranu mít taková mobilní zařízení, která budou schopna synchronizace s libovolnými síťovými daty. Strukturovaná datová vrstva SyncML bude využívat XML kde to jen bude možné a vhodné. SyncML bude pracovat s personálními daty (vCard, vCalendar), relačními daty a XML dokumenty. Konsorcium SyncML bylo založeno firmami zvučných jmen jako IBM, Nokia nebo Psion. Symbian je sponzorem projektu.vCalendar, vCard, www.syncml.org/
TACS
Total Access Communication System – Britský analogový telekomunikační systém první generace, založený na systému US AMPS. Později ho převzali Čína a Japonsko.1G, Analog, Circuit-switching
TDMA
1. Time Division Multiple Access – digitální bezdrátová telefonní přenosová technika, která přiřazuje každému uživateli jedinečný time slot na určité frekvenci. Tuto techniku používají technologie GSM, D-AMPS, PDC a DECT.

2. Označení obecně používané pro D-AMPS. TDMA sítě jsou v provozu ve Spojených státech, Latinské Americe, na Novém Zélandě, v části Ruska a Asie.

D-AMPS, GSM, PDC, AMPS
UMTS
Universal Mobile Telecommunications Service – standard sítí třetí generace (3G), součást iniciativy IMT-2000, podporující teoretickou datovou propustnost až 2 Mbps. První projekty jsou v provozu od roku 2001.3G,

www.umts-forum.org

Unicode
je 16-bitové znakové kódovací schéma, schopné zakódovat znaky západoevropské, východoevropské, řecké, čínské, hebrejské a mnoho dalších živých nebo mrtvých jazyků do jediné znakové sady. Specifikace Unicode také obsahují standardní kompresní schémata a řadu znakových specifik potřebných pro podporu světových jazyků. Znakovou sadou Unicode disponuje i Symbian OS.www.unicode.org
vCalendar
Je to definice na metodě přenosu a platformě nezávislého formátu pro výměnu kalendářových a plánovacích dat, takže každá aplikace, odpovídající specifikaci vCalendar, si může vyměňovat libovolné kalendářové a/nebo i plánovací záznamy s jinou kompatibilní aplikací.vCard,

www.imc.org/pdi/

vCard
Standard, definující formát pro uložení elektronických vizitek. Všechna zařízení, odpovídající svým softwarem tomuto standardu, si mohou navzájem vyměňovat informace jako telefonní čísla, adresy nebo poznámky k nim. Tím je dosaženo kompatibility např. mezi adresářem ve vašem mobilním telefonu a notebooku.vCalendar,

www.imc.org/pdi/

VGA
Video Graphics Array – standard definující rozlišení obrazovky na 640 x 480 obrazových bodů.Ikona Odkaz na databázi
WCDMA
Wide-band CDMA – rozšířený CDMA protokol firmy NTT DoCoMo, nyní přijatý institutem ETSI pro použití v evropských sítích třetí generace. WCDMA podporuje technologie s velmi vysokými nároky na přenosovou rychlost jako video konference a přenos plnohodnotného videa.3G, CDMA
WAP
1. Wireless Application Protocol – sada komunikačních protokolů pro jednoduchý přístup k online informacím z mobilního telefonu. WAP byl vyvinut společnostmi Ericsson, Motorola, Nokia a Unwired Planet (dnes Phone.com). WAP forum je průmyslová asociace s více než 200 členy, mezi nimiž je i Symbian.Symbian OS,

www.wapforum.org

Ikona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databáziIkona Odkaz na databázi
reklama
reklama