Graf znázorňující simulaci spotřeby Cellu v závislosti na jeho frekvenci s ohledem na výrobní proces