Čtení datového DVD+R média u LGZde již nemůžeme být tak spokojeni jako u dalších testů, protože mechanika má zjevně s DVD+R médii problémy. Podobně vypadal graf i při dalším měření. Jedno médium nebylo možno měřit, protože program hlásil, že je prázdné, i když nebylo a ve Windows ho mechanika normálně přečetla - zde byl tedy asi spíše problém v programu. U kolísání rychlosti už si tak jistí nejsme.