Instalační menu
Co se ale musí tomuto menu nechat je skutečnost, že umí efektně zmizet... :-)