www.svethardware.cz
>
>

AAC: Obr na hliněných nohách?

AAC: Obr na hliněných nohách?
, , článek
Zvěsti o problémech v jedné z nejvýznamnějších českých IT společností – AAC Czech – z poslední doby byly alarmující. Na jedné straně prohlášení managementu a PR pracovníků o růžových zítřcích firmy a úspěšně probíhajícím transformačním procesu, na straně druhé zprávy o rušení téměř všech poboček, masívním propouštění pracovníků, nedostatku finančních prostředků a blížícím se konci.
reklama
Pro začátek uveďme základní fakta, která jsou nezbytná pro pochopení souvislostí u „kauzy AAC“. Pohled první – firmy, obraty, historický vývoj:

etapa první (1990 až 1993) – začátky a problémy růstu
 • založeny společnosti LIBRA, IMC s.r.o. (LIBRA Slovakia a.s), AAC s.r.o., COMMA s.r.o., ProCA IG, ProCA spol. s r.o., M-Soft s.r.o.
 • kapitálový vstup AAC do LIBRA HQ a LIBRA VT

etapa druhá (1994 až 1996) – budování holdingu
 • sloučení LIBRA VT a LIBRA HQ do LIBRA Electronics spol. s r.o., sloučení COMMA a ProCA IG do AAC s.r.o.
 • kapitálový vstup AAC do ANTRE s.r.o.
 • kapitálový vstup FIC do AAC s.r.o.

etapa třetí (1997 až 2001) – růst a akvizice
 • přeměna AAC na akciovou společnost AAC a.s.
 • akvizice společností VIKOMT SK (ProCA Slovakia), A&A Romania (ProCA Romania), VIKOMT CZ, CAD Studio (Xanadu), založení AAC SK
 • akvizice aktiv TESCO Trading, LINTEC, Micronic
 • prodej podílu v M-Soft, ANTRE, AAC SK

V tomto okamžiku se zastavme. Zhruba v roce 2000 je skupina v nejlepší části růstové křivky. Kapitálové posilnění umožnilo mj. akvizice VIKOMTů, TESCO a LINTECu a jejich zaintegrování do skupiny. Akvizice však nedopadly ideálně a finančně zatížily skupinu, na druhé straně znamenaly další nárůst obratů a odstranění konkurence v regionech.

Skupina v této době „sedí na několika židlích“ – výroba a prodej počítačů jak prostřednictvím prodejců, tak napřímo v hypermarketech, IT distribuce, CE distribuce (spotřební elektronika). Díky měnícím se poměrům zejména v oblasti distribučního trhu však začíná být jasné, že je zapotřebí urgentně transformovat. Jak ?

etapa čtvrtá (2002 až 2005) – stagnace, transformace a krize
 • sloučení LIBRA Electronics a VIKOMT CZ, nástupnická společnost LIBRA Electronics a.s.
 • integrace ProCA, LIBRA Electronics, Xanadu
 • vyčlenění spotřební elektroniky do LIBRA Electronics
 • prodej části aktivit z ProMONu

Struktura firem skupiny AAC tak, jak existovala na přechodu třetí a čtvrté etapy (tzn. na počátku roku 2002) byla pro aktuální a zejména budoucí období nevhodná a příliš nákladná.

Zdůrazněme, že – přes existenci zpráv, hovořících o opaku – mezi ProCA a Libra existovala skutečná konkurence, řevnivost, rozdělení na „červené“ a „modré“. Není divu: charismatické osobnosti, které „vydupaly ze země“ původní firmy, zůstaly v nejvyšším výkonném vedení i po integraci - a kult zakladatelské osobnosti podobnému typu integrace příliš neprospívá.

Jistější a hlavně jednodušší proto na počátku integrace bylo smířit se s pokračováním konkurence uvnitř skupiny, jejíž hroty byly otupeny dlouhodobými nebo operativními dohodami hlavních akcionářů. Slučování rozdílných (konkurenčních) firemních kultur v okamžiku, kdy obě firmy skupiny relativně prosperují, se u hlavních akcionářů špatně prosazuje, zdůvodňuje a k rozsáhlým personálním změnám, které z něj vyplývají, nebývá dostatek vůle. I v případě úspěchu však následuje zpravidla bezprostřední pokles obratu a zhoršení hospodářského výsledku – přinejmenším díky jednorázovým nákladům na transformaci, snížení počtu zaměstnanců atd.

Přímým důsledkem jen polovičaté integrace však bylo omezení konkurenčních výhod firem skupiny AAC. Místo společného nákupu, skladů a logistiky a z nich vyplývajících nižších nákladů (méně pracovníků, menší prostory, možnost lépe klíčové zaměstnance zainteresovat atd.) tak zůstala jen základní koordinace aktivit skupiny na holdingové úrovni a částečné zklidnění financování. I to by nebylo málo – pokud by již zhruba na přelomu tisíciletí proběhlo druhé kolo transformace. To se však nestalo.

Co přinesla krize ?
 • Základní důvody, které vedly k problémům roku 2004 a zejména 2005 tak zřejmě byly:
 • neidentifikování situace první poloviny roku 2004 jako zralé k nasazení skutečného krizového managementu, ne jen (k již nezbytnému) zahájení druhého kola transformace
 • nedokončená transformace firem skupiny,
 • nedořešený informační a prodejní systém (včetně internetového)
 • pozdní akvizice firem, nabízejících služby a produkty s vyšší přidanou hodnotou a tím i pozdní snahy o změnu produktového portfolia skupiny

V průběhu roku 2004 tak započaly kroky, které se z vnějšího hlediska jevily zhruba následovně:
 • ze zhruba dvaceti českých obchodních míst ProCA a LIBRA v roce 2003 zbyly v září 2005 pouze dvě – Praha a České Budějovice
 • v managementu firmy prakticky nezůstal kámen na kameni
 • problémy související s urychleným zavedením informačního systému SAP a současně s přechodem na nový internetový prodejní systém dočasně způsobily výrazné omezení prodejů
 • místo „soustředění moci“ do rukou krizového managera a jeho nejbližších se nejvyšší vedení rozšířilo. To bylo zřejmě způsobeno nepochopením situace ze strany najatých konzultačních firem – zvolený postup by spíše odpovídal situaci roku 2000/2001, tzn. plánované expanzi ze stabilizovaného stavu.

Kam míříš, AAC ?
Kroky, které AAC podniklo v posledních měsících, jsou vcelku jasně čitelné.

Obecně
 • funkce generálního ředitele a jednatele firmy se v srpnu 2005 ujal jeden z „otců zakladatelů“ - Ladislav Marek. Jeho osoba v roli krizového manažera je vnímána zevnitř i zvnějšku jako pozitivní a stabilizační faktor, což může být velmi důležité při jednáních o bankovní podpoře, klíčové pro další vývoj

Distribuce
 • význam distribuční části, která dosud generovala největší část obratu, bude i do budoucna klesat
 • zrušení prodejních poboček se dá chápat jako snaha o výrazné snížení celkových nákladů a množství finančních prostředků blokovaných ve zboží. Ty by pak měly být k dispozici v závěrečných měsících roku, kdy obrat kulminuje. Nejasné je, proč pobočky nebyly zrušeny již počátkem roku 2005, příp. proč nebyly prodány jako řetězec obchodních zastoupení např. konkurenci
 • snížení nákladů by mělo být podpořeno i přesunem do nových prostor v Praze a zřízením distribučního centra v Jihlavě
 • příjmovou stránku nákladů by samotné zrušení poboček mělo ovlivnit málo – zejména v roce 2005 již pobočky podle dostupných údajů produkovaly jen malou část celkového distribučního obratu. Těžko odhadnutelná však je reakce zákazníků, z nichž mnozí u AAC nakupovali kvůli osobnímu kontaktu – minimálně v Brně a v Ostravě je tak možné očekávat výraznější odliv stávajících zákazníků ke konkurenci
 • zúží se prodávaný sortiment. Zůstanou pravděpodobně jen OEM distribuce, vhodné pro výrobu počítačů a doplňky, omezeny budou distribuce zboží s nižšími maržemi a dlouhoobrátkového zboží

Výroba počítačů a přímý prodej
 • počítače a notebooky BRAVE a zejména jejich přímý prodej prostřednictvím hypermarketového kanálu, v jehož využívání je AAC z českých IT firem nejdál, se zřejmě stane nejvíce hýčkanou a oprašovanou činností AAC, která by měla generovat nejen nejvyšší obraty, ale i nejvyšší zisky.
 • otázkou je, zda i do budoucna si AAC bude držet vlastní výrobu počítačů. S přesunem do nových prostor se nabízí myšlenka, že bude využívat outsorcingu – ať už od spřízněných zdrojů (FIC CZ v Rudné) nebo od dalších českých nebo zahraničních výrobců
 • hypermarketový kanál je velmi náročný na finanční zdroje, na dodávky velkých množství počítačů podle aktuální potřeby a zájmu zákazníků.Vše tedy bude zřejmě podřízeno hlavnímu cíli – aby hypermarkety a prodejci nepocítili jakékoliv problémy

Prodej řešení, služeb a produktů s přidanou hodnotou
 • bude „byznysem“ AAC Solutions – samostatné firmy, která je AAC Czech (téměř) stoprocentně vlastněna. Firma má v současné době 90 zaměstnanců působících v pěti lokalitách, obrat firmy v roce 2004 činil 184 mil. Kč a v roce 2005 se očekává růst obratu o téměř 75%
 • původní orientace čistě na CAD a GIS řešení, po akvizici Dialog MTS se těžiště posouvá do oblasti servisu (servisní partner HP) a ERP systémů (Navision, SAP One)
 • AAC Solutions by měla konečně zrealizovat představy akcionářů o orientaci skupiny na prodej produktů s přidanou hodnotou, který by v budoucnu měl přinášet největší zisky.

Vydrží AAC ?

Ze všeho uvedeného vyplývá, že k redukci a zásadní transformaci AAC přistoupilo ne v hodině dvanácté, ale spíše pár minut po ní. Je zřejmé, že občas proklamované cíle „dvojky“ na českém distribučním trhu nebudou naplněny – naopak, distribuce evidentně v transformovaném AAC nebude hrát prim a stane se spíše doplňkem.

Zároveň je zřejmé, že hlavní aktiva skupiny – značka BRAVE, hypermarketový kanál a AAC Solutions – jsou velmi zajímavá i pro případného nového majitele (pokud by skupina finančně situaci neustála a byla nucena je prodat).

Další směr vývoje AAC naznačuje zároveň včera podepsaná dohoda o společném postupu společností ROCHEBY Finance a.s. (vlastníka AAC) a BGS Distribution a.s. (většinovým vlastníkem BGS Levi Group, a.s.). To je však natolik důležitá událost, že se k ní vracíme v samostatném komentáři.


Tento článek je připraven ve spolupráci s tištěným časopisem Computer Business, věnovaném počítačovému byznysu v ČR.


Poznámka redakce: Vzhledem k citlivosti tohoto tématu a postavení osob, které nám poskytly výše uvedené informace nemůžeme zveřejnit zdroje ze kterých jsme čerpali při přípravě tohoto článku. Všem kteří s námi na přípravě spolupracovali zde děkujeme


redakční tým Světa hardware
reklama
Nejnovější články
Wacom uvedl tenčí pero Pen Pro Slim pro tablety Wacom uvedl tenčí pero Pen Pro Slim pro tablety
Společnost Wacom uvedla novou verzi svého pera pro tablety. Nese název Pen Pro Slim a už podle svého názvu je jasné, že je užší než výchozí verze. Výrobce tak slibuje nižší únavu prstů při dlouhodobé práci.
Včera, aktualita, Milan Šurkala
Yi Home Camera 3: bezpečnost ohlídá pomocí zdokonaleného AI Yi Home Camera 3: bezpečnost ohlídá pomocí zdokonaleného AI
Nejnovější domácí bezpečnostní kamera od Yi Technology přichází s vylepšeným systémem umělé inteligence, který by měl spolehlivěji rozpoznat osobu. Hlavním lákadlem bude i tentokrát atraktivní cena.
Včera, aktualita, Jáchym Šlik
Microsoft Store obsahoval aplikace s cryptojackingem Microsoft Store obsahoval aplikace s cryptojackingem
Závadné aplikace se nevyskytují jen na oficiálních obchodech s mobilními aplikacemi, ale také na obchodech pro desktopy. Na Microsoft Store se totiž objevilo hned 8 aplikací, které prováděly tajnou těžbu kryptoměn.
16.2.2019, aktualita, Milan Šurkala
Logitech uvádí webkameru C920s s vyšším soukromím Logitech uvádí webkameru C920s s vyšším soukromím
Společnost Logitech aktualizovala svou oblíbenu webkameru a připravila novou verzi C920s. Ta umí natáčet Full HD videosekvence a jak velí dnešní doba se zájmem o vyšší soukromí, má i krytku objektivu.
16.2.2019, aktualita, Milan Šurkala1 komentář
Opera R3 přináší nové uživatelské rozhraní Opera R3 přináší nové uživatelské rozhraní
Chystaná verze internetového prohlížeče Opera R3 nabídne přepracované uživatelské rozhraní s možností přepínání mezi tmavým a světlým motivem. Integrována byla také peněženka pro kryptoměny.
16.2.2019, aktualita, Jáchym Šlik1 komentář