Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

NAS: Práce s daty a sdílení pro pokročilé

8.3.2013, Radan Tuhý, návod
NAS: Práce s daty a sdílení pro pokročilé
Primární funkcí NASu, tedy síťového úložiště dat, je ve většině případů ukládání dat a práce s dokumenty a soubory. Aby bylo možné tuto funkcionalitu využít co nejlépe, připravili jsme článek, který se zabývá pokročilými funkcemi a možnostmi.
Jakmile máme NAS připravený, nic nám již nebrání jej začít využívat pro ukládání dat. Většina NASů počítá s tím, že existuje více operačních systémů, které mohou být na jednotlivých zařízeních nainstalovány. Proto je potřeba na začátku zkontrolovat, jestli je daný typ protokolu povolen. To provedeme v odpovídající sekci konfigurace.

Jak je patrno z obrázku výše, Synology DS413 umožňuje povolit tři protokoly: SMB (jinak řečeno Windows File Service), Mac File Service a NFS. Každý z těchto protokolů je primárně využíván v různých operačních systémech, přesto bývá často možné využívat více protokolů v rámci jednoho operačního systému. Pro úplnost tedy uvedeme alespoň základní popis každého protokolu.


Server Message Block (SMB)


Jedná se o jeden z nejvíce používaných protokolů, což je dáno zejména skutečností, že je využíván systémy společnosti Microsoft. Tento protokol byl v roce 1996 Microsoftem přejmenován na CIFS (Common Internet File System) a rozšířen např. o podporu symbolických odkazů nebo větších velikostí souborů.

Společně se systémem Windows Vista byla představena nová verze tohoto protokolu pojmenovaná SMB2. Pro zajímavost - tento vývoj neustále pokračuje, další existující verze jsou SMB 2.1 (Windows 7 a Windows 2008 R2) a SMB 3.0 (Windows 8, Windows Server 2012).

Jelikož firmware NASů je obvykle postaven na systému Linux, je nutné mít protokol SMB povolen, abychom měli možnost k našim datům z Windows přistupovat nativně. Pokud tedy máme například NAS s IP adresou 192.168.1.7 a nasdílenou složkou Shared, zadáme do Windows Exploreru adresu v následujícím tvaru:

\192.168.1.7Shared

Tím dojde ke komunikaci mezi NASem a našim systémem, a po zadání odpovídajícího uživatelského jména a hesla zobrazíme obsah takto nasdílené složky.

Pro zjednodušení situace je poměrně příhodné připojit si takto nasdílenou složku jako síťovou jednotku (Network Drive). Toho dosáhneme tak, že pravým tlačítkem klikneme na ikonu Počítač (Computer) a vybereme volbu Připojit síťovou jednotku (Map Network Drive). Pokud je zadávané umístění zabezpečeno (přístup má pouze konkrétní uživatel, což bude rozebráno v následující kapitole), nezapomeneme zaškrtnout odpovídající checkbox Připojit pomocí jiného uživatelského jména a hesla (Connect using different credentials).

V následujícím dialogu pak zadáme příslušné uživatelské jméno a heslo (podobně jako v příkladu uvedeném výše). Od této chvíle budeme mít automaticky po přihlášení připojený síťový disk s nasdílenou složkou, se kterou můžeme průběžně pracovat jak my, tak případně jakýkoli další uživatel v naší lokální síti, který má odpovídající oprávnění.


Apple Filing Protocol (AFP)


Ačkoli je na současných verzích systému Mac OS X podporováno více protokolů (a to třeba včetně SMB nebo NFS), AFP byl v systémech Mac OS 9 (a dřívějších) pro tyto účely primárním protokolem. Pokud se budeme připojovat k NASu z počítače nebo laptopu s nainstalovaným operačním systémem Mac OS X a budeme chtít využít tohoto protokolu, je potřeba v odpovídající sekci protokol povolit - viz následující obrázek.

Následně již stačí postupovat standardním způsobem - z hlavního menu vybereme Go -> Connect to Server a zadáme adresu např. v následujícím tvaru:

afp://192.168.37.33

Po zadání odpovídajícího uživatelského jména a hesla pak v nově otevřeném okně zvolíme složku, ke které se chceme připojit, a potvrdíme.


Network File System (NFS)


Pokud jste uživateli operačního systému Linux, nejelegantnější formou připojení nasdílené složky NASu bude pomocí protokolu NFS. Ten je napřed nutné povolit v administraci NASu - postup je prakticky stejný, jako v předchozích případech, pouze zvolíme odpovídající záložku a zaškrtneme správný checkbox.

Jakmile je protokol NFS povolený, stačí již připojit cílové umístění pomocí příkazu mount. Ten se bude lišit podle toho, kam si přejeme oddíl připojit, ale většinou by to mohlo vypadat přibližně takto:

mkdir /mnt/nas
mount 192.168.1.7:/volume1/shared /mnt/nas

Ve zvoleném adresáři se pak objeví obsah sdílené složky.