Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Nová sekce Bazar

26.6.2006, Karel Polívka, článek
Nová sekce Bazar
Nově jsme na našem fóru spustili sekci Bazar. Ve spojitosti s ní je nutné Vás obeznámit s jejími pravidly a také s hodnoticím systémem iTrader, o kterém tento článek pojednává. Doufáme, že Vás tato nová funkce Světa hardware osloví.
Sekce Bazar je na hlavní stránce fóra, proto ji nelze přehlédnout (obsahuje další podsekce Nabídky a Poptávky). Vedle vlastních pravidel je zde navíc hodnoticí systém iTrader, který umožňuje hodnotit druhého uživatele, na jehož inzerát jste zareagoval a skončilo to provedením transakce. V několika uplynulých dnech jste si mohli všimnout, že v prostředí fóra přibyl v horním šedém pruhu další odkaz "iTrader".Po jeho odkliknutí se zobrazí Váš vlastní profil systému iTrader, který bude vypadat následovně:


- pro zvětšení klikněte -

Jsou ale i další místa, která obsahují informace (a zároveň i odkazy) ve spojitosti se systémem iTrader. Například když se podíváte do vlastního profilu svého účtu na diskuzním fóru SHW, spatříte v pravé části řádek zobrazující dva údaje ze systému iTrader - hodnota položky "score" značí výsledné bodové hodnocení a hodnota položky "kladná hodnocení" značí procentuální zastoupení kladných hodnocení (vysvětlení dále). Tato čísla jsou zároveň odkazy na Váš profil systému iTrader (vedou tedy na stejné umístění, jako odkaz v horní šedé liště).

Jiná situace je ovšem v případě, kdy prohlížíte profil někoho jiného. Pak se pomocí těchto odkazů dostanete na zobrazení jeho profilu systému iTrader (odkaz v horní šedé liště ale vede za všech okolností na Váš vlastní profil), přičemž v takovém případě se Vám naskytne možnost daného uživatele ohodnotit, respektive ohodnotit/okomentovat uskutečněné transakce mezi ním a Vámi (pokud samozřejmě nějaké proběhly - v opačném případě by jakékoli jeho hodnocení a přidružený komentář byl v rozporu s pravidly Bazaru a vystavovali byste se tak riziku zamezení přístupu do této sekce po dobu jednoho měsíce).Na prezentaci hodnoty výsledného bodového hodnocení je možné narazit i při procházení jednotlivých témat v rámci fóra - nachází se pod avatarem v prostoru vymezeném pro stručné informace o uživateli, který napsal nějaký příspěvek (a to konkrétně mezi počtem příspěvků a ukazatelem stavu reputace).
V případě nějaké činnosti v sekci Bazar (a tedy i uskutečněných transakcí ve spojitosti s Vámi) bude systém iTrader nápomocen k tomu, abyste si mohli o dalších účastnících sekce Bazar udělat předběžný obrázek a abyste sami měli přehled o transakcích, které jste již uskutečnili. Pro účely demonstrace systému iTrader jsem s pomocí dalších dvou testovacích profilů nasimuloval aktivitu, která by měla posloužit jako názorný příklad funkčnosti. Výpis profilu v takovém případě bude vypadat následovně:


- pro zvětšení klikněte -

Dále si probereme jednotlivé sekce podrobněji. První oblastí v horní tabulce je Profil:Toto je výsledek následujících hodnocení:
1x kladně od uživatele A, 3x kladně od uživatele B, jednou záporně od uživatele B.

Výsledné bodové hodnocení: výsledkem je číselná hodnota, která se vypočítává pomocí následujícího vzorce: hodnota položky "Počet uživatelů, kteří hodnotili kladně" mínus hodnota položky "Počet uživatelů, kteří hodnotili záporně". Výsledkem může tedy být i záporné číslo. Obecně tento výsledek slouží k rychlé orientaci o tom, nakolik je možné dotyčnému uživateli důvěřovat (samozřejmě je třeba brát v potaz i počet provedených transakcí ve spojitosti s ním, protože je rozdíl mít pouze dvě kladná hodnocení a žádné záporné, oproti stavu, kdy by měl 12 kladných hodnocení a 10 záporných (v takovém případě by bylo výsledkem sice stejné číslo, nicméně by rozhodně bylo na místě si všechna hodnocení pročíst, zejména ta záporná). Je tu však ještě...

Zastoupení kladných hodnocení: výsledkem je procentuální vyjádření kladných hodnocení od všech uživatelů. Je třeba pamatovat, že pro tento výpočet se nebere v potaz více hodnocení stejného typu od jednoho uživatele - jinými slovy pokud stejný uživatel někoho ohodnotí 10x kladně, pro tento výpočet to znamená pouze 1 kladné hodnocení. Kdokoli tedy může u někoho jiného ovlivnit výpočet této hodnoty pouze 3 stavy (pouze kladně, pouze záporně nebo kladně i záporně, počet však nemá vliv).

Počet uživatelů, kteří hodnotili kladně: (číslo)
Počet uživatelů, kteří hodnotili záporně: (číslo)
Celkový počet kladných hodnocení: (číslo)

Ve spodní části se ještě nachází odkaz "Vytvoř hodnocení uživatele xxx", po jehož odkliknutí se zobrazí následující formulář (který ani nepotřebuje komentář - všechny položky jsou jasně popsané):


- pro zvětšení klikněte -

Sekce "Dosavadní hodnocení" je obyčejným přehledem počtu doposud přijatých hodnocení od ostatních uživatelů (zbývající sekce horní tabulky obsahuje pouze standardní kontaktní informace - popis tedy není nutný).
Tímto jsme se dostali k dolní části profilu systému iTrader. Nachází se zde přes celou šíři tabulka, jež obsahuje všechna hodnocení, která se daného uživatele týkají. Pro přehlednější orientaci je zde možné provést následující selekci:
 
Všechna hodnocení -> obsahuje seznam všech hodnocení, která uživatel obdržel, tento výpis se zobrazí automaticky při vstupu do systému iTrader

od kupujících
-> obsahuje seznam hodnocení, které vytvořili uživatelé, kteří byli v roli kupujícího
od prodávajících -> obsahuje seznam hodnocení, které vytvořili uživatelé, kteří byli v roli prodávajícího
od prodejců -> obsahuje seznam hodnocení, které vytvořili uživatelé, kteří byli v roli obchodníka
od majitele tohoto profilu -> obsahuje seznam hodnocení, které vytvořil uživatel, jehož profil právě prohlížíteDále následuje už samotný výpis jednotlivých hodnocení. Typ hodnocení je zde reprezentován na začátku každého záznamu v prvním sloupci ikonkou s logickým významem (úsměv = kladné, zamračeno = záporné, otazník = neutrální). Druhý sloupec obsahuje krátký komentář definujicí danou transakci (o délce maximálně 80 znaků). Všechny záznamy v druhém sloupci by měly být zároveň i platnými odkazy (viz pravidla sekce Bazar, vyplnění příslušné položky je povinné) směřujícími na konkrétní téma v sekci Bazar, kde se odpovídající Nabídka/Poptávka nachází (systém si ověřuje správnost odkazu a také to, zda dané téma založil jeden z účastníků transakce, která se právě hodnotí - pokud tomu tak nebude, nedovolí hodnocení vytvořit).

Pokud jste autorem některého hodnocení a posléze na takovýto záznam kliknete, zobrazí se Vám stránka s možností editace dodatečného komentáře, který vidí pouze účastníci transakce a administrátor fóra. Na této stránce můžou účastníci transakce mezi sebou vést diskuzi ve formě přidávání jednoduchých příspěvků. Dále zde také naleznete znění krátkého komentáře opět v podobě odkazu - ten však už tentokrát směřuje na konkrétní téma v sekci Bazar.Třetí sloupec obsahuje trojici ikon, které zde zastupují následující funkce:

- značí, zda se k vytvořenému hodnocení už vyjádřila i druhá strana. V případě barevné ikony se tak ještě nestalo (pokud jste právě Vy tou druhou stranou, můžete tak kliknutím na ni učinit). V případě černobílé ikony se k transakci už obě strany vyjádřily.

- tyto se zobrazují namísto těch předešlých pokud zvolíte výpis hodnocení "od majitele tohoto profilu". Informují však o tom samém - zda už došlo k oboustrannému hodnocení dané transakce.

- barevná ikona umožňuje autorovi daného hodnocení jeho pokročilou editaci nebo smazání.

- slouží k nahlášení závadného hodnocení (kvůli nepravdivému nebo nevhodnému komentáři).

Čtvrtý sloupec informuje o původci daného hodnocení a pátý sloupec o datumu, kdy bylo hodnocení vytvořeno.


Možnost editace/smazání vytvořeného hodnocení

Vytvořená hodnocení bude možné jejich tvůrcem během dalších 10 minut editovat nebo smazat. Po uplynutí této doby to už nebude možné (v případě potřeby bude nutné se obrátit na administrátora fóra).


Opětovné hodnocení jednoho uživatele

Pokud budete chtít opět hodnotit uživatele, jehož jste už jednou hodnotili, tak Vám to bude umožněno až po uplynutí 12 hodin od jeho posledního hodnocení z Vaší strany. Toto opatření by mělo především eliminovat duplicitní hodnocení vzniklá omylem.


Doufáme tedy, že se sekce Bazar ujme a bude další přidanou hodnotou pro naše čtenáře.