Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

CM Storm MECH, Reaper a Pulse-R: hurá na modding

10.10.2013, Jan Vítek, recenze
CM Storm MECH, Reaper a Pulse-R: hurá na modding
Mezi zbrusu nové periferie firmy Cooler Master patří mechanická klávesnice MECH a myš Reaper, které jsou obě určeny především pro hráče. Ti navíc zde budou mít možnost upravit si vzhled svých periferií dle vlastní chuti. Jak, na to se podíváme v této recenzi.

CM Storm MECH


Před instalací samotného obslužného software pro klávesnici MECH proběhla aktualizace jejího firmware z verze 1.06 na 1.07. Pak už přišla na řadu aplikace MECH AP 1.2.1 ze 7. 7. 2013, přičemž pro myš Reaper je připravena další cca 50MB aplikace. To je vzhledem k tomu, že obě periferie pocházejí ze stejné série, poněkud podivný přístup, však lepší by bylo mít jednu aplikaci pro nastavení obou periferií, stejně jako třeba v případě firmy Logitech. Znamená to také, že se budeme muset zorientovat ve dvou různých aplikacích, za což může nejspíše prostě jen to, že každá má svůj grafický návrh odpovídající dané periferii. Jinak ale MECH AP odpovídá jiným aplikacím pro nastavení klávesnic značky CM Storm.

V průběhu startu nám MECH AP zkontroluje, zda jsme bez jejího vědomí nezadali do paměti klávesnice nová makra. MECH lze totiž programovat kdykoliv. Stačí si nejdříve vybrat profil pomocí pravého Fn+1 až 5 (Fn+~ klávesnici vrátí do normálního režimu), následně stisknete opět pravý Fn+Alt a podržíte po dobu tří sekund, přičemž důležité je nejdříve stisknout Fn, jinak to nefunguje. Poté se rozbliká kontrolka Caps Lock a vy můžete zadat samotné makro, přičemž to se zaznamenává i s prodlevami. Limitem pak je 25 znaků a 30 sekund. V průběhu zadávání makra se Caps Lock rozbliká rychleji a zpomalí až když opět stisknete Fn+Alt na znamení ukončení záznamu. Pak už si zbývá jen vybrat příslušnou klávesu M, pod níž se makro zaznamená.
- klikněte pro zvětšení -


Záložka Storm Cfg slouží k základnímu nastavení kláves, přiřazování již vytvořených maker a také se zde můžeme přepínat mezi profily, kterým můžete přiřadit libovolnou fotografii. Zde je třeba vědět, že funkce (spuštění programu, nastavení hlasitosti a jiné) i makra nemůžeme přiřazovat pouze klávesám M1 až M5 (i když těm můžeme přiřazovat právě a jen makra), ale i jiným, tedy až na výjimky, jako je Shift a ostatní přepínače, Esc, F1 až F12 či jiné. Stačí klávesu označit a v horní části si vybrat, co s ní chceme provést. Jsou zde na výběr krom maker a jednotlivých kláves také speciální funkce - ovládání multimédií, spouštění aplikací, uspání počítače, apod.

V případě, že jde o makro, lze nastavit ještě způsob provedení, tedy pouze jednou/vícekrát (2-10x)/provádět do opětovného stisku klávesy/provádět po dobu držení stisknuté klávesy. Klávesa se změněným nastavením se pak označí oranžově, takže uživatel má přehled o těch, jejichž nastavení bylo upraveno.

Druhá záložka Profiles se dělí na profily uložené v paměti klávesnice (až pět) nebo v paměti počítače. Pomocí příslušných tlačítek můžeme tyto profily mezi oběma paměťmi libovolně přesunovat, kopírovat, mazat, také je samozřejmě pojmenovat a co je nejdůležitější - přiřadit je spustitelné aplikaci a zapnout funkci Auto Switch. Díky tomu se budou příslušné profily po spuštění aplikace automaticky aktivovat.

Nakonec tu je záložka Macro Studio, kde budeme tvořit samotná makra. Nejdříve je nutné nějaké makro iniciovat stisknutím tlačítka New a následně je pojmenovat pod nápisem Select Macro. Pak už je vytvořeno, ale dosud prázdné, ovšem i tak ho můžeme kopírovat či případně smazat. Pro zaznamenání makra je třeba stisknout kulaté tlačítko Record v dolní liště, po čemž se nás aplikace zeptá, jaké že si to přejeme mít mezi jednotlivými příkazy prodlevy - zda odpovídající průběhu záznamu, pevné s volitelným počtem milisekund, nebo vůbec žádné.

Následně do klávesnice či myši namlátíte samotné makro a pomocí tlačítka Stop vedle Record záznam zastavíte. Druhým způsobem je již výše popsaná tvorba makra tzv. "real time", čili pouze s využitím samotné klávesnice, takže klidně i v prostředí hry. V obou případech pro každé makro platí limit 25 znaků nebo 30 sekund záznamu. Vedle znaků z klávesnice lze do makra přidat také levé či pravé tlačítko myši a pak z menu Action i speciální funkce jako kopírovat, vložit, tisknout, spustit, hledat, krok zpět, atd.

Příkaz se pak objeví jako záznam v tabulce, kde horizontální osa znamená čas po 50 ms a vertikální zase posloupnost jednotlivých příkazů. Je tedy celkem jasné, že makro zaznamenané s ohledem na reálné prodlevy těžko uvidíte na jedné obrazovce, protože ta pojme pouze časový úsek 0,7 sekundy. Nakonec si lze makro nechat přehrát i bez přiřazování nějaké klávese, a to s plnou, poloviční nebo jen desetinovou rychlostí. Aplikace nám přitom nechá 5sekundovou prodlevu na to, abychom se mohli přepnout do cílové aplikace.
CM Storm Reaper


Aplikace pro nastavení myši je zpracována zdánlivě podobně, ale jsou tu podstatné odlišnosti, především co se týče těch podstatných věcí jako záznamu maker, přiřazování funkcí, atd. CM Storm tedy software u této řady periferií nemá sjednocen, a to je škoda a pro uživatele práce navíc.

Hlavní záložka Main má s ostatními společného to, že má dole lištu s výběrem dostupných profilů. Ty mohou být celkem čtyři a stejně jako u klávesnice si ke každému můžeme přiřadit libovolný obrázek. Obsahem samotné záložky je pak seznam jednotlivých tlačítek, jimž můžeme přiřazovat funkce včetně vytvořených maker. Výchozí funkce jsou poměrně jasné a velké tlačítko na boku číslo 6 je dle očekávání tzv. Sniper button, jenž dočasně sníží hodnotu dpi.

Záložka Advanced dokáže měnit hodnoty dpi ve čtyřech krocích, a to mezi 200 a 8200 dpi, nezávisle v obou osách a pro každé nastavení můžeme také zvolit vlastní dotazovací frekvenci. Uprostřed obrazovky je nastavení bílých LED na myši ve čtyřech režimech (vypnuto, zapnuto, efekt dýchání a Rapid Fire), dole si můžeme zvolit i jas diod a dále tu jsou obvyklá nastavení, jaká nabídne i operační systém, tedy kromě funkce Angle Snapping. Tu si zapneme v případě, že chceme, aby ukazatel věrněji kopíroval pohyb myši a ten nebyl ve vertikálním a horizontálním směru vyrovnáván.

V záložce Macro máme překvapivě záznam maker. Vybrat si můžeme rovnou profil, tlačítk a způsob provedení a pak zadat nové makro pomocí tlačítka New. Poté se otevře dialogové okno, v němž zadáme název souboru. Každé makro je totiž uloženo ve vlastním souboru s příponou .mac, stejně jako má každý profil příponu .pof. Dále už můžeme klasickým způsobem pomocí tlačítka Record zaznamenat macro, a to buď s reálnými prodlevami nebo pevně danými. Každá akce přitom zabere 3 z 256 B maximální délky.

Podobně jako makra tvoříme v záložce Profiles také jednotlivé profily, jež můžeme přesouvat mezi pamětí myši a počítače.

Přiřazovat makra můžeme také v záložce Library, kde je uvedena celá jejich knihovna. Jednotlivá makra pak můžeme přiřadit různým tlačítkům v různých profilech uložených v paměti myši. Jde tedy pouze o jiný způsob přiřazování maker vedle toho, který nám nabídne první záložka.

A nakonec tu jsou informace o podpoře a také verzi softwaru a firmwaru, které v našem případě byly aktuální a ve verzích 1.0.0 a 1.3.4.