Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

CM Storm Sentinel III: vyspělá herní myš

1.12.2015, Jan Vítek, recenze
CM Storm Sentinel III: vyspělá herní myš
CM Storm Sentinel III je již třetím modelem své řady. Očekávat můžeme výborně vybavenou myš, která využije OLED displej, podsvícení s plnou škálou barev, kvalitní optický senzor a nabídne i možnost změny své hmotnosti.
Kapitoly článku:
Pro odemčení všech možností myši CM Storm Sentinel III jsme měli k dispozici příslušný software verze 0.020, kterou Cooler Master ještě pravděpodobně vylepší. Tato nám ještě ukazovala tooltipy v čínštině, ale to jí můžeme s klidem odpustit, protože jinak pracovala dobře. Z tohoto softwaru je také znát, že Cooler Master už má s výrobou periferií bohaté zkušenosti a řada jiných výrobců herního hardwaru by se mohla učit, jak dělat přehledný a funkční software. Ještě co se týče firmwaru, k dispozici byla verze 1.15, na niž byla myš před testováním aktualizována.- klikněte pro zvětšení -

Začneme s hlavním oknem, které vždy zobrazuje čtyři hlavní záložky nahoře a pak seznam profilů dole. Těm můžeme změnit názvy a také jim přiřadit obrázkové náhledy. Ty nutně nemusí mít oněch 145 x 62 pixelů, aplikace si dokáže sama obrázek upravit. Tato lišta tedy slouží k tomu, abychom se mohli rychle přepínat mezi jednotlivými profily. Nakonec tu je tlačítko Apply, jímž všechny provedené změny uložíme do paměti myši, což trvá jen chvilku. Před svým startem pak software automaticky stáhne obsah paměti myši, aby byla zobrazovaná nastavení synchronizována.

Záložka Main Control má pět podzáložek a první je Key Assignment, čili základní konfigurace tlačítek. Těm můžeme přiřazovat různé funkce z myši, klávesové zkratky, multimediální funkce a pak lze třeba tlačítkem vypnout senzor myši nebo probudit její OLED displej. Záleží prostě na nás. Nakonec tu je ještě již zmíněná funkce Storm TactiX, která lze tedy přiřadit pouze pátému tlačítku.- klikněte pro zvětšení -

Storm TX umožní využít páté tlačítko jako přepínač, který aktivuje allternativní funkce ostatních tlačítek, čili ve výsledku může mít jeden profil nastavení 16 různých funkcí: sedm základních a devět s využitím tlačítka Storm TX. V této záložce si tedy můžeme nastavit, jaké funkce to budou, přičemž jde v podstatě o stejný výběr jako v předchozí záložce. Alternativní funkce je ještě nutné aktivovat červeným čudlíkem vpravo a pak už je můžete používat. Stačí k tomu nejdříve stisknout tlačítko Storm TX, podržet je a pak stisknout další tlačítko. Prostě je to stejné jako použití dejme tomu přepínače Shift na klávesnici.- klikněte pro zvětšení -

Záložka LED se týká podsvícení a displeje. Jednak si můžeme vybrat různé barvy pro čtyři úrovně dpi, nebo různé barvy pro pět profilů. Myš tedy může svou barvou reagovat buď na nastavené rozlišení, nebo na profil, mezi tím si holt musíme vybrat. Barvy lze míchat libovolně ze tří složek a pak lze ještě nastavit režim - statické podsvícení, prolínání všech barev spektra, rapid fire reagující na stisk tlačítek, pomalé pulzování a nakonec lze podsvícení prostě vypnout. V této záložce ale ještě můžeme nastavit u každého profilu malé logo, které se zobrazí na OLED displeji. Ten tak bude ukazovat jednak nastavené rozlišení a profil (text zadaný pod obrázkem), ale také malé jednobarevné logo s rozlišením 32 x 32. Díky displeji tak nemusíme barevné podsvícení vůbec používat.- klikněte pro zvětšení -

V záložce Sensor si budeme ladit rozlišení, známou funkci angle snapping pro přesnější kopírování pohybu myši bez vyrovnávání, dále tu je také známé nastavení vzdálenosti od podložky, na niž má myš reagovat (Lift off Distance) a pak ještě jistý Angle Tuning a kalibrace. Nastavení úhlu je prosté. Pokud si zvolíte třeba 30° a myš pak posunete přímo vzhůru, ukazatel se bude pohybovat ve 30° odchylce od vertikály vpravo. Takže pokud snad máte pocit, že při normálním nastavení jde ukazatel při pohybu přímo vzhůru poněkud šejdrem, můžete si to zde upravit.

Dále si můžete myš nechat kalibrovat na vaši podložku, nebo si můžete zvolit mezi čtyřmi, které již své nastavení mají uloženo (jde CM Storm Control RX, Speed RX, Power RX a Swift RX). Jestliže nemáte ani jednu z nich, stisknete Add a New Mousepad a myš si zkalibrujete ručně. To se provede jednoduše tak, že stisknete levé tlačítko a pohybujete s ní ve tvaru písmene Z. Je možné, že aplikace zahlásí chybu kalibrace, ale v takovém případě to prostě můžete zkusit znovu, dokud se to nepovede.

Ještě jsme přeskočili rozlišení nastavované ve čtyřech úrovních od 50 do 6400 dpi (po 50). Vedle toho je možné nastavit každou osu zvlášť, a to i tak, že X bude mít 50 dpi a Y plných 6400 dpi, což je tedy nesmysl, ale jde to.- klikněte pro zvětšení -

Záložka OS Sensitivity obsahuje nastavení dotazovací frekvence, která je tedy už zezačátku 1000Hz, máme tu i volby pro odezvu tlačítek (nezjistil jsem alle mezi 4 ms a 32 ms rozdíl) a pak tu jsou obvyklé volby, jež najdeme i v nastavení operačního systému - citlivost, rychlost dvojkliku.- klikněte pro zvětšení -

Pak už můžeme přepnout na další hlavní záložku Macro, jejíž funkce je zřejmá. Makra tvoříme obvyklým způsobem, tedy záznamem. U každého si lze vybrat způsob provedení, tedy zda se má po stisku tlačítka provést jednou, případně se provést naopak po puštění tlačítka, loopovat, atd. Po stisku tlačítka záznamu makra ještě zvolíme, jestli mají být zaznamenány reálné časové prodlevy a případně můžeme tyto prodlevy unifikovat třeba na 10 ms, nebo je zcela vymazat. Do záznamu makra lze ještě ručně vkládat další akce a ty posunovat v seznamu nahoru, dolů, nebo je odstranit. A jak můžete vidět, aplikace zaznamenává nejen klávesy a jejich kombinace, ale také tlačítka myši. Maximální délka maker také není problém, neboť ani po překročení 2000 akcí se aplikace nebránila. Jenomže pokus o přiřazení makra nějakému tlačítku už způsobil, že se aplikace poroučela. Pokusy a omyly jsem zjistil, že maximum pro jedno makro se tak pohybuje někde mezi 200 a 230 akcemi, což snad stačí.

Můžeme si tak do myši klidně vložit i krátký text, který se po stisku tlačítka někam napíše. Tvorba maker je tu tedy až na zadávání dlouhých maker povedená a nenapadá mě nic dalšího, co bychom měli chtít. Snad jen tedy úpravu aplikace tak, aby nepadala, ale znemožnila zadávání tak dlouhých maker poněkud jinak.Záložka Library slouží k zálohování maker i celých profilů do počítače. To nám umožní nastavit si profily i pro více než pět her, pouze je nebudeme mít k dispozici v paměti myši. A pak je lze díky tomu samozřejmě i sdílet s ostatními.Nakonec tu máme záložku Support s odkazem na online podporu, informací o verzi softwaru a firmwaru a také možností zapnout automatický start aplikace s operačním systémem.