Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Destinator 6 – recenze navigačního softwaru zaměřená na ČR

15.9.2006, Bergmann , recenze
Destinator 6 – recenze navigačního softwaru zaměřená na ČR
Je obecným faktem, že současné nejznámější programy využívají mapové podklady od Teletlasu. Proto jsem byl zvědav, jak dopadne Destinator 6 pracující s mapami firmy Navteq. Třicet dva pokrytých evropských zemí, uváděných na obalu tří datových CD, je slušným lákadlem a z historie vím, že na západ od našich hranic se kvalita pokrytí zmíněných výrobců map moc neliší. Protože ale do ciziny nejezdím každý den, zásadní je pro mne to, jak dobře mne navigace dokáže „povozit“ po České republice.
Kapitoly článku:
  1. Destinator 6 – recenze navigačního softwaru zaměřená na ČR
  2. Možnosti nastavení programu
  3. Zájmové body pod lupou, závěrNabídka mapNež vyjedeme


Dříve, než se vydáme na zkušební jízdu, je třeba dostat navigaci a mapová data do kapesního počítače. K tomu slouží program Destinator Console, který musíme nainstalovat na stolní počítač a odtud pokračujeme s instalací do PDA. Nejdříve se instaluje navigační software, poté mapová data. Mapy jsem instaloval pomocí čtečky datových karet a jejich instalace byla bezproblémová a rychlá. Mapová data je možné instalovat i přes ActiveSync, ale z důvodu pomalého kopírování jsem tuto možnost zamítl a vydal se výše uvedenou příjemnější cestou. Pokud jde o instalaci map, musím Destinator 6 pochválit. Můžete instalovat jak mapy jednotlivých států, ale i z pravoúhlého výřezu nebo instalovat mapu podél předem zvolené trasy. Ušetříte čas, místo na paměťové kartě a PDA se při výpočtech nebude muset trápit s přepočty neúměrně velkých datových balíků. Pokud jde o aktivaci programu, výrobce uvádí, že není nutná. Možná jsem někde dělal chybu, ale při oříznutí mapy, kdy jsem k České republice přidal ještě část Rakouska, po mně program chtěl registraci na webových stránkách výrobce. Jinak odmítal mapu otevřít. Nebránil jsem se tomu a po vyplnění krátkého formuláře jsem prostřednictvím elektronické pošty získal aktivační klíč.
Destinator Console slouží k instalaci dat do PDA


Nasedat, nečekáme


Stiskem spouštěcí ikony se načte úvodní obrazovka se zeleným pruhem ve spodní části, informujícím, v jaké fázi je spouštění programu. Při prvním spuštění má uživatel možnost nastavit si program podle svých potřeb, upravit jednotky nebo se nechat provést nápovědou. Při dalším spouštění se jako první automaticky zobrazí obrazovka s možností volby cíle. Program nabízí několik oblastí pro zvolení cíle cesty : zadáním adresy, výběrem některého z posledních navštívených míst, výběrem bodu zájmu nebo oblíbeného, předem uloženého místa. Zvolené místo, označené šachovnicovým praporkem, se objeví na mapě a vy máte možnost buďto změnit výběr návratem na předchozí obrazovku a nebo vybrat rychlou či krátkou trasu. Stiskem tlačítka „Go“ Destinator 6 spočítá příslušnou trasu a pokud jste spojení s GPS, dáma popřeje šťastnou cestu (hlášku je možné vypnout) a začne s navigací. Pro úplnost dodejme, že cílový bod můžeme zvolit i tapnutím na obrazovku v režimu pohybu v mapě. Tuto možnost jsem využíval bez připojené GPS, při plánování tras. Pokud je ale GPS aktivní, trvalo by dlouho než byste se z aktuálního místa dostali přesouváním mapy do mnoho kilometrů vzdáleného cíle a proto je snazší cíl plánovat za pomoci klávesnice napsáním adresy nebo výše popsaným způsobem.
V horní části obrazovky při navigaci se nachází navigační lišta s pokyny nejbližšího manévru, spodní lišta informuje o stavu připojení GPS, při navigaci na ní lze zobrazit údaje o délce trasy a jejího trvání, o době příjezdu, rychlosti, nadmořské výšce a podobně. Najednou se zobrazují dva údaje, které se při kliknutí dovnitř cyklicky mění. Ikona „domečku“ umožňuje rychlou volbu předem nastaveného cíle, nad ní je umístěna ikona kompasu, která při jízdě informuje o směru. Ikonou „menu“ v pravé spodní části se dostaneme zpět na obrazovku cílů a dále do ostatních nabídek programu. Nad ní se nacházející ikona „reproduktoru“ umožní vypínat nebo aktivovat hlasový výstup, poslední ikonka indikuje stav baterie a dostupnost satelitního příjmu. Jako nevýhodu jsem hodnotil nemožnost nastavení hlasitosti přímo v programu. Pokud chcete nastavení změnit, musíte Destinator zavřít, v menu hlasitosti PDA nastavit patřičnou hodnotu a potom se opětovně vrátit do navigace. I když si Destinator pamatuje posledně zvolený cíl a ihned po spojení s GPS vás bude navigovat na zvolené místo, přišlo mi nastavení hlasitosti nepohodlné. I po zvolení maximální hlasitosti nebylo navigačním povelům často rozumět.

Některé obrazovky možností programu


Destinator 6 nabízí při navigaci možnost jak plošného 2D pohledu, tak pohledu z ptačí perspektivy. Protože program neumožňuje simulaci trasy bez připojené GPS, pomůžu si pro názornost několika obrázky z originálního manuálu. Je samozřejmě také možné volit denní nebo noční režim. Ten se ale týká pouze navigace, přepnutí ve tmě do menu není pro oči příjemným zážitkem. Důležitou informací, která by neměla být opomenuta, je možnost využívat hlášení o dopravní situaci za pomoci RDS/TMC přijímače. Přijímač jsem sice neměl k dispozici a tak jsem nemohl prověřit, jak bude Destinator6 s „rádiem“ spolupracovat, ale znalost dopravní situace dělá z navigace naprosto nový nástroj, který dokáže ušetřit plno času jinak stráveného v dopravních zácpách. Tuto možnost hodnotím velmi kladně, i když její funkce testována nebyla.
2D a 3D zobrazení v denním a nočním režimu


Z obrázků jde vidět, že navigace pracuje jak v režimu na výšku, tak i na šířku. Záleží to ale na použitém operačním systému kapesního počítače. Můj ( již stařičký ?) Acer n30 otáčení displeje nezná a proto jsem volbu měl jasně danou.
Mimo navigaci k jednomu danému bodu je možné za použití plánovače tras vést cestu přes několik naplánovaných zastávek. Program vás navádí vždy k jednotlivým bodům trasy a po jejich dosažení pokračuje k dalšímu bodu. Nevýhodou byla nemožnost zjištění hodnot celkových parametrů trasy v tomto režimu. Vždy jsem se dozvěděl jen délku a čas k nejbližšímu úseku. Za jak dlouho budu v cíli mi zůstalo hádankou.