Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Pojmy
C C language - programovací jazyk C. Jedná se o univerzální programovací jazyk, který se v současnosti těší velké oblibě. Jazyk C byl vyvinut v Bellových laboratořích společnosti AT&T v letech 1969 až 1973. Slangově Céčko se nejčastěji používá pro psaní systémového softwaru, aplikací i celých operačních systémů. Jazyk C navíc posloužil jako základ pro mnoho moderních programovacíh jazyků jako Java či PHP a samozřejmě z něho také vycházejí C++ a C#.
C-Media
C-Media Electronics, Inc. - společnost založená v roce 1991 se sídlem na Taiwanu. Zabývá se hlavně audio hardwarem - AC'97 čipy, PCI / USB nebo síťové zvukové karty a další. Naše články o společnosti C-Media.
CAD Computer Aided Design - volně přeloženo jako počítačem podporované projektování. Zkratka CAD obecně označuje oblast nasazení počítačů při projektování. Velmi zjednodušeně řečeno - počítač slouží jako rýsovací prkno.

Softwarové aplikace pro CAD se dají rozdělit na 2D nástroje a 3D modely - objemové nebo povrchové. Vedle obecných CAD aplikací jsou k dispozici i specializované verze pro strojnictví, architekturu, mapování, projekci inženýrských sítí a pro mnoho dalších oborů. Kromě grafických činností CAD systémy umožňují i realizaci různých inženýrských výpočtů a analýzy. Mezi nejznámější CAD aplikace patří například: AutoCAD, Microstation, ArchiCAD, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Revit, CATIA, Pro/Engineer, Bricscad, IntelliCAD, SketchUp, ZwCAD, QCad, TurboCAD nebo ProfiCAD.
cache Vyrovnávací paměť - paměť cache se vždy vyznačuje velkou rychlostí a velmi krátkou přístupovou dobou. Slouží k vyrovnání rozdílů mezi rychlejším a pomalejším zařízením, což ve výsledku zapříčiňuje značné zrychlení práce daného HW. S pamětí cache se setkáme u procesorů, pevných disků, vypalovacích mechanik atp.
CAM CAM (Content Addressable Memory) je obsahem adresovatelná paměť tvořená tabulkou, která obsahuje sloupec s klíči (tagy), podle kterých se v asociativní paměti vyhledává. V další tabulce jsou uchovávaná data, popř. další informace nutné ke správné funkci (platnost dat aj.). Používá se ve vyrovnávacích a virtuálních pamětech.
cancel Obecné označení pro zrušení či anulování. V počítačové terminologii velmi často se objevující výraz.
Canon
Canon Inc. - světoznámý japonský výrobce tiskáren, kopírek, scannerů, fotoaparátů, videokamer, projektorů a dalších produktů. Ve světě se tato společnost těší velmi dobré pověsti a její produkty často spadají do vyšší třídy. Naše články o společnosti Canon.
Capacitor Kondenzátor (někdy též nesprávně Kapacitor) je elektronická součástka, akumulující ve svém dielektriku elektrický náboj, tj. elektrickou energii.
Míra tohoto náboje (množství energie) je definována kapacitou C kondenzátoru (v piko, nano, u=mikro nebo mili Faradech) a svorkovým napětím U. Tok náboje je vyjádřen proudem I. Pokud do kondenzátoru energii (náboj) přidáváme, teče do něj proud a zvyšuje se na něm napětí. Pokud proud odebíráme, snižuje se napětí na kondenzátoru a klesá jeho vnitřní energie. Parazitními veličinami popisujícími vlastnosti a kvalitu kondenzátoru jsou pak svod (paralelní odpor), vnitřní (sériový) odpor, indukčnost (sériová) a souvztažně pak ztrátový činitel tg. U většiny kondenzátorů jsou tyto veličiny frekvenčně závislé, a to nejvíce na použitém dielektriku a mechanické konstrukci.
Podle použitého dielektrika pak nazýváme kondenzátory:
 • vzduchový = kovové desky velmi blízko sebe (dva hřebeny v sobě) - ladicí kondenzátory starých rádií (krystalek), použití ve vf technice
 • papírový = svitek dvou kovových fólií proložených papírem - nejstarší kondenzátory, prakticky nezničitelné, ale s velmi malým využitím prostoru (kapacita/objem), vyšší indukčnost
 • olejový = papírový, avšak v hermeticky uzavřeném obalu naplněném minerálním olejem (šplouchá v něm) - stále používané jako motorové a rozběhové kondenzátory, pro vyšší, vysoká a velmi vysoká napětí
 • keramický = keramická destička s oboustranně napařeným kovem - křehké, neomezená životnost, nízká, ale velmi přesná kapacita, nejnižší indukčnost i ostatní parazitní jevy, i vysokonapěťové aplikace
 • keramický polovodivý = vyrobeno z částečně vodivé keramiky - větší svod, vyšší kapacita, avšak silně závislá na teplotě i napětí, nízká indukčnost, ideální jako blokovací proti pronikajícímu vf rušení a překmitům
 • fóliový = svitek s plastovou fólií místo papíru - prakticky neomezená životnost, vyšší napěťové zatížení, velmi dobré parazitní jevy
 • polystyrenové - struktura tvořena pokoveným polystyrenem - velmi přesné kondenzátory s minimální indukčností, ale nízkou proudovou zatížitelností, stárnoucí (časem prasknou)
 • tantalové = velmi jemně pěněná struktura - vysoký poměr kapacita/objem, velmi nízká indukčnost a parazitní jevy, pouze na malá napětí, drahé, při větším zatížení/napětí se rychle zahřejí a pekelně explodují.
 • uhlíkové = nejnovější technologie mikročástic uhlíkového prachu - nejvyšší poměr kapacita/objem, kapacity řádově ve Faradech, pouze na nízké napětí, značný strukturní sériový odpor, tj. nelze rychle nabít ani vybít, ideální jako dlouhodobý zálohovací zdroj s prakticky neomezenou životností a počtem cyklů (na rozdíl od akumulátorů), vysoká cena
 • elektrolytické = svitek hliníkových pásků v elektrolytu, přičemž dielektrikum je tvořeno pouze povrchovou vrstvičkou oxidů na těchto páscích - velmi slušný poměr kapacita/objem, velmi nízká cena, maximální provozní napětí je dáno pouze průrazným napětím vytvořené tloušťky oxidu, před prvním použitím nutno formovat (obnovuje se vrstvička oxidu a klesá svod), možnost vyschnutí a stárnutí elektrolytu nebo nevratné poškození vrstvičky oxidu, nízká teplotní zatížitelnost, větší svod, sériový odpor a indukčnost (svitek) - ztrátový činitel - na vyšších kmitočtech přestávájí být kondenzátorem. Většinou jako unipolární (musejí mít vždy stejnosměrnou polarizaci) a nesnášejí hluboký pulzní režim (vnitřní přehřátí). Pro použití ve výkonových aplikacích spínaných zdrojů bývá velmi složité kontaktování svitků na mnoha místech pro snížení indukčnosti a vnitřního odporu
 • polymerové elektrolytické = místo tekutého elektrolytu je použit organický polymer - speciálně vyvinuté jako filtrační pro spínané aplikace na vyšších kmitočtech, značné snížení indukčnosti a ztrátového činitele, naopak relativní ztráta kapacity na nízkých kmitočtech polarizací dielektrika. Dielektrikum zcela nesnáší prudké, velké a časté napěťové změny, které vedou k přehřátí a destrukci kondenzátoru.
Caps Lock Klávesa sloužící k uzamčení přeřazovače velkých písmen. Její funkce je zpravidla signalizována rozsvícením kontrolky na klávesnici.
Captcha Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - jedná se o typ testu, který se používá na webu a má za úkol rozlišit skutečného uživatele od robota. Rozlišení se zpravidla provádí tak, že před odesláním dat musí návštěvník opsat kód z obrázku, který pro znemožnění čtení obrázků pomocí OCR programů bývá zdeformovaný. CAPTCHA má tu nevýhodu, že je nepřístupná pro zrakově postižené uživatele.
capture Obecně zachytávání - v současnosti se s tímto pojmem nejčastěji setkáme při zachytávání videa např. z TV karty.
Cartwhell Označení spotřebitelské platformy společnosti AMD pro desktop. Má se skládat z odlehčené verze 45nm procesoru a RD7XX čipsetu. Nahradí současnou platformu Pinwhell (což není nic jiného, než aktuální AMD CPU + RD690 čipset).
case Počítačová skříň - fyzický obal běžného osobního PC
case sensitive Citlivý na velikost písma - OS Windows nerozlišuje malá a velká písmena, tj. nemůžeme mít v jedné složce soubory "file.txt" a "File.txt". Naproti tomu např. v operačních systémech Linux toto možné je - tento operační systém je case sensitive a rozlišuje velká a malá písmena. S pojmem case sensitive se ale také velmi často setkáme při zadávání hesel, kdy je zpravidla nutné dbát na velikost písmen.
Casemodding Slovo casemodding vzniklo spojením anglických slov case - počítačová skříň a modding (modification) - úprava. Někdy se používá též označení PC tuning, který byl převzat z tradičnějšího tuningu automobilů. V casemoddingu se jedná o to, nějakým způsobem vylepšit, upravit, či odlišit svůj počítač od počítačů prodávaných v obchodech. Casemodding může být buď optický, kdy se upravuje pouze vzhled skříně(průhledné bočnice, osvětlení, změna barvy laku), nebo funkční, kdy se ovlivňuje i hardware, například přetaktováním, přidáváním nebo změnou chlazení(přídavné ventilátory, vodní chlazení), ovládacími a informačními panely pro regulaci a sledování otáček ventilátorů, sledování teploty komponent, zapínání osvětlení, atd.
Catalyst Jedná se o označení unifikovaných ovladačů pro grafické karty Radeon společnosti ATI. Často se též setkáme se zkratkou CCC (Catalyst Control Center) označující software pro kompletní správu těchto ovladačů.
CBR Constant bitrate - konstantní datový tok. S tímto pojmem se setkáme nejčastěji při kompresi audia/videa. CBR používá ve všech úsecích stejný datový tok, což má např. u videa za následek zbytečné plýtvání v méně náročných scénách a naopak nedostatečný datový tok (a tedy i nízkou kvalitu obrazu) ve scénách náročných. Dnes se mnohem častěji setkáme s proměnným datovým tokem označovaným jako VBR.
CCD Charged Coupled Device - jedná se o polovodičovou elektronickou součástku používanou např. ve videokamerách, fotoaparátech či scannerech ke snímání obrazové informace. CCD byl vynalezen v roce 1969 v Bellových laboratořéch společnosti AT&T.
CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp = svítící trubice se studenou katodou (na rozdíl od zářivek/úsporných žárovek, ve které je pro vznik výboje nutné žhavené vlákno). Jako každé zařízení nepracující se 100% účinností se však normálně zahřívá Odpradávna používána v kopírkách, CCD skenerech, v některých laserových tiskárnách a kopírkách, k podsvětlování většiny LCD displejů nebo jako světelný efekt u počítačových skříní.
CD Compact Disc - kompaktní disk (slangově "cédéčko"). Jedná se o optický disk s průměrem 12 cm pro ukládání digitálních dat. Byl vyvinut v roce 1979 společnostmi Sony a Philips a využívá červený laser o vlnové délce 785 nm. Kompaktní disk byl původně určen výhradně pro ukládání zvukových dat ve formátu PCM (nekomprimovaně) s kvalitou 44 kHz/16 bit/Stereo s maximální možnou délkou záznamu 74 minut. Teprve později se začaly CDčka používat ve světě počítačů k uchování libovolných dat o maximální kapacitě 656 MB, později 702 MB (80 min) i více (maximálně pak 870 MB - 99 min). Rozlišujeme tyto základní formáty kompaktních disků: Audio CD (digitální záznam zvuku), CD-ROM (Read only memory - datový záznam pouze pro čtení), CD-R (od slova Recordable - zapisovatelný), CD-RW (od slova Rewritable - přepisovatelný). Nejnižší možná rychlost čtení/zápisu je označována jako "1x" a tato rychlost odpovídá hodnotě 150 KB/s. Maximální rychlost čtení/zápisu CD-R dosáhla hodnoty 56x (8 400 KB/s), standardně se však setkáme spíše s rychlostí 48x (7 200 KB/s), pro CD-RW je pak maximální rychlostí hodnota 32x (4 800 KB/s). V současnosti jsou datová CD stále více vytlačována disky DVD.
CDC 160
Systémy CDC 160 a CDC 160-A od společnosti Control Data Unit byly jedněmi z prvních mikropočítačů na trhu. Jednalo se o 12bitové počítače, deriváty CDC 1604. Používány byly hlavně jako externí procesory pro řadu mainframů řady CDC 6000, což znamená, že běžely jako terminály, avšak později na nich běžel téměř celý operační systém a mainframe pak zůstal volný pro počítání pouze programů.
CDC 1604 S více než padesáti prodanými kusy kolem roku 1964 byl 48bitový počítač CDC 1604 od Seymoura Craye poměrně úspěšným modelem, který byl navíc jako první komerčně dostupný systém plně tranzistorový. Paměť s magnetickými jádry u CDC 1604 sestávala z 32 000 48bitových balíků dat s délkou cyklu 6,4 µs. Dělena byla do dvou banků po 16 000 slovech, přičemž vzhledem k přístupové době 3,2 µs k jednomu činila průměrná přístupová doba do celé paměti 4,8 µs. Každá 48bitová sada dat obsahovala dvě 24bitové instrukce, existovala ale i levnější 24bitová verze počítače, nazvaná CDC 924.
CDC 3000
Řada mainframů CDC 3000 vycházela z počítačů CDC 1604 (vyšší systémy) a 924 (nižší systémy). Vyšší modely (CDC 3400, CDC 3600 a CDC 3800) byly opět 48bitové, jedno slovo tak obsahovalo dvě 24bitové či méně častěji jednu 48bitovou instrukci. Nižší modely (CDC 3100, CDC 3200, CDC 3300 a CDC 3500) byly jen 24bitové, na druhou stranu CDC 3300 a CDC 3500 mohly být dovybaveny dodatečnými instrukcemi pro operace s plovoucí desetinnou čárkou a BDP (Business + Data Processing); druhý (a nejmladší) systém navíc již byl založen na integrovaných obvodech namísto samostatných prvků.
Procesor nižší řady měl 4 registry o délce 15 bitů a přímo adresovat bylo možné paměť o velikosti 32 768 balíků dat s délkou 24 bitů (celkem 96 KB). Používány byly obvykle dva až tři banky pamětí s magnetickými jádry. Procesor modelu CDC 3300 zvládal vykonat okolo milionu instrukcí za sekundu, díky čemuž byl systém roku 1965 označován jako superpočítač; jeden z těchto počítačů běžel i v Praze, Bratislavě, Budapešti a Bukurešti. Pro systémy CDC 3000 bylo vyvinuto mnoho operačních systémů, důležité ale bylo, že bylo možné psát kompatibilní aplikace pro všechny systémy, dokonce částečně i zpětně kompatibilní s CDC 1604.
CDC 6000
Série 60bitových mainframů CDC 6000 od Control Data Corporation vycházela z řady CDC 3000 a obsahovala celkem pět modelů. Ty se převážně lišily množstvím a druhem procesorů, nicméně všechny již spadaly pod distribuovanou architekturu a měly redukovanou instrukční sadu (dnes označovanou RISC), přičemž používaly unifikovaný operační systém SCOPE (Supervisory Control Of Program Execution).

Prvním členem rodiny byl CDC 6600, představený v září 1964 s rychlostí vykonávání teoreticky až 10 milionů instrukcí za sekundu (s dobrou kompilací), jinak tedy 2-3 MFLOPS. Procesor tohoto počítače byl dělen na deset individuálních funkčních jednotek, z nichž každá byla určena pro jiný druh operací. Obsahoval 24 registrů (osm s délkou 60 bitů, zbytek s délkou 18 bitů) a pracoval s 15 či 30bitovými instrukcemi, přičemž každý takt mohla být obdržena nová instrukce, ačkoli mohly být ještě zpracovávány předchozí. Jeden cyklus trval 100 ns, přičemž jednoduché sčítání zabralo 3 cykly, sčítání s plovoucí desetinnou čárkou 4 cykly, násobení s plovoucí čárkou 10 cyklů (ovšem jednotky pro takové násobení měl dvě, mohla tedy probíhat dvě násobení ve stejný čas) a dělení s plovoucí čárkou 29 cyklů. Systém byl chlazen kompresorem s freony, podobně jako chladničky. Prodalo se celkem okolo stovky těchto mainframů s cenou 6-10 milionů amerických dolarů za kus.

V dubnu roku 1966 přišel CDC 6400 se sériovým zpracováním instrukcí, následovaný CDC 6500 v říjnu 1967, obsahujícím dva procesory z CDC 6400. Zpracování instrukcí mohlo trvat 5-68 cyklů v závislosti na složitosti výpočtu. Sčítání s plovoucí desetinnou čárkou trvalo 11 cyklů, násobení 57 cyklů. Rychlost zpracování instrukcí se obvykle pohybovala okolo 1 MIPS, zpracování operací s plovoucí desetinnou čárkou velmi záleželo na směsi operací a mohlo být někde pod 200 KFLOPS.

Za dva roky po CDC 6500 přišel CDC 6700, který měl jeden procesor z CDC 6400 a jeden z CDC 6600, což z něj činilo jeden z nejrychlejších strojů ve své době. Všechny systémy navíc od roku 1969 dostaly 20 externích procesorů (v podstatě samostatné 12bitové mikropočítače CDC 160-A) se 24 kanály, které se staraly o periferie a nezatěžovaly tak hlavní systém. Objevil se také CDC 6415-7 se sedmi externími procesory pro snížení ceny. Jeden z těchto procesorů obstarával i konzoli se dvěma CRT obrazovkami, na které mohl běžet první celoobrazovkový textový editor O26. Později se pro konzoli objevily i jednoduché hry.

Minimální konfigurace sestávala z některého systému s pamětí o kapacitě 32 768 slov (tedy 240 KB) a přístupové době 100 ns, kombinace disků či magnetických bubnů o kapacitě 24 milionů balíků dat (tedy necelých 172 MB), čtečky a děrovačky děrných štítků, tiskárny a páskové mechaniky se 7 stopami.
CDC 7600
CDC 7600 byl další mainframe Control Data Corporation vytvořený Seymourem Crayem. Z velké části vycházel z CDC 6600, avšak došlo na úpravu instrukcí a tak i přesto, že oba systémy byly 60bitové, programy nebyly vzájemně kompatibilní. Jeden cyklus CDC 7600 trval 27,5 ns, systém přitom měl hlavní paměť s magnetickými jádry o kapacitě 65 536 slov (tedy 480 KB). S kompilovaným kódem zvládl pracovat s rychlostí až 10 MFLOPS, jednalo se tedy pravděpodobně o nejvýkonnější systém ve své době.

Za zvýšení výkonu kromě zvýšení frekvence mohlo i nasazení instrukční pipeline, díky čemuž vzrostlo množství zpracovaných instrukcí za sekundu. CDC 6600 totiž sice mohl pracovat na více instrukcích současně, ale musel počkat, až vždy část nějaké instrukce proběhne funkční jednotkou, kvůli čemuž byla vždy většina funkčních jednotek nevyužita; CDC 7600 mohl části dalších instrukcí pouštět do oběhu ještě během vykonávání jiných. Systém stále využíval externí procesory (v podstatě samostatné 12bitové mikropočítače, konkrétně CDC 160-A), nově se ale o zápis dat do paměti staral každý cyklus vždy jiný z těchto procesorů, data tak byla stále aktuální.

Cray se mimo zvýšení výkonu opět zaměřil na redukci místa. To bylo zařízeno tím, že každý modul obvodů sestával z až šesti samostatných desek spojených dohromady; díky tomu byl mobilní, ale jednoduše neopravitelný. Problémem se pak také stalo odvádění tepla. To se nakonec zařídilo sestavením skříně počítače do tvaru písmena C, aby bylo možné k chlazení přistupovat, přičemž každá ze sousedících stěn dřevěné skříně byla pokryta hliníkovým plátem a středem celého systému probíhalo samotné kompresorové chlazení. To bylo ale mechanické a tak i díky tomu zařízení selhávalo minimálně jednou denně, často ale i 5× denně. Na druhou stranu i mnohé dnešní systémy na tom nejsou o moc lépe. Jeden ze systémů je k vidění v Muzeu počítačové historie v Bostonu.
CDC 8600
Mainframe CDC 8600 byl posledním návrhem od Saymoure Craye za jeho působení v Control Data Corporation, vzhledem k finančním potížím společnosti kvůli kauze s IBM ale nikdy nespatřil světlo světa. Opět vycházel z předchozího modelu, CDC 7600, a Cray se zde podobným způsobem snažil vypořádat s tím, že samostatné součástky se již nezmenšovaly, ale systémy bylo třeba zmenšit a zkrátit tak vedení pro dosažení větších frekvencí.

Dál tak plošně zvětšoval jednotlivé moduly a zkracoval vzdálenosti mezi jejich deskami, což vedlo k použití osmi desek v jednom modulu. Většina hlavních obvodů procesoru se také přesunula k ELC, díky čemuž se snížila délka cyklu z 27,5 na 8 ns (125 MHz) a spotřeba na 3 kW/modul, ovšem chlazení bylo stále problémem. Systém byl umístěn v poměrně malé skříni tvaru 16stranného cylindru, posazené na prstenci napájecího zdroje. Chlazení bylo řešeno měděnými deskami umístěnými na jednotlivých deskách obvodů, ze kterých odváděl teplo kompresor, to ale podstatně zvýšilo hmotnost. Paměť byla také přepracována na ECL a její kapacita měla být 262 144 balíků dat (tedy 2 MB) s přístupovou dobou 8 ns/balík, celková přístupová doba činila 250 ns.

Cray chtěl použít čtyři 64bitové SIMD procesory zpracovávající 16- či 32bitové instrukce, nadále měly být použity i externí procesory pro obsluhu periferií. Předpokládaný výkon celého systému byl 100 MFLOPS, nicméně vzhledem k ubohé spolehlivosti se Cray rozhodl začít od píky. Na to ale generální ředitel CDC nepřistoupil kvůli tíživé finanční situaci společnosti, Cray tak později CDC opustil a CDC 8600 nahradil projekt STAR.
CeBit Evropský veletrh informačních technologií pořádaný každoročně v Hannoveru.
Cedar Mill Kódové označení pro jádra Pentiií 4, vycházející z jádra Prescott. Odlišovaly se pokrokovou 65nm výrobní technologií, která s sebou přinášela především nižší tepelné vyzařování. frekvence těchto procesorů dosahovala až 3,6 GHz, L2 cache disponovala 2 MB paměti a některé z modelů byly vybaveny technologií VT (Virtualization Technology).
Celeron Obecné označení pro procesory společnosti Intel, disponující zmenšenou L2 cache (v případě prvních Celeronů Convington vycházející z Pentia II byla L2 cache vypuštěna zcela) a samozřejmě také nižší cenou. Jedná se o přímé konkurenty procesorů Duron a Sempron společnosti AMD. Tyto procesory jsou určeny do méně náročných sestav, kde nejsou kladeny příliš vysoké nároky na výkon. Na procesory Intel Celeron můžeme narazit s těmito jádry: Covington, Mendocino, Copermine, Tualatin, Willamette, Northwood. Novější verze jsou potom označovány jako Celeron D s jádry Prescott a Cedar Mill. Narazit také můžeme na mobilní řadu procesorů Celeron/Celeron M, kde se navíc setkáme s jádry Banias, Shelton, Dothan, Yonah a Merom. Poslední a současné procesory Celeron nesoucí označení Celeron 420/430/440, jsou vyráběny 65nm výrobním procesem a nalezneme v nich jádro Conroe-L, vycházejí z architektury Intel Core.
CELL CELL je architektura mikroprocesorů vyvinutá spoločnostmi Sony, Toshiba a IBM (známé jako "STI"). Mikroprocesor CELL má 1 hlavní a 8 (aktivních je obvykle 6 až 7) pomocných jader. První a hlavní použití CELLu bylo v herní konzoli Sony PlayStation 3. CELL je schopný vykonávat výpočty 3 až 12krát rychleji, než jakýkoli jiný desktopový procesor se srovnatelnou hodinovou frekvencí, proto je použit ve specializovaných serverech a stanicích. Přestože CELL je výborný na výpočty, tak není přísliš vhodný na bežnou práci v PC, protože jeho architektura je zcela odlišná od běžných x86 procesorů.
Centrino Platforma Intelu, která obsahuje speciální konfiguraci CPU, chipsetu a bezdrátové síťové karty. Platforma byla vyvinuta Izraelským týmem. Má zajištovat výbornou mobilní fukčnost - malá spotřeba, dlouhý provoz na baterie, rozumný výkon a odladěná spolupráce komponent.

Vývojové etapy Centrina:
1. generace, kódové jméno Carmel, uvedena v březnu 2003. Skládá se z procesoru Pentium M (jádra Banias nebo Dothan), chipsetu Intel 855 (GME, PM) a Intel PRO/Wireless 2100 nebo 2200.
2. generace, kódové jméno Sonoma, uvedena v lednu 2005. Skládá se z procesoru Pentium M (jádro Dothan), chipsetu Intel Mobile 915 Express a Intel PRO/Wireless 2200 nebo 2915ABG. Rychlejší procesory zkrátily obvyklou velmi dlouhou dobu výdrže na baterie.
3. generace, kódové jméno Napa, uvedena v lednu 2006. Skládá se z procesoru Intel Core Solo, Core Duo (jádro Yonah) nebo procesoru Core 2 Duo (jádro Merom), chipsetu Intel Mobile 945 a Intel PRO/Wireless 3945ABG nebo 4965AGN.
4. generace, kódové jméno Santa Rosa, uvedena v květnu 2007. Skládá se z chipsetu Intel Core 2 Duo (jádra Merom, Penryn), chipsetu Intel Mobile 965 Express a Intel Wireless Wifi Link 4965AGN.
5. generace se bude jmenovat Montevina, plánované uvedení je na rok 2008.
6. generace se bude jmenovat Calpella, plnánované uvedení je na rok 2009.
Ceská Protipirátská Unie Česká Protipirátská Unie - organizace založena v roce 1992. Členy jsou hlavně filmoví producenti a distributoři. Soustřeďuje se na potírání pirátství v ČR, spolupracuje i s MPAA.
CGA Označení normy a také grafického adaptéru společnosti IBM, který spatřil světlo světa roku 1981. Rozlišení činilo 640x200 při maximálně dvou současně zobrazených barvách a nebo 320x200 při čtyřech současně zobrazených barvách. Tento standard je již samozřejmě mnohokrát překonán a dnes se s ním prakticky nikde nesetkáme.
CGI Computer Graphics Interface - standard grafického rozhraní sloužící při návrhu či tvorbě softwaru, který má být použit v grafickém prostředí.
CineFX CineFX je grafický engine, který byl poprvé představem spolu s jádrem NV30 (FX 5800), jehož úkolem je optimalizace pixel a vertex shaderů. NVIDIA označuje tuto technologii jako "Programmable Pixel Shading Architecture". Jejím úkolem je zrychlovat a zjednodušovat práci s pixel shadery a umožnit tak provádění náročných efektů, které přiblíží herní grafiku realitě - v souvisloti s uvedením FX 5800 se mluvilo například o Final Fantasy. První verze CineFX nebyla příliš úspěšná (nízký výkon při použití PS 1.4 a 2.0), stejně jako celá GeForce FX 5800. S jádrem NV35 (FX 5900) však přišel upravený engine CineFX 2.0. Byla přidána jedna FPU a výkon se zvedl na dvojnásobek oproti svému předchůdci. Poslední verze CineFX enginu - CineFX 4.0 - byla použita u sedmičkové řady GeForce FX, následující čipy NVIDIE (NV80, NV92, ...) jsou již stavěny na odlišné architektuře.
CISC CISC (Complex Instruction Set Computer) je instrukční soubor se složitými operacemi s variabilitou různých adresovacích módů. Vlastnosti:
 • zpracování instrukcí ve více strojových cyklech
 • řídící obvody zabírají na čipu přibližně 60% místa
 • relativně rychlé
U současných CISC procesorů dochází ke kombinaci obou technik (CISC a RISC) - navenek jsou CISCové, ale vnitřní konstrukci mají RISCovou.
Cisco Systems
Společnost byla založena v roce 1984 v kalifornském městě Menlo Park skupinou počítačových expertů. Je to vedoucí světová společnost v oblasti sítě Internet, zabývající se přenosem dat, audia a videa prostřednictvím LAN a WAN sítí. Téměř veškerý provoz po internetu je směrován produkty Cisco Systems. Firma vyrábí: směrovače, přepínače sítí LAN, páteřní ATM přepínače, přístupové servery, software pro správu sítí a mnoho dalších souvisejících produktů do kterých instaluje vlastní operační systém IOS (Internetworking Operating System) pro zjednodušení komunikace. Cisco také mmj. pořádá i semináře po celém světě (v angličtině) pro počítačové odborníky nebo studenty. V roce 1998 se Cisco Systems umístila v žebříčku Fortune 500 (500 nejúspěšnějších amerických společností).
Clawhammer Kódové označení pro první Athlony 64 vyrobené 130nm technologií. Byly určeny pro socket 754, později i 939 a jejich frekvence činila 2 000 až 2 600 MHz. Disponovaly 128 kB L1 a 1024 kB L2, přičemž pro své fungování vyžadovaly napětí 1,50V a TDP činilo maximálně 89W. K uvedení na trh došlo 23. září 2003. Setkat se můžeme ale také s Athlony 64 FX Clawhammer, které byly uvedeny 1. června 2004 a jedná se o modely FX-53 (89W TDP) a FX-55 (104W TDP), které nahradily Athlony FX-51 (C0) a FX-53 (C0 a CG) Sledgehammer (socket 940).
clipboard Schránka - jedná se o oblast vyhrazenou v operační paměti, kterou spravuje OS, sloužící k přechodnému ukládání nejrůznějších dat. V souvislosti se schránkou se nejčastěji setkáme s příkazy "copy" (kopírovat; Ctrl+C; Ctrl+Ins), cut (vyjmout; Ctrl+X; Shift+Del) a paste (vložit; Ctrl+V; Shift+Ins)
cluster Alokační jednotka pevného disku - Cluster je nejmenší použitelná oblast dat. Velikost clusteru se liší v závislosti na souborovém systému pevného disku. Nejmenší hodnota, které může cluster nabýt je velikost jednoho sektoru - tj. nejmenší adresovatelné jednotky pevného disku (typicky 512 B nebo 4 096 B u novějších disků). Například souborový systém NTFS umožňuje před formátováním disku zvolit velikost clusteru v rozmezí 512B až 64 KB. Čím menší velikost clusteru zvolíte, tím lépe využijete místo na vašem pevném disku, čím větší cluster zvolíte, tím rychlejší bude vyhledávání dat na disku apod. V praxi to funguje tak, že pokud pracujete s velkým množstvím malých souborů (řádově B a KB), vyplatí se vám nastavit co nejmenší cluster, neboť soubor o velikosti např. 900 B nezabere na disku 900 B ale celý jeden cluster (klidně tedy až 64 KB!) a pokud disk bude sloužit výhradně pro ukládání velkých souborů, vyplatí se použít větší cluster, díky čemuž rychleji funguje vyhledávání na disku apod. U dnešních disků se velikost clusteru (v případě NTFS) nastavuje na 4 nebo 8 KB.
CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor - technologie používaná při výrobě většiny integrovaných obvodů, mikroprocesorů, elektronických pamětí typu SRAM a také např. obrazových senzorů. CMOS obvody se vyznačují nízkou energetickou náročností (oproti např. TTL nebo nMOS technologiím) a také vysokou odolností vůči šumu.
CMOS Reloaded CMOS Reloaded je název utility, která je součástí BIOSů u kvalitnějších základních desek společnosti DFI. BIOS dovoluje uložit si do "bank" různá nastavení, z nichž je možno po startu počítače vybírat Můžete si tedy vytvořit např. profil pro hry a náročné aplikace se zvýšenými frekvencemi, nebo naopak pro surfování na internetu se sníženými takty a utlumenými ventilátory...
CMYK Označení pro barevný model, podobně jako RGB, skládající se ze čtyř barev: Cyan-azurová, Magenta-purpurová, Yellow-žlutá a blacK/Key-černá a využívá jejich subtraktivní míchání(mícháním se omezuje barevné spektrum). CMYK se používá hlavně u reprodukčních zařízení, tiskáren atp.
CNC Computer Numerical Control - číslicové řízení za pomoci počítače.
coaxial cable Koaxiální kabel - název pochází z anglického pojmenování coaxial (CO-axial) což znamená souosý. Je tvořen dvěmi vodivými vrstvami - středový vodič (měděný) a opletení ve formě pláště (uzeměná hliníková síťka), které středový vodič obepíná. Mezi nimi je zamozřejmě ještě měkká izolace - nevodivá vrstva (dielektrikum). Oba vodiče mají stejné osy, a proto se kabelu říká souosý. Architekturou středového vodiče, válcového opletení a izolací mezi nimy se dá docílít požadované vlnové impedance. Ta se udává v ohmech. V ethernetových sítích se používají koaxiální kabely s impedancí 50 Ω. Tomu jsou pak přizpůsobeny všechny obvody, které se na koaxial připojují. K realizaci sítě za pomoci koaxiálního kabelu se používají BNC konektroy. Na koaxiálním kabelu se také pomocí T-konektoru dají dělat odbočky. Každá odbočka musí být zakončena tzv. terminátorem o stejné impedanci jako samotný kabel. 10BASE2 je tenký koaxiální kabel s přenosovou rychlostí 10 Mbps, maximálním poloměrem ohybu 25 cm a maximální délkou 185 m. Pokud je potřeba delší, místo terminátorů se na konci kabelu použije repeater. 10BASE2 je používán v síťové topologii BUS a na jednom segmentu může být maximálně 30 uzlů. 10BASE5, neboli také "yellow ethernet" je historicky nejstarší verzí ethernetu. Je navržen pro venkovní vedení a tomu odpovídá i jeho tloušťka 0,95 cm a maximální možná délka cca 500 m. Pomocí transceiverů (namísto T-konektorů) je možno připojit až 100 stanic. 10BASE5 má přenosovou rychlost maximálně 10 Mbps.
Colorful
Společnost De Li Shin Yeh Co., Ltd., byla založena v roce 1989 na Tchaj-wanu. Roku 1994 byla v Číně vystavěna na ploše 10 000 čtverečních metrů továrna Colorful Industrial Limited, zaměstnávající 500 lidí. Pod značkou Colorful nyní společnost vyrábí stejnosměrné bezkartáčové ventilátory (s průměrem 32 - 120 mm) a foukače (s průměrem 50 - 97 mm), z nichž řada končí jako OEM dodávky pro výrobce výpočetní techniky.
COM Communication port COM1, též Serial port - sériový port. COM1 a COM2 je označení pro univerzální sériové porty počítače, které se hlavně v dřívějších dobách používaly pro připojení myši, modemu, tabletu atd. V současnosti již u nových desek nalezneme pouze jeden COM port a nebo žádn. Nejčastější využití dnes je například pro pokladní systémy, záložní zdroje UPS atp.
Commodore
Commodore International je společnost zabývající se vývojem počítačů a počítačových technologií. Byla založena v roce 1954 v Pennsylvanii a začínala jako firma pro opravu psacích strojů, později výrobou vlastních psacích strojů a kalkulaček. Roku 1976 pak společnost začala vyrábět počítače z nichž nejznámější jsou legendární Commodore 64 a řada Commodore Amiga. Hlavní vizí této společnosti bylo rozšíření počítačů k běžným lidem, do domácností, což se jí také povedlo. Největších úspěchů tato společnost dosáhla v na přelomu 80. a 90.let 20. století. Společnost Commodore skončila svou činnost 29.dubna 1994 bankrotem. Společnost však byla po dlouhých peripetiích znovu vzkříšena a v současné době se opět snaží prorazit na trh.
Component Video Komponentní video - jedná se o nejkvalitnější formát analogového videa, se kterým se setkáme u novějších grafických karet, DVD přehrávačů, televizorů apod. Často se setkáme s označením YUV nebo YPbPr. Component Video je schopné přenášet video i v HD rozlišení.
Composite Video Kompozitní video - jedná se o formát analogového videa, pro jehož přenos přenos je využíván koaxiální kabel a běžné konektory Cinch. Díky tomu se kompozitní video vyznačuje snadnou realizací a nízkou cenou kabeláže, naproti tomu však nabízí jen průměrnou kvalitu videa.
Controler Řadič - část procesoru řídící vykonávání operace a chod celého procesoru podle instrukcí programu. Obsahuje registr instrukcí, který uchovává operační znak instrukce po dobu jejího vykonávání, a dekodér instrukcí, který dekóduje a generuje řídicí signály pro procesor. Existují 2 koncepce řadičů:
 • Řadič je speciální sekvenční automat, který má čítač a dekodér (je dražší, ale rychlejší)
 • Dekódování operačního znaku vykonává řídicí paměť, ve které jsou mikroprogramy uloženy
Cool'n'Quiet Technologie společnosti AMD pro snížení odpadního tepla vyzařovaného procesory a také technologie zajišťující tišší chod počítače. Správně fungující technologie Cool'n'Quiet mění rychlost procesoru (zvyšuje/snižuje jeho násobič) v závislosti na aktuálním vytížení. Souběžně s tím samozřejmě také probíhá snižování/zvyšování napětí pro procesor. Výsledek je pak v praxi takový, že procesor pracuje na plný výkon jen když je to opravdu potřeba, díky čemuž je mnohem lépe nakládáno s energií a procesoru pak navíc stačí i jednodušší - tišší chlazení.
Cooler Chladič, též cooling - chlazení. Každá výkonná součást PC produkuje kromě svého obvyklého výstupu také teplo (podobně jako žárovka kromě světla produkuje i teplo). Proto je potřeba takovou součást chladit, aby se teplem nezničila. O to se stará chladič. Mezi nejvíce hřející součásti patří v PC mikroprocesory, tj. CPU, GPU, čipsety, výkonové tranzistory, trochu méně pak hřejí pevné disky a další. Chladit se dá buď vzduchem nebo vodou, v extrémním případě také termoelektricky, tekutým dusíkem, wapochill atd. Klasický vzduchový chladič se skládá ze základny, která přebírá teplo od emitoru tepla. Teplo je pak přenášeno do žeber, která mají velkou plochu, ze které se lépe odvádí teplo. O rychlý odvod tepla se stará ventilátor, který žebra ofukuje. Vzduchové chlazení je dnes nejběžnější, relativně levné a snadno instalovatelné. Může být však podle typu i velmi hlučné a zanáší se obvykle prachem. Je-li nainstalován ventilátor, jedná se o chladič aktivní. Pokud na žebru ventilátor není, jedná se o takzvaný chladič pasivní (tj. i bezhlučný). Vodní chlazení se skládá podobně jako u automobilu z čerpadla, hadic, vodních bloků, expanzní nádržky a výměníku. Vodní bloky odebírají teplo od emitorů tepla, ohřátá voda putuje hadicí do výměníku, kde se voda ochlazuje. Výměník bývá často ofukován velkým pomaloběžným ventilátorem. Účinné vodní chlazení je poměrně drahé, těžké, nepříliš praktické na časté přenášení a náročnější na instalaci. Okruh musí dokonale těsnit a může se v krajním případě i stát, že začne zarůstat "řasami". Jeho výhodou jsou výborné chladící schopnosti a velmi nízká hlučnost. Extrémní případy chlazení by zasloužily vlastní prostor.
Cooler Master
Cooler Master Co. - známá firma, s hlavním sídlem v Taiwanu, zabývá se převážně chladicími systémy. Cooler Master vyrábí: chladiče, ventilátory, počítačové skříně, zdroje, rámečky externích disku, apod. Naše články o společnosti Cooler Master.
Coollaboratory
Jedná se o mladou německou firmu specializující se na výrobu teplovodivých materiálů z tekutých kovů. Z produktů této firmy je především známá teplovodivá „pasta“ Coollaboratory Liquid Pro. Tato pasta je na rozdíl od ostatních podobných výrobků 100% slitina kovů (neobsahuje žádné nekovové částice – silikon, oxidy). Za pokojové teploty je tekutá, bod tání je 8 ºC. Je netoxická. Neobsahuje pevné částice. Má o řád lepší teplovodné vlastnosti než jiné pasty. Nesmí přijít do styku s hliníkovými částmi, neboť tyto časem naleptává. Je elektricky vodivá. Tento materiál je také dostupný v podobě tenké folie pro lepší nanášení – Liquid MetalPad.
Coppermine Označení pro druhou generaci procesorů Intel Pentium III (nahrazení procesorů s jádrem Katmai), jejíž první procesory se na trhu objevily 25. října 1999. Výrobní proces byl 180nm, FSB dosahovala rychlosti 100 nebo 133 MHz, velikost L2 cache činila 256 KB a takty se pohybovaly mezi 500 a 1 000 MHz (byla vydána i verze s taktem 1,13 GHz, ovšem byl tuto verze nepodporovala většina základních desek a bylo s ní mnoho problémů). Napájecí napětí těchto procesorů se pohybovalo mezi 1,6 až 1,76 V v závislosti na konkrétním modelu. Stejně jako u první generace Pentií III s jádrem Katmai, i zde nalezneme nové SSE instrukce. U Pentií III Coppermine se v průběhu času také poprvé objevil heatspreader chránící jádro procesoru před poškozením.
Coppermine-128 Označení pro jádra druhé generace procesorů Intel Celeron, založené na architektuře Pentií III Copermine. Na trhu se poprvé objevily 29. března 2000. FSB bylo stanoveno na 66 MHz, L2 cache byla vybavena celkem 128 KB, maximální takt činil 766 MHz a procesory krom technologie MMX podporovaly i SSE instrukce. Maximální takt těchto procesorů byl limitován nízkou rychlostí FSB, proto byly 3. ledna 2001 představeny Celerony s jádrem Coppermine, vybavené 100MHz FSB. Výsledné takty se rázem dostaly až na 1 100 MHz. Populární Celerony Coppermine nahradily později nové a snad ještě populárnější Celerony s jádrem Tualatin a s 256 KB L2 cache.
Core Označení pro architekturu procesorů společnosti Intel vycházející z procesorů Intel Pentium M, které byly vyvíjeny paralelně s Pentii 4 (NetBurst). Procesory založené na architekruře Core nalezneme ve dvou verzích: Intel Core Duo (dvě jádra) a Intel Core Solo (pouze jedno jádro, druhé je fyzicky přítomno, ale je z výroby nefunkční a odpojeno). Prvními procesory založené na architektuře Core byly 65nm procesory s jádrem Yonah, což byly vůbec první dvoujádrové procesory pro notebooky s nízkou spotřebou. Zjednodušeně lze říci ,že se jednalo o dva procesory Intel Pentium M v jednom pouzdře. I z tohoto důvodu se u procesorů s jádrem Yonah často setkáme i nadále s označením Pentium M. Nástupcem architektury Core, která našla své uplatnění především v mobilním segmentu, je architektura Core 2, která byla primárně navrhnuta pro High-End desktopové počítače.
Core 2 Architektura procesorů společnosti Intel, vycházející z architektury Intel Core. Tato architektura byla oficiálně představena 27. července 2006 a zahrnovala procesory Intel Core 2 Duo (dvoujádro), Quad (čtyřjádro) a Extreme (dvoujádro nebo čtyřjádro s vysokým taktem a odemčeným násobičem). S architektrou Core 2 narazíme na jádra Conroe, Allendale, Merom, Kentsfield, Penryn, Wolfdale a Yorkfield. Architektura Core 2 prakticky ukončila vývoj procesorů založené na technologii NetBurst (Pentium 4) a další vývoj se týká především této architektury.
Corsair
Firma zabývající se výrobou paměťových čipů, na trhu figuruje od roku 1994. Společnost vyrábí výhradně operační paměti, flash produkty a zdroje. Naše články o společnosti Corsair.
Covington Označení pro jádra prvních procesorů Celeron vycházející z tehdejšího Pentia II. Celerony s tímto jádrem měly frekvenci 266 nebo 300 MHz a neobsahovaly žádnou L2 cache, což drasticky redukovalo jejich výkon. Velmi brzy byly nahrazeny Celerony s jádrem Mendocino, které již disponovali 128 KB L2 cache.
CPU Central Processing Unit - procesor, též mikroprocesor. Jedná se o primární výpočetní jednotku počítačového systému. Probíhají zde veškeré matematickologické operace. Procesor úzce komunikuje se operační pamětí, která procesor zásobuje daty ke zpracování. Rychlost procesoru je udávána šířkou jeho sběrnice (32bit, 64bit), taktovací frekvencí (např. 533 MHz; 3,2 GHz atd.), velikostí paměti cache (Jedna až tři úrovně označovány jako L1, L2 a L3 s velikostmi od jednotek KB až po jednotky MB) a především pak jeho architekturou. Současní, nejznámější výrobci procesorů pro osobní počítače jsou společnosti AMD a Intel.
CPU-Z Freewarová aplikace pro MS Windows sloužící k získání podrobných informací o HW počítače - zvláště pak CPU, RAM a základní desce. Díky svým vlastnostem a podrobným informacím je velmi oblíbená především mezi overclockery.
CrashFree BIOS Utilita přítomná na základních deskách Asus. Umožňuje automatické obnovení poškozeného BIOSu (např. po nepovedeném flashi) z instalačního CD přiloženého k základní desce nebo z USB flash disku.
Cray C90
Systém Cray C90 (původně označovaný X-MP C90) byl superpočítač, vyráběný od roku 1991 společností Cray Research. Vycházel z předchozího Cray Y-MP, oproti kterému měl zejména duální vektorovou pipeline a rychlejší paměti SRAM (s cyklem o délce 4,1 ns, tedy 244 MHz), což dohromady výkon X-MP téměř ztrojnásobilo. Maximální počet procesorů v systému byl přitom zvýšen z osmi na šestnáct.

Systémy byly vybavovány stejným I/O subsystémem (Model E) a operačním systémem (UNICOS) jako Y-MP. Dostupné byly např. modely C94, C98 či C916 (se 4, 8 nebo 16 procesory) a C92A s C94A (vzduchem chlazené). Maximální dodávaná kapacita RAM byla 8 GB, později se objevily verze D92, D92A, D94 a D98 s až 16 GB pomalejších DRAM pamětí.
Cray EL90 Řada odlehčených počítačů Cray EL90, vyráběná společností Cray Research, vychází z předchozích Y-MP EL, se kterými je softwarově kompatibilní (i díky použití stejného operačního systému UNICOS). Jednalo se o vzduchem chlazené sestavy. K dispozici byly tři základní modely - EL92 (dva mikroprocesory, 512 MB DRAM), EL94 (čtyři procesory, 512 MB) a EL98 (osm procesorů, 2 GB DRAM).

Nejvýkonnější systém dosahoval výkonu přes 100 MFLOPS. O vstup a výstup se staraly IOS, založené na procesorech Heurikon HK68 Motorola 68000, využívající VMEbus.
Cray J90
Systém Cray J90 nahradil odlehčené superpočítač Cray X-MP EL. Vyráběn byl od roku 1994 a se svým předchůdcem byl zpětně kompatibilní, používal i stejný operační systém (UNICOS). J90 obsahoval až 32 procesorů s délkou cyklu 10 ns (tedy frekvence 100 MHz) o špičkovém výkonu 200 MFLOPS jeden, přičemž obsáhl až 4 GB pamětí s propustností 48 GB/s. Procesory se dělily na skalární (s vlastní skalární cache) a vektorovou část, roku 1997 se zvedla frekvence skalární části na 200 MHz.

Dodávány byly tři základní modely - J98 (až 8 CPU), J916 (až 16 CPU) a J932 (až 32 CPU). O vstup a výstup se staraly IOS Model V, které dokázaly emulovat Modely E, nasazované u plnohodnotných superpočítačů Cray C90. Postaveny byly na I/O procesoru SPARC a sběrnici VME64, používán byl systém RTOS od VxWorks. Od roku 1997 IOS-V nahradil GigaRing, používaný u Cray T3E a SV1. Později bylo možné do hlavního systému instalovat i procesory z SV1.
Cray T90
Systém Cray T90 (T podle kódového označení Triton během vývoje) byl poslední verzí vektorového superpočítače od Cray Research. Vyráběn byl od roku 1995, kdy nahradil systémy C90. Mezi hlavní zlepšení patřilo zrychlení SRAM pamětí (délka cyklu se zkrátila na 2,2 ns, tj. pracovaly na frekvenci 450 MHz) a dvě pipeline s větší šířkou. Každý z procesorů (kterých bylo až 32) měl nyní navíc skalární datovou cache, všechny pak sdílely paměť o kapacitě až 8 GB. S přenosovou rychlostí tři 64bitové balíky dat za cyklus na procesor dosahovala celková rychlost až 337,5 GB/s s 32 procesory. Signál byl k procesorům veden optickými vlákny.

Celkově systém dosahoval rychlosti až 1,8 GFLOPS na procesor, dostupné přitom byly systémy tři - T94 (1-4 CPU), T916 (8-6 CPU) a T932 (16-32 CPU), poslední za cenu kolem 39 milionů amerických dolarů. Superpočítače nebyly nikdy příliš spolehlivé, avšak ani mnoho dnešních systémů si s nimi co do spolehlivosti příliš nezadá.
Cray X-MP
Superpočítač Cray X-MP, navržený Stevem Chenem, byl evolucí modelu Cray-1. Jednalo se o první paralelní vektorový stroj Cray Research, který přišel roku 1982. Systém vypadal zvnějšku naprosto stejně, přece jen se ale dočkal vylepšení, například přechodu na 32bitové adresování paměti, přičemž dodávána byla paměť o kapacitě 2-16 milionů balíků dat (16-128 MB). Vylepšeno bylo také řetězení a v neposlední řadě zavedeno sdílení společné paměti jednotlivými procesory, jakožto přidání paměťových portů procesorům. Délka jejich pracovního cyklu se zkrátila nejprve z 12,5 na 9,5 ns (105 MHz), což je teoretická rychlost 200 MFLOPS/procesor, celkem tedy 400 MFLOPS. Později představený model X-MP/48 pak měl čtyři procesory s upravenými vektorovými paměťovými instrukcemi a sníženým trváním cyklu na 8,5 ns (117 MHz), což mu dalo teoretický maximální výkon 920 MFLOPS, u X-MP/EA dokonce 942 MFLOPS. Systémy byly provozovány převážně s operačními systémy COS (Cray Operating System) a UniCOS (derivát UNIX System V).
Cray Y-MP
Superpočítač Cray Y-MP prodávala společnost Cray Research od roku 1988 a jednalo se o velmi pokročilý stroj, samozřejmě překonávající předchozí Cray X-MP. Počítač sice nebyl softwarově kompatibilní se svým předchůdcem, avšak adresové registry se rozrostly z 24- na 32bitové. Systém používal obvody typu VLSI (Very Large System Integration) a vybaven byl dvěma až osmi procesory s délkou cyklu 6 ns (frekvence 167 MHz), každý se dvěma funkčními jednotkami. Hlavní paměť sestávala až z plných 512 MB SRAM, celkový teoretický výkon na procesor tak dosahoval 333 MFLOPS.

Původní Cray Y-MP (také známý jako Y-MP Model D) byl vsazen do podobné skříně jako Cray-1, ovšem s procesorovou skříní ve středu, vytvářející tedy tvar písmena Y. Vybaven mohl být jedním či dvěma I/O subsystémy a 256MB-4GB pamětí Solid State Drive. Nahrazen byl roku 1990 systémem Y-MP Model E v pravoúhlých skříních s kapalinovým chlazením, který přinesl nové I/O subsystémy s dvojnásobnou propustností a dokonce až 2 GB SRAM pamětí. Dostupný byl ve variantách Y-MP 2E, Y-MP 4E, Y-MP 8E a Y-MP 8I (verze Y-MP 8E umístěná v jediné skříni).

O dva roky později přišly systémy Y-MP 90 s až 32 GB pomalejší, ale menší paměti DRAM, také dostupné s dvěma až osmi procesory (M92, M94 a M96). Přišel také levný systém Y-MP EL (Entry Level), vycházející z designu S-2, zakoupeného od společnosti Supertek Computers roku 1990. Jednalo se o vzduchem chlazený stroj založený na architektuře Y-MP, ovšem s CMOS technologií a I/O založenými na technologii VMEbus. Počítače byly vybaveny až čtyřmi procesory (každý o výkonu až 133 MFLOPS) a 32 MB až 1 GB DRAM. Systémy byly podstatně menší než plnohodnotné superpočítače Cray Y-MP (201×127×81 cm při hmotnosti 635 kg); později se z nich vyvinula řada EL90.
Cray-1
Superpočítač Cray-1 je pravděpodobně vůbec nejznámějším superpočítačem v historii. Vytvořil jej tým vedený Seymourem Crayem po jeho odchodu z Control Data Corporation a založení Cray Research. Firma sice měla zpočátku starost s financemi, nicméně Cray brzy našel ochotné sponzory a začal pracovat na novém návrhu. Cray-1 byl představen roku 1975 a vzbudil takové nadšení, že spolu začaly soupeřit Národní laboratoř Lawrence Livermorea s Národní laboratoří v Los Alamos o to, kdo dostane první model. Nakonec byl první z těchto systémů nainstalován v Národní laboratoři v Los Alamos roku 1976, celkově se pak prodalo více jak 80 kusů za cenu 5-8 milionů amerických dolarů, přičemž zpočátku společnost doufala, že prodá alespoň dvanáct.

Cray vyšel ze systému CDC 8600, který nakonec nikdy nespatřil světlo světa, namísto něj byl v CDC upřednostněn projekt STAR. Jím se Cray inspiroval a také použil vektorové procesory. Typické vědecké výpočty totiž obvykle sestávají z jedné stejné operace, aplikované na mnoho dat. Vektorové procesory tyto výpočty zrychlují tím, že jediná instrukce zadá, kde je balík dat a co se s ním má dělat, procesor tak nemusí individuálně pro každé číslo na začátku cyklu dekódovat stále tu samou instrukci. Nadále byly použity i instrukční pipeline, které urychlují zpracování tím, že se nečeká až doběhne celá jedna instrukce, ale jak její vykonávání postupuje skrz jednotky procesoru, začnou se vykonávat další instrukce, procházející již volnými částmi CPU. U STAR ale byla použita architektura typu paměť-paměť, umožňující přímo skrz pipeline číst a zapisovat do paměti, mohly tak být použity vektory jakékoli délky a šířky. Na druhou stranu pokud došlo k přechodu na normální logické operace, vyžadující mnoho přístupů do paměti, výkon se propadl na velmi nízkou úroveň.

Z toho se Cray poučil a uvědomil si, že podobně jako systémy před STAR nevyužívaly situace, kdy se prováděly stále stejné operace s velkými daty, STAR nevyužil situace, kdy se s těmito daty pracovalo stále dokola. Systém tak pro novou instrukci musel vždy přečíst celý blok dat znovu. Cray-1 tedy více pracoval s registry, kam se načetlo více instrukcí a ty se pak provedly naráz. Registry jsou velice náročné na obvody, proto došlo k redukci délky a šířky vektorů, systém tak musel pracovat s menšími bloky dat a o to častěji přistupoval do paměti, na druhou stranu byly přístupy omezeny při běžných logických výpočtech s jednotlivými daty. Navíc jednotky pro sčítání a násobení byly implementovány samostatně, výstup z jedné tak mohl být přes pipeline vyveden do druhé, mohlo tak dojít k řetězení instrukcí.

Fyzicky byl Cray-1 první systém od Seymoura Craye, využívající integrované obvody. Ty byly sice známy již v šedesátých letech, avšak až v sedmdesátých získaly dostatečnou rychlost. Použity byly pouze čtyři druhy - ECL duální NAND brány, pomalejší MECL NAND brány, 16×1 velmi rychlé (6ns) SRAM pro registry a pomalejší (50ns) 1k×1 SRAM pro hlavní paměť. Celkově měl systém na 200 000 bran, tedy takřka stejně jako o pět let později procesor Intel 80386 na jedné malé destičce. Jednotlivé IO byly v počtu do 144 umístěny na pětivrstvých PCB (deskách tištěných spojů), spojené k sobě vždy po dvou v celkem 24 skříních, v každé přitom bylo 72 takových párů desek. Jeden modul potřeboval jednu nebo dvě desky, celkem Cray-1 obsahoval 1 662 modulů ve 113 variantách. Mezi jednotlivými deskami byly podobně jako u CDC 7600 či CDC 8600 vloženy měděné destičky, které odváděly teplo k trubičkám kompresorového chlazení. Zpočátku byl problém s unikáním chladící kapaliny, nicméně později byly použity jiné postupy svařování a chlazení fungovalo správně.

Jedním z počátečních problémů systému bylo fungování na frekvenci blízké signálnímu časování integrovaných obvodů. Problém byl později vyřešen přidáním fólií pro zvýšení kapacitance a drobným zpožděním signálů. Některé odhady tvrdí, že dokonce 40 % všech bran bylo použito pouze pro zpoždění a vyčištění signálů. Cray se zaměřil i na vzájemné propojení prvků, použity byly vodiče v krouceném páru o přesné délce, navíc zesilovače byly vyváženy tak, aby jedním z vodičů protékal větší výkon a druhým menší, což rozložilo zátěž na napájecí zdroj. Celý systém ve tvaru C byl umístěn na prstenci s napájecím zdrojem, moduly závisející na rychlosti pak byly uvnitř, kde byly kratší vzdálenosti. Jeden cyklus tak trval 12,5 ns, Cray-1 tak pracoval s frekvencí 80 MHz. Podle odhadů byl ve výsledku 4,5× rychlejší než CDC 7600.

Celý stroj byl 64bitový s 24bitovým adresováním pamětí, pojal tedy až 16 MB; 50ns paměť byla rozmístěna v 16 bancích. Hlavní registr sestával z osmi 64bit skalárních a osmi 64bit adresových registrů, které měly ještě po 64 registrech jako dočasné úložiště, neviditelné funkčními jednotkami. Vektory přidaly ještě osm 64bit registrů po 64 slovech a konečně systém obsahoval jeden časovací a čtyři instrukční buffery pro 64 16bit instrukcí každý. Vektorové registry dostávaly instrukci každý takt, adresové a skalární každé dva takty. K dispozici bylo celkem 12 funkčních jednotek, ovšem paralelně běžely vždy jen dvě každý takt, teoretický výkon tak dosahoval 160 MIPS, praktický 136 MFLOPS; s dobře použitými vektorovými instrukcemi ale mohlo být dosaženo až 250 MFLOPS.

Dřívější externí procesory pro správu I/O zařízení nahradily šestikanálové řadiče s celkovou propustností 4 MB/s. První model, Cray-1A, vážil i s chlazením 5,5 tuny a s 8MB pamětí činila spotřeba 115 kW, nicméně chlazení a úložiště dat toto číslo takřka zdvojnásobily. Řídící mikropočítače DATA General SuperNova S/200 byly později nahrazeny modelem Eclipse. Novější model Cray-1S zrychlil cyklus na 12 ns (83,33 MHz), dodáván byl s pamětí o kapacitě 8, 16 či 32 MB a stroje Data General nahradila vlastní 16bitové vnitřní zařízení s výkonem 80 MIPS. I/O systém byl separován a propojen po kontrolním kanálu s rychlostí 6 MB/s a vysokorychlostním datovém kanálu s rychlostí 100 MB/s. Existovalo mnoho provedení, od S500 bez I/O až po S/4400 s 16MB pamětí a čtyřmi I/O procesory. Cray-1S později nahradil Cray-1M s levnějšími MOS paměťmi v I/O systému, distribuován systém byl ve verzi M/1200 (8 MB v osmi bancích), M2200 (16 MB v 16 bancích) a M/4200 (32 MB v 16 bancích). Všechny tři poslední stroje měly 3-4 I/O procesory a druhý vysokorychlostní datový kanál. Uživatelé také mohli dokoupit MOS-RAM disk s kapacitou 32-256 MB.
Creative Labs
Též Creative technology - společnost Singapurského původu s bohatou historií, zabývající se vývojem a výrobou zvukových karet a multimediálního příslušenství pro osobní počítače. Z portfolia této společnosti můžeme jmenovat zvukové karty Sound Blaster a X-Fi, multimediální přehrávače ZEN a také například reproduktorové systémy GigaWorks. Naše články o společnosti Creative.
CrossFire Jedná se o multi-GPU systém společnosti ATI (AMD), obdoba SLI, což je konkurenční řešení společnosti NVIDIA. Technologii CrossFire musí podporovat jak samotná grafická karta, tak samozřejmě i základní deska. Dříve byl CrossFire synonymem pro dvojici grafických karet ATI Radeon pracující v jednom PC, u současných grafických karet se můžeme setkat se systémem CrossFireX umožňujícím kooperaci 2, 3 nebo 4 grafických čipů. Původní technologie CrossFire byla oficiálně představena 27. září 2005 s grafickými kartami Radeon X800x/x850s a x1800s/x1900s. Technologie CrossFireX se poprvé objevila u řady grafických karet Radeon HD 2000 (zároveň i jako součást splatformy AMD Spider) a je samozřejmě součástí i novějších modelů (HD 3000). Jednou z výhod systému CrossFire oproti konkurenčnímu SLI je oficiální podpora ze strany společnosti Intel.
CRT Cathode Ray Tube - označení pro klasickou elektronkovou obrazovku, se kterou se setkáme u běžného televizoru či monitoru. Výhoda CRT obrazovek tkví v okamžitých reakcích obrazu, přirozeném kontrastu a barvách (včetně věrného podání černé barvy) a možnosti použivát různá rozlišení bez interpolace. Nevýhodami je pak vysoká energetická náročnost a značné vyzařování, nestabilní geometrie měnící se v závislosti na aktuálně zobrazovaném obrazu, obnovovací frekvence a s tím spojené namáhání očí a rozměry (hloubka obrazovky a její hmotnost). CRT obrazovky jsou v současnosti stále více nahrazovány LCD displeji a dalšími pokrokovými technologiemi.
CSMA/CD CSMA/CD (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection) je protokol pro přístup k přenosovému médiu v počítačových sítích. Patří do třídy CSMA, tedy metod s vícenásobným přístupem a nasloucháním nosné.

Na rozdíl od čistého CSMA u CSMA/CD stanice při svém vysílání současně kontroluje přenosové médium, zda nezachytí jiné vysílání, které koliduje s jejím. Z této vlastnosti je odvozena přípona „s detekcí kolizí“ (with Collision Detection) v názvu metody. Pokud stanice zjistí kolizi, zastaví vysílání, počká náhodnou dobu a opakuje svůj pokus znovu. CSMA/CD je proto efektivnější než samotné CSMA či CSMA/CA − v nich se kolize nezjišťují a dojde-li k nim, zbytečně se odvysílá celý datový rámec, který bude beztak nutno opakovat.
Ctrl key Důležitá klávesa, kterou najdeme na obou spodních stranách písmenného bloku klaždé AT kompatibilní klávesnice. Tato klávesa slouží jako přeřazovač a používá se zpravidla v kombinaci s dalšími klávesami. Asi nejznámější použití v případě OS Windows 95/98 je klávesová zkratka Ctrl+Alt+Del pro resetování systému.
CUDA Computer Unified Device Architecture - volně přeloženo jako architektura jednotného výpočetního zařízení. Jedná se o patentovanou technologii společnosti NVIDIA, která umožňuje využít výpočetní výkon grafické karty i pro operace/výpočty, které běžně provádí pouze CPU. V praxi se GPU stane jakýmsi koprocesorem, který může pomáhat při výpočtech v nejrůznějších odvětvích průmyslu či v institucích, kde se může potenciál technologie CUDA využít. V současné době je možné tuto technologii využít od grafických karet řady GeForce G100, GeForce G105M, GeForce 8400 GS, GeForce 8400M GS, Quadro FX 370, Quadro FX 360M, Quadro NVS 290, Quadro NVS 130M, Quadro Plex 1000 Model IV a několika dalších modelů ne příliš známých řad. Uvedené modely jsou nejméně výkonné podporované, všechny novější podporu CUDA mají.
Cyrix
Společnost, která se v minulosti zabývala návrhem a výrobou vlastních procesorů. Dnes je tato společnost součástí korporace Via Technologies a zaměřuje se především na výrobu procesorů s velmi nízkou spotřebou. Naše články o společnosti Cyrix.
character set Znaková sada, též kódování či kódová stránka - jedná se o kód, který sdružuje znaky z dané množiny (např. abecedy) a přiděluje jim jinou identifikační hodnotu (sekvence čísel, bytů atp.). Znakové sady jsou standardizovány, přičemž drtivá většina současných se vyvinula z nejstarších kódování ASCII a EBCDIC (kvůli jejich omezení se časem začali tvořit nejrůznější rozšíření). V praxi běžného uživatele narazíme na pojem znaková sada například tehdy, když dojde v nějakém dokumentu či internetové stránce k nesprávnému zobrazení českých znaků. Chybně nastavená znaková sada může způsobit i naprostou nečitelnost daného dokumentu - zobrazí se pouze nesprávné znaky.
chat Jedná se o moderní způsob komunikace, kdy spolu nejčastěji prostřednictvím internetu komunikuje více lidí najednou. V praxi se jedná vlastně jen o speciální software provozovaný na serveru. Chat pro svou komunikaci využívá protokol IRC. V současné době se také často setkáme se tzv. webchaty, ty však využívají protokolu HTTP a nové příspěvky jsou zobrazovány pravidelnou aktualizací stránky. Stejně tak služba instant messaging je v současnosti velmi rozšířená, z příkladů této služby lze uvést například ICQ, MSN či Jabber.
cheat Anglický výraz označující podvod - v počítačové terminologii se jedná se speciální kódy, které může uživatel zadat například v některé počítačové hře. Tyto kódy mění chování hry, zpravidla podstatně sníží obtížnost, učiní hráče nesmrtelným apod.
checksum Též Cyclic Redundancy Check (CRC) - Kontrolní součet. Nejjednodušší a nejběžnější způsob kontroly správnosti dat například při přenosu (kopírování), archivaci atp. Podle určitého vzorce se před samotným kopírováním spočte kontrolní součet a ten se po dokončení kopírování/archivace opětovně kontroluje. Případný rozdíl těchto kontrolních součtů by jednoznačně ukazoval na chybu vzniklou během kopírování.
Chicony
Chicony Electronics CO je společnost založená roku 1983, zabývající se výrobou počítačových klávesnic, myší a jiných polohovacích zařízení a také výrobou a prodejem digitálních videokamer a fotoaparátů. Naše články o společnosti Chicony.
Chieftec
Chieftec Industrial Co., Ltd - Společnost založená v roce 1990, zabývající se primárně výrobou kvalitních počítačových skříní. Hlavní sídlo společnosti je na Taiwanu, výrobní kapacity v Číně a hlavní zastoupení v Německu. Dnes zaměstnává okolo 6000 zaměstnanců. Naše články o společnosti Chieftec.
Chipset Čipset, též čipová sada. V počítačové terminologii se tímto termínem označuje obvykle dvojice čipů NorthBridge a SouthBridge (severní a jížní můstek) na základní desce, které společně určují její základní vlastnosti - podpora CPU (tj. i typ socketu), podpora pamětí, typ a množství rozšiřujících slotů, diskové řadiče atd. Northbridge se obvykle nachází se v horní polovině desky (resp. co nejblíže patici procesoru), bývá větší a opatřen aktivním či pasivním chladičem. Zajišťuje komunikaci mezi CPU, pamětmi, AGP/PCIe sběrnicí a Southbridgem, přičemž může obsahovat také grafické jádro (IGP). Čipsety pro procesory AMD K8 a novější již neobsahují paměťový řadič, který byl přemístěn přímo do jádra procesoru. Druhý čip se nazývá Southbridge a je logicky umístěn v dolní polovině desky (resp. poblíž rozšiřujících slotů a IDE nebo SATA portů). Bývá opatřen menším pasivním chladičem. S Northbridgem komunikuje po speciální sběrnici, která je mnohem rychlejší než například běžná PCI. Některé čipsety ke spojení NB a SB využívají PCI Express sběrnici (typicky 4 linky). Čipset obecně se stará o komunikaci zařízení připojených na sběrnici PCI (disky, integrované zvukové a síťové karty), USB zařízení, určuje kolik bude mít základní deska SATA/IDE konektorů aj. Jeden SouthBridge většinou dokáže spolupracovat s více modely NorthBridge i naopak, záleží přímo na výrobci daného čipsetu. Hlavními výrobci čipsetů pro PC jsou dnes společnosti AMD, Intel, NVIDIA, SiS a VIA. Tito výrobci většinou prodávají čipsety výrobcům základních desek, kteří jimi osazují své produkty. Existují i čipsety (kde je již označení čipset zavádějící, přesto se ale používá), u kterých jsou Northbridge a Southbridge sloučeny do jediného čipu, vyrábí je především NVIDIA a SiS.
chkdsk Příkaz pro systém MS DOS a Windows, jedná se o zkráceninu slova checkdisk - prověření disku. V případě systémů Windows založených na NT technologii (včetně Windows Vista), se jedná o program prověřující pevný disk (či jiné paměťové médium) a konzistenci dat na něm uložených. Tento program dokáže také opravovat některé chyby jako křížení souborů, duplicita apod. V systémech Windows 95/98/Me nenajdeme chkdsk, ale program Scandisk.