Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Pojmy
D-Link
Společnost, založena v roce 1986, která v současnosti zaměstnává přes 3000 zaměstnanců v 5 výrobních továrnách, které se nalézají v USA, Číně, Indii a na Taiwanu (2 továrny). D-Link patří mezi největší výrobce síťových produktů. Naše články o společnost D-Link.
D-Sub Analogové rozhraní pro přenos video signálu. Používá se u počítačů zhruba od roku 1988, kdy nahradilo tehdy 9pinový konektor současným 15pinovým.
D3D Direct3D - jedná se o API vyvinuté společností Microsoft, primárně určené pro hry využívající náročnou 3D grafiku. Direct3D je součástí balíku DirectX, jehož aktualizaci vydává Microsoft pravidelně každý měsíc. Drtivá většina moderních grafických karet má vždy podporu Direct3D a OpenGL (ten je narozdíl od Direct3D freeware).
DAO Zkratka z anglického Disk At Once. Je to metoda vypalování CD/DVD, kdy je celý disk zapsán najednou bez vypnutí laseru. Po vypálení je médium tzv. uzavřeno a již na něj nejde další data přidávat, bez ohledu na to, kolik místa na něm zbývá. Tabulka TOC je zapsána hned na začátku disku. DAO způsob záznamu je vhodný při vypalování audio disků kdy nechceme mít pauzy mezi jednotlivými skladbami, tvorbu master disků a také v případě, že chceme použít overburning - vypálit na médium více dat, než je jeho nominální kapacita.
DAS Direct-Attached Storage, tedy zařízení pro ukládání dat, jež je přímo připojeno na některé z rozhraní počítače. Jsou to například u Desktopových PC eSATA (external SATA) boxy, které využívají v podstatě pouze prodloužených SATA datových kabelů a jsou proto velmi rychlé. Navíc se ale mohou připojit i přes další rozhraní, jako USB 2.0 či FireWire. Servery pak využívají rozhraní FibreChannel, SCSI a SAS.
DashCache Technologie společnosti XGI umožňující rozšířit kapacitu paměti grafické karty o část kapacity paměti RAM. Jedná se o obdobné řešení jako HyperMemory u grafických karet AMD/ATI a TurboCache u karet společnosti NVIDIA.
dB Decibel (též decibell či deciBell) je fyzikální jednotka vyjadřující nejčastěji hodnotu zesílení/útlumu např. u zesilovačů a také se používá pro měření hladiny intenzity hluku. Decibel je logaritmická jednotka. Základní jednotkou je jeden bel, v praxi se však používá výhradně desetkrát menší jednotka decibel. V souvislosti s měřením hluku se můžeme setkat i s označením dBA, což je jednotka hluku přizpůsobená lidskému sluchu.
DC Direct current - stejnosměrný proud. Jedná se o označení stejnosměrného proudu, který narozdíl od proudu střídavého (AC) nemění svůj směr. Například každá baterie či akumulátor je schopný dodávat vždy jen stejnosměrný proud, díky čemuž má i pevně určeny póly (+/-). Stejnosměrný proud ze střídavého získáme pomocí usměrňovače, nejčastěji realizovaného pomocí polovodičových diod. Získat střídavý proud ze stejnosměrného je mnohem složitejší, v praxi se s tímto řešením setkáme například u záložních zdrojů UPS apod.
DDos Distributed Denial of Service - DDoS útok je vylepšená verze DoS útoku, resp. označuje specifický způsob útoku. Čím dál tím výkonnější servery (navíc často zálohované jinými stroji) na stále kapacitnějších linkách je nemožné poškodit obyčejným DoS útokem. DDoS útok se odlišuje v tom, že na cílový stroj (stroje) zaútočí velké množství počítačů zároveň, což zvyšuje jednak datovou kapacitu útoku tak i množství požadavků na cílový stroj a navíc ztěžuje rychlou reakci na takové ohrožení (je snadné "odstřihnout" jeden útočící stroj, ale ne celé skupiny). Toto velké množství počítačů se často získává pomocí infekce virem (např. MyDoom), který není destruktivní, ale v určené časy útočí infikovaným strojem na cíl. Tyto nakažené počítače (aniž by o tom majitelé věděli) se nazývají "zombie". V poslední době je vyhrožování DDoS útoky stále častější.
DDR SDRAM Double-data-rate synchronous dynamic random access memory - typ pamětí, který nahradil svou rychlostí již nedostačující paměti SDR SDRAM. DDR oproti SDR dosahuje vyššího výkonu tím, že přenáší data s náběžnou i sestupnou hranou hodinového signálu, čímž se v praxi docílí dvojnásobné efektivní frekvence. Například nejpomalejší DDR-200 pracují na 100 MHz a vystačí si se 100MHz FSB. Stejná závislost platí i u rychlejších typů DDR-266, DDR-333 a DDR-400. V praxi se často setkáme i s ekvivalentním značením, které se odvíjí od datové propustnosti - DDR-200 označené jako PC-1600 dosahují maximální teoretické datové propustnosti 1 600 GB/s. DDR-266 mají maximální datovou propustnost 2 133 GB/s a jsou označeny jako PC-2100, DDR-333 propustí maximálně 2 667 GB/s a značí se jako PC-2700 a DDR-400 dosahuje logicky dvojnásobných hodnot než DDR-200 a jsou tedy označeny jako PC-3200. Na trhu se setkáme i s rychlejšími DDR moduly, ty již ale neodpovídají specifikacím JEDEC. DDR SDRAM mají 184 pinů a operují s nominálním napětím 2,5 či 2,6 V. Nástupcem těchto pamětí jsou DDR2 a DDR3.
DDR2 SDRAM Nástupce pamětí DDR SDRAM. Paměti DRR2 dosahují vyšší rychlosti, vystačí si s nižším napětím, (konkrétně 1,8 V), mají celkem 240 pinů, což je o 56 více oproti DDR SDRAM, ale disponují horšími latencemi. Značení je podobné jako v případě DDR SDRAM. Nejnižší DDR2-400 (PC2-3200) pracují s 200MHz FSB a datová propustnost je 3 200 GB/s. Rychlejšími jsou pak moduly DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400) a nejrychlejší oficiální moduly DDR2-1066 (PC2-8500). Maximální dosažená rychlost DDR2 (samozřejmě již neoficiálně) se blíží ke 1 300 MHz.
DDR3 SDRAM Paměti DDR3 (nástupce pamětí DDR2) se pyšní nižší spotřebou, nižším napětím (1,5 V) oproti pamětím DDR2 a také 90nm výrobním procesem. Počet pinů je stejný jako v případě DDR2 (240 pinů), paměti jsou ale samozřejmě navzájem fyzicky nekompatibilní. Nevýhodou jsou vyšší latence oproti DDR2. Specifikace prozatím hovoří o čtyřech variantách těchto pamětí, konkrétně DDR3-800 (PC3-6400), DDR3-1066 (PC3-8500), DDR3-1333 (PC3-10600) a DDR3-1600 (PC3-12800).
default Výchozí, též standardní, v běžné mluvě se používá i výraz defaultní. V praxi se s tímto výrazem setkáme velmi často např. ve spojení "default settings" - výchozí nastavení. Tlačítko s takovýmto popisem např. v nějakém programu slouží ke zrušení všech uživatelských nastavení a k obnovení původního nastavení definovaného výrobcem daného programu.
defragmentation Defragmentace - s tímto pojmem se setkáme v souvislosti s pevnými disky. Při obsazování volného místa na pevném disku (obzvláště pokud je disk už z větší části zaplněn) dochází vždy k fragmentaci souborů, což znamená, že soubory nejsou uloženy v celcích za sebou, ale jsou "rozkouskovány" a jejich části se nacházejí v různých oblastech disku. To má samozřejmě za následek pomalejší práci disku, neboť při načítání takovéhoto souboru se musí čtecí hlavička disku i několikrát za sebou přesouvat. Abychom tento jev omezili, je nutné pevný disk pravidelně defragmentovat. Během defragmentace jsou vyhledávány takto fragmentované soubory a jejich části jsou přesouvány k sobě, čímž dochází ke zrychlení práce disku a někdy i k nepatrnému zvětšení volného místa na disku. Fragmentace se značně závislá i na typu souborového systému. Například FAT32 značně trpěl fragmentací souborů, naproti tomu souborový systém NTFS si v tomto směru počíná mnohem lépe a defragmentaci není nutné provádět tak často.
Dell
Celosvětově známý výrobce značkových počítačů, notebooků, serverů, monitorů a dalšího příslušenství pro výpočetní techniku. Naše články o společnosti Dell.
Delphi Vývojové prostředí pro programování podporující několik programovacích jazyků. Je vyvinuto společností Borland a stále hojně používáno. Několik posledních verzí nese název Borland Developer Studio, avšak jednodušší jméno Delphi se pro prostředí Borlandu používá dodnes. Nejnovější verze je prozatím CodeGear Delphi 2007 (následovník Borland Developer Studia 2006, došlo tedy ke změně názvu), která je však ve všech svých variantách distribuována komerčně. Pro nekomerční a nenáročné využití je určen nástroj Delphi 7, který je k dispozici zdarma. Delphi původně podporovala pouze jazyk Object Pascal, nicméně v dnešní době lze sehnat prostředí Borlandu pro jazyky C/C++ či PHP. Nové verze obsahují i WYSIWYG editor pro tvorbu HTML stránek.
DeltaChrome Označení pro grafické karty (čipy) společnosti S3 (distribuované pod záštitou společnosti VIA Technologies). Karty DeltaChrome mají podporu DX9 a SM 2.0 a spotřeba se pohybuje kolem pouhopouhých 5W.
demo Celým názvem demoware. S pojmeme demo se setkáme ve světě počítačů velmi často. Jedná se o označení programu, který je neplacený a slouží zpravidla jako reklama daného produktu, Demo může vypadat a chovat se i jako plnohodnotný program, avšak mívá vždy nějaké zásadní omezení jako např. nemožnost uložení, časově omezená možnost použití, možnost pouze omezeného počtu spuštění, nemožnost použití některých klíčových funkcí apod. Podobně jako demoware se může chovat i shareware, je zde však jeden zásadní rozdíl. Demo nelze povýšit na plnohodnotnou verzi, shareware ano (například po zaplacení programu a obdržení aktivačního kódu apod.)
Dempsey Kódové označení řady procesorů Intel Xeon 5000. Poslední z Xeonů na architektuře NetBurst, vyráběný 65nm procesem se 4 MB L2 cache a určený pro socket 771.
density Hustota - nejčastěji ve spojení double density (DD, dvojnásobná hustota) a high density (HD, vysoká hustota) v souvislosti s kapacitou disket.
Depth of Field Technologie pro realističtější vykreslení 3D scény. Tato technologie simuluje jev, že lidské oko více zaostřuje konkrétní pozorovaný objekt, než jeho okolí - výsledkem je tedy blur efekt aplikovaný na okolí daného předmětu. Tato technologie se poprvé v praxi objevila u 3Dfx karet.
Deschutes Kódové označení jádra procesoru Pentium II, vyráběného 0,25um technologií. Jednalo se o nástupce jádra Klamath vyráběného 0,35um technologií. Procesory PII neměly cache integrovanou v jádře.
desktop 1) Obecné označení PC - jedná se o osobní počítač, ne o server, mainframe nebo konzoli.
2) Označení konkrétní typu počítačové skříně, který se umísťuje naležato na stůl, obvykle pod monitor.
3) Označení pro pracovní plochu např. v OS MS Windows.
DFI
Diamond Flower Inc. je taiwanská společnost založená v roce 1981. Zpočátku se věnovala výrobě grafických karet a motherboardů, ale kvůli situaci na trhu grafických se začala věnovat pouze výrobě motherboardů. Naše články o společnosti DFI.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protokol pro dynamickou konfiguraci ze serveru) je aplikační protokol používáný především pro automatické přidělování IP adresy koncovým stanicím v síti. Zároveň s platnou IP adresou jsou přidělována serverem i další nastavení jako například maska sítě, adresy DNS serverů a jiné. Klientskou část DHCP má každá koncová stanice. Ta se po připojení do sítě snaží broadcastem najít DHCP server. Při úspěchu jí server odpoví nabídkou možných IP adres. Klient si z ní vybere jednu o kterou požádá a po jejím přidělení serverem ji může používat po dobu zapůjčení (lease time). Pokud do uplynutí této doby nedostane nové potvrzení, musí IP adresu přestat používat a server ji může přidělit jinému klientovi. DHCP ulehčuje uživateli připojení k síti a zároveň zaručuje jedinečnost IP.
Dhrystone Dhrystone je zkušební úloha vytvořená v USA v roce 1984. Je k dispozici ve třech jazycích: C, Pascal, Ada. Úloha je založena na provádění „typické“ sady celočíselných výpočtů (datové typy integer, string, array, pointer) a vhodná zejména pro oblast systémového programování (nehodnotí PC z hlediska numerických výpočtů). Cykly v Dhrystone (na rozdíl od Whetstone) mají zpravidla počet opakování rovný jedné (menší vliv vyrovnávací paměti procesoru). Výsledky jsou udávány v Dhrystonech za sekundu DIPS (Dhrystone Instructions per Second), příp. jen v Dhrystonech.
Diamond
Diamond Multimedia je výrobce multimediálního hardware - známý hlavně díky svým zvukovým (řada MonsterSound) a grafickým kartám - například Monster3D (založené na čipech 3DFX Voodoo a Voodoo2) nebo FireGL. Nejaktivnější byl koncem dvacátého století, přičemž v roce 1999 došlo ke spojení se společností S3. Následoval neúspěch na trhu a útlum. Obnova přišla v roce 2003, kdy byla značka DM odkoupena společností Best Data. Díky předchozímu odkupování a dělení, ale přišla například o značku FireGL, kterou dnes vlastní firma AMD/ATI. Naše články o společnosti Diamond.
Die-shrink Metoda, kdy se výroba čipu bez jakýchkoliv jiných změn pouze převede na menší pracovní postup - např. z 90nm na 65nm. Výsledný čip má např. nižší spotřebu (kvůli menšim únikům proudu) a výrobce má zároveň vyšší výtěžnost čipů. Die-shrink není však neomezený - pod jistou velikost se musí měnit i technologie výroby a materiály, protože ztenčující se vrstvy materiálu v čipu mohou negativně ovlivnit jeho vlastnosti - např. původně izolující vrstva se stala příliš tenkou aby dostatečně účinně izolovala a proniká skrze ni proud.
Digital Flat Panel Digitální plochý displej - nejčastěji používáni pro označení LCD displejů. Setkat se můžeme i se zkratkou DFP.
DIMM Dual In-line Memory Module - Jedná se o moduly, které se používají pro všechny novější paměti. Mohou být osazeny pamětmi EDO RAM, SDRAM, DDR SDRAM a samozřejmě i novějšími jako DDR2 SDRAM či DDR3 SDRAM. Narazit můžeme také na speciální moduly DIMM jako například SO DIMM, Micro DIMM atd.
DIP DIP (Dual In-line Package) je zapojení součástky dvěma řadami pinů. Ve tvaru "DIPn" je "n" celkový počet pinů. V počítačíci slouží k připojení mnoha druhů čipů, jako například mikroprocesory (generace Intel 8080, 8086 a 8088), BIOSy, ale i mnoha čipů na základních deskách, rozšiřujících kartách atd. Nejčastěji jsou dělené podle typů osazených čipů na CERDIP (Ceramic Dual In-line Package, čipy s keramickým pozdrem), PDIP (Plastic Dual In-line Package, čipy s plastikovým pouzdrem) a SPDIP (Shrink Plastic Dual In-line Package, zmenšená verze PDIP, používající piny se šířkou 1,78 mm).
DirectDraw Rozhraní API pro akceleraci 2D grafiky vyvinuté společností Microsoft.
DirectX Též DX - jedná se o balík pravidelně vydávaný společností Microsoft, obsahující podporu pro 2D/3D grafiku a multimedia. První DirectX (DX 1.0) byl vydán již v roce 1995. Následující verze se velmi rychle ujaly a dnes je DirectX nezbytnou součastí OS Windows. Aktuálními verzemi jsou DirectX 10 pro Windows Vista a DirectX 9.0c pro OS Windows XP a starší (nejstarší pak Windows 98 - Windows 95 přestal být podporován u verze 8.0). DirectX je balík skládající se z několika částí, z nichž jsou nejdůležitějšími grafická API DirectDraw a Direct3D, DirectInput pro podporu vstupních zařízení jako gamepady a joysticky, dále také DirectSound pro podporu přehrávání audia, DirectShow pro zpracování videa a zvuku a další. Běžný uživatel na pojem DirectX narazí nejčastěji ve spojení s konkrétní grafickou kartou či počítačovou hrou, neboť konkrétní verze DirectX musí být podporována přímo grafickou kartou (pro plné využití jeho vlastností a schopností), přičemž počítačové hry vždy také využívají prostředků a schopností dané verze DirectX.
diskette Disketa - též floppy disk (FDD) nebo pružný magnetický disk. Diskety spatřily světlo světa roku 1967 díky společnosti IBM. Měly tehdy průměr 14" (tedy obrazovka menšího monitoru:-) a kapacitu v řádu desítek bajtů. Postupem času se objevily 8" diskety s kapacitou 160 až 1 024 KB, 5,25" diskety s kapacitou až 1,2 MB a konečně také 3,5" diskety, se kterými se setkáme ještě i dnes, s kapacitami 720 KB, 1,44 MB (nejběžnější) a 2,88 MB. S rokem 2000 obliba disket stále více klesá a jsou nahrazovány disky CD/DVD a také mnohem spolehlivějšími USB flash disky, které nabízejí i neporovnatelně vyšší kapacitu.
Dispatch procesor Dispatch procesor je navržen tak, aby udržoval výpočetní jednotku shaderů efektivně vytíženou. Dosáhne toho dynamickým přepínáním mnoha vláken s výpočty a jejich rozdělením do tří základních skupin (vertex, geometry a pixel shadery). Dispatch procesor sleduje řádově stovky vláken v jakémkoli okamžiku a rozhoduje, které vlákno bude spuštěno a které pozastaveno. Tím, že dispatch procesor obsluhuje velká množství těchto vláken, tak udržuje všechny shader jednotky maximálně vytížené. Dispatch procesor tím umožnil AMD/Ati zvýšit efektivitu celého grafického čipu bez nutnosti navýšení počtu shader jednotek.
DisplayPort Nové grafické rozhraní - teoretický nástupce DVI a HDMI. Nabízí vyšší přenosové rychlosti (a s tím související možnost použití vyššího rozlišení a větší barevné hloubky), menší velikost konektoru, ochranu proti náhodnému vytažení a navíc za jeho použití nemusí výrobci platit licenční poplatky.
Dithering Tónování - technologie sloužící k vytváření plynulých barevných přechodů.
DivX Kvalitní a velmi rozšířený kodek standardu MPEG-4 pro kompresi videozáznamu. Jeho obdobou je XviD, který je však, narozdíl od DivX, šířen jako freeware.
DjVu
DjVu je obrazový formát, který využívá nejnovějších poznatků v oblasti komprese grafických dat, a to velmi účinného jednobitového algoritmu (JB2) pro text a moderní komprese typu wavelet (IW44) pro větší barevnou hloubku. Jde především o ztrátovou a velmi úspornou kompresi při zachování dobré čitelnosti obrazu.
 
Technologie DjVu při typickém použití je schopna obraz segmentovat do vertikálních vrstev a ve složeném komplexním formátu zpracovat odděleně popředí a pozadí obrazu. Popředí může mít vrchní jednobitovou vrstvu a spodní dokreslení, pozadí mívá čtyři barevné vrstvy. Tím je dosaženo maximální úspory při přenosu dat, neboť kompresní schémata použitá v DjVu patří ve svých oblastech k jedněm z nejúčinnějších.
DLL Dynamic Link Library - soubor sloužící k ukládání procedur a funkcí mimo vlastní *.exe soubor, za účelem umožnění přístupu více aplikacím k těmto procedurám, snížení velikosti souboru *.exe a umožnění jeho snadné aktualizace (pokud je změněna procedura v knihovně vymění se pouze DLL soubor). Dynamická knihovna se načte do paměti až když je jí potřeba a poté z ní může být znovu uvolněna. Každá aplikace jenž ji chce využít si ji načte do svého vyhrazeného paměťového prostoru (dříve u 16bitových Windows byla jedna v paměti pro všechny aplikace dohromady). Dynamické knihovny mohou být psány v libovolném programovacím jazyce a tedy jejich prostřednictvím jde skloubit výhody jinak neslučitelných programovacích jazyků.
DMA Direct Memory Access neboli přímý přístup do paměti. Metoda kopírování bloků dat mezi pamětí a portem (HDD, pamětí, ...) bez průchodu skrz procesor, bez dočasného ukládání těchto dat v pomocných registrech, což přináší větší rychlost a menší nároky na výkon.
domain name
Internetová doména - její jméno - je unikátní identifikátor počítače nebo celé počítačové sítě (LAN), která je připojena k Internetu. Doménové jméno je většinou tvořeno několika částmi, které jsou odděleny tečkami - například "svethardware.cz". Domény mají hiearchickou strukturu, tedy např "cz" je doména 1. řádu, "svethardware" 2. řádu atd., domény jsou číslovány odzadu.
 
Výhoda vlastní domény pro firmu nebo třeba i soukromou osobu je nesporná. Registrací vlastní domény si zajistíte svůj vlastní prostor na Internetu, můžete si vytvořit vlastní virtuální emailové schránky se jménem vaší firmy a hlavně přestanete být závislí na službách ISP a pomocí doménového jména propagujete jen svou vlastní firmu nebo osobu. S doménovými jmény se dá též obchodovat, jako s jakýmkoli jiným majetkem.
DoS Denial of Service - obvykle se používá v sousloví "DoS attack", tedy Denial of Service útok. Jde o počítačový útok, jehož cílem způsobit nepoužitelnost cílového stroje - ať už tím, že je přehlcen a to způsobí pád systému, že zvýšené množství požadavků neúnosně zvýší dobu odpovědi, nebo že komunikace způsobená DoS útokem zahltí konektivitu cílového stroje.
download Obecné označení pro stahování - přijímání dat (například ze sítě Internet). Opakem je upload.
DPI Dot Per Inch - údaj, který určuje kolik obrazových bodů se vejde do délky jednoho palce (2,54cm). Tento pojmem označuje rozlišení obrazových zařízení, jako tiskárny a scanery. Čím vyšší je jeho hodnota, tím více detailů lze získat. Někdy je možné se setkat i se zkratkou PPI - Pixel Per Inch.
DRAM Dynamic RAM (Random Access Memory) je typ polovodičové paměti, která narozdíl od SRAM musí být dynamicky obnovována (refresh). Paměť se totiž skládá z kondenzátorů, které se ale postupně vybíjí a tak je nutné je časem znovu nabít, což se děje periodicky. Pro uložení jednoho bitu však stačí jeden kondenzátor a jeden tranzistor, oproti SRAM jsou tak pomalejší, ale pojmou více dat. Proto se takřka od počátku počítačů čtvrté generace používají jako operační paměti. DRAM se dále dělí na několik dalších typů (dnes nejpoužívanější jsou SDRAM, (G)DDR1-5 SDRAM a RDRAM).
Driver Ovladač - v počítačové terminologii obecné označení pro ovladač. Bez správného ovladače není možné používat daný HW či jeho část.
DRM Digital Rights Management - volně přeloženo jako správa digitálních práv. Jedná se o metody, kterými se kontroluje či omezuje používání obsahu digitálních médií. DRM ochrany jsou často terčem kritiky ze strany ochránců občanských práv a svobod. Z tohoto vyplívá i jiný výklad zkratky DRM a to Digital Restrictions Management - správa digitálních omezení. DRM ochrany mají zabránit kopírování či nelegálnímu šíření digitální hudby, videa, počítačových her atd.
DSP Digital signal processor - speciálně vytvořený čip pro operace v reálném čase - použití je hlavně ve zpracování obrazu (kamery atp.), kde je nutné zpracovávat data okamžitě. Mezi klasické znaky DSP patří konstrukce na principu harvardské architektury / modifikované von Neumannovy architektury, použití přímého přístupu k paměti a jednotka schopná spočítat násobení s přičtením (A+=B*x) najednou. Dělit DSP můžeme například podle toho zda:
1) používají aritmetiku s pevnou nebo plovoucí desetinnou čárkou
2) používají filtr IIR nebo FIR
3) jestli jsou součástí celku, který převádějí digitální signál opět na digitální (digitální kamera), digitální na analogový (kapesní CD přehrávač), nebo analogový na digitální (mobilní telefony).
DTS Digital Theater System, vyvinut stejnojmennou společností v letech 1991 až 1993. Je to vícekanálový digitální formát prostorového ozvučení, používaný pro ozvučení filmů v kinech a na DVD nebo laserdiscích (LD). První film s tímto ozvučením byl Spielbergův Jurský park, uvedený do kin v roce 1993. DTS používá ztrátovou kompresi zvuku, jako kodek je použit Coherent Acoustics codec (CAC) s kompresním poměrem 4 až 8:1, datový tok je většinou 768 kbit/s, přičemž maximální je 1536 kbit/s. Obvykle používané rozlišení je 20 bitů při frekvenci 48 kHz, nejnovější varianta DTS 96/24 používá 24 bitů při frekvenci 96 kHz. Nejrozšířenější variantou DTS je 5.1 - 5 zvukových kanálů (pravý a levý přední, pravý a levý zadní, centrální přední + nízkofrekvenční reproduktor - subwoofer), další varianty přidávají zadní centrální kanál, případně umí ze stereo nahrávky vytvořit 5.1 nebo 6.1 zvuk.
DTX 10. ledna 2007 představila firma AMD nový formát základních desek nazvaný DTX. Tento formát je navržen pro menší, tišší, chladnější a celkově úspornější počítače. DTX deska je zpětně kompatibilní s ATX skříněmi a do DTX skříní půjde namontovat i mini-ITX deska. Standard DTX je označován jako otevřený, to znamená, že výrobci základních desek nejsou omezováni umístěním jednotlivých komponent či konektorů. Jediné omezení spočívá v rozměru desky full-DTX 200x244mm, mini-DTX 200x170mm. Oba formáty mohou obsahovat dva sloty pro přídavné karty a jeden XpressCard slot. Počítá se s použitím procesorů s nízkým příkonem do 65W TDP.
Dual Channel Též Dual-channel architecture nebo DCH - technologie paměťového řadiče/motherboardu, která umožňuje po zapojení dvou paměťových modulů do "spárovaných" paměťových banků (slotů) zvýšit propustnost na dvojnásobek - paměťový řadič může použít dva 64-bitové kanály současně. Technologie není závislá na značce/modelu paměti, ale je nutné, aby oba moduly měly stejnou velikost. Zpravidla se ale doporučuje, aby byly co nejidentičtější z důvodu kompatibility a bezproblémového fungování. V případě, že budou zapojeny stejně velké moduly o nestejném výkonu (rychlost, časování), pak oba moduly poběží na nižší z obou frekvencí a vyšším z obou časování.
Dual-BIOS Technologie používaná u základních desek. Na desce jsou umístěny dvě flash paměti se shodným obsahem (BIOS). Pokud dojde k pádu (chybě nebo nepovedené aktualizaci) BIOSu a deska není schopna přečíst obsah "pracovní" flash paměti, dojde k překopírování obsahu ze záložní flash paměti a deska je opět provozuschopná.
Dual-Link DVI Jedná se o typ DVI výstupu, schopný poskytnout vyšší rozlišení než 2048 x 1536 bodů, typicky 2 560 × 1 600, což umožňuje připojení například 30 palcových LCD displejů. Alespoň jedním tímto výstupem je vybavena většina moderních grafických karet. Pro fungování Dual-link DVI výstupu je nutná podpora ze strany grafické karty, zobrazovacího zařízení k propojovacího kabelu.
Dualbus Technologie Matroxu použitá v čipu G400. Jedná se o 2 nezávislé 128-bitové sběrnice, kde každá je schopna přenášet data jen jedním směrem - z paměti se tedy může zároveň číst a zároveň do ní zapisovat.
Dualhead Technologie Matroxu pro zobrazení obrazu na dvou monitorech, i v různém rozlišení a s rozdílnými frekvencemi. Toto zajišťovaly 2 RAMDACy. Matrox se na více monitorová řešení specializuje, a dualhead je velmi propracovaný.
Duron Označení pro levnější variantu procesorů AMD Athlon. První Durony s označením Splitfire vycházely z Athlonů Thunderbird. Lišily se nižšími takty (maximálně 950 MHz) ale především přítomností pouze 64 KB L2 cache a použitím 100MHz FSB. Druhá generace Duronů vycházela z Athlonů Palomino a nesla označení Morgan. Parametry zůstaly velmi podobné, jedinou praktickou změnou bylo navýšení taktu až na 1 300 MHz a stejně jako u Athlonů Palomino, implementace SSE instrukcí. Poslední Durony označované jako Applebread byly vyráběny 130nm technologií a vycházely z Athlonu Thoroughbred. Obsahovaly však opět pouze 64 KB L2 cache, avšak FSB byla navýšena na 133 MHz a takty až na 1 800 MHz. Tyto poslední Durony se prodávaly přibližně do konce roku 2003, poté byly zcela nahrazeny Semprony.
DV Digital Video - formát digitálního videa, který se používá od roku 1994. DV specifikuje jak médium samotné, tak formát videa (kodek). Používá se spíše v poloprofesionální a profesionální sféře, v přístrojích pro domácí použití se uchytila zmenšená varianta DV - MiniDV. Dalšími modifikacemi jsou například formáty DVCAM nebo DVCPRO. Formát DV používá kompresní algoritmus DCT s fixním bitrate 25 Mbps. Výsledný bitrate po přidání zvukové stopy (dva kanály 16 bit / 48 kHz nebo čtyři kanály 12 bit/32 kHz) a dat sloužící k odhalení chyb činí přibližně 36 Mbps.
DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Pozemní digitální televizní vysílání (DVB-T, které začíná nahrazovat staré analogové vysílání v ČR ve druhé polovině roku 2007. Výhodou je lepší příjem i ve členitějším terénu a možné interaktivní služby. Je přijímáno standardními anténami, ale k jeho dekódování je třeba speciální zařízení tzv. set top box nebo TV karta v PC schopná digitálního přijmu.
DVD Digital Verstatile Disc, též Digital Video Disc - jedná se o formát optického datového média, který přišel jako náhrada za již nedostačující CD (v oblasti PC) a také kazety VHS (v oblasti videa). DVD je na první pohled shodné s klasickým CD, ve většině případů však můžeme pozorovat jiné zbarvení spodní - záznamové vrstvy (u zapisovatelných disků, nikoliv u lisovaných DVD-ROM) a při bližším pohledu je také možné povšimnout si, že disky DVD jsou vyrobeny ze dvou tenších plastových kotoučů, které jsou spojeny speciálním pojivem a mezi kterými se nachází datová/záznamová vrstva (CD je vyrobeno z jediného plastového kotouče, na jehož povrch je nanesena datová vrstva a následný potisk). Tím je zajištěna daleko lepší ochrana datové vrstvy před poškozením (jinými slovy, z DVD se nemůže oloupat datová vrstva jako z CD, ale pouze případný potisk, který nemá na funkci vliv). Standardní DVD dosahuje kapacity 4,7 GB na jednu vrstvu, v případě dvouvrstvého média se dostáváme až na 8,5 GB a v případě dvouvrstvého, oboustranného média dosáhneme maximální kapacity 17,1 GB. Existuje velká řada formátů, z nichž nejběžnějšími jsou DVD-ROM (pouze pro čtení, lisované médium), DVD-R/DVD+R (zapisovatelné médium, znamínka +/- značí dva různé technické standardy, které nejsou vždy kompatibilní), DVD-RW/DVD+RW (přepisovatelné médium), DVD+R DL (zapisovatelné, dvouvrstvé médium), DVD-RAM (speciální formát přepisovatelného média, se kterým se dá do jisté míry pracovat podobně jako s pevným diskem). DVD se podobně jako CD používá k ukládání libovolných dat, velmi rozšířené jsou však DVD s video obsahem (odtud Digital Video Disk), které nahradily VHS kazety. Ke čtení/záznamu se využívá červený laser s vlnovou délkou 660 nm, což je kratší vlnová délka, než u červeného laseru pro CD.
DVI Digital Visual Interface - jedná se o rozhraní sloužící nejčastěji k propojení grafické karty a zobrazovacího zařízení. Tento standard byl vytvořen pro přenost nekomprimovných digitálních video dat a postupně je tímto standardem nahrazováno analogové rozhraní D-Sub. Rozlišujeme tři typy DVI konektorů v závislosti na přenášených signálech: DVI-D (Digital only - pouze digitální signál), DVI-A (analog only - slouží pouze k zajištění kompatibility s analogovými monitory) a DVI-I (digital and analog - přenos digitálního i analogového signálu). DVI rozhraní je částečně kompatibilní s HDMI.
Dynamic Energy Saver Nová technologie společnosti Gigabyte, která byla světu oficiálně představena počátkem roku 2008. Jak již název napovídá, tato technologie se za pomoci specializovaného programu snaží minimalizovat spotřebu počítačového systému, založeného na základní desce společnosti Gigabyte v kombinaci s procesorem Intel architektury Core 2, vyrobeného 45nm výrobním procesem. Ovládání a monitoring spotřeby probíhá skrze program nazvaný "Gigabyte Dynamic Energy Saver" a lze jej použít na deskách Gigabyte s čipsetem Intel P35 (revize 2.1) a na deskách, které mají na začátku modelového označení písmeno "E" (např. EP35-DS4 namísto starší P35-DS4). Více inforamcí naleznete na internetových stránkách společnosti Gigabyte.
Dynamický web Dynamický web je obvykle rozšířením statických webů o prvky, které se vyhodnotí a sestaví až po určité uživatelské akci. Typickými zástupci jazyků, v nichž se dynamický obsah tvoří, jsou PHP, PERL či ASP, lze však využít jazyky Java, JavaScript a jiné. Principem je vykonání skriptu s danými vstupními daty (které může zadat i uživatel) a následné vyhodnocení a sestavení statické stránky, která se zobrazí. Technologie, které dynamický web představuje, se dělí především na serverové a klientské. To podle toho, kde se dynamická skripty vyhodnocují. U serverových technologií je skript vyhodnocen na straně serveru a prohlížeči se tak odešle výsledná statická stránka, sestavená obvykle do HTML ( PHP či ASP ). Klientské technologie spočívají v odeslání zdrojových kódu stránky prohlížeči, který tak danou technologii musí znát, vyhodnotit skripty a pak teprve sestavit výslednou stránku ( JavaScript ). Výhody dynamického webu jsou zřejmé – možnost interakce mezi webem a uživatelem. Nevýhoda spočívá jen ve vyšší složitosti a nutnosti hlubších znalostí internetových technologií a programování.