Komentáře od Antikapitalista
Vážně??? :­-o

Podívej se, co se píše na Wikipedii:
https:­/­/en.wikipedia.org­/wiki­/Ethiopian_Airlines#Management_and_ownership

Vláda byla tedy pouhým vlastníkem a do řízení nijak nezasahovala. Jedinou vinu, kterou lze připsat Ethiopská vládě, je ta, že odevzdala řízení toho podniku kapitalistům, aby ho řídili dle kapitalistických pravidel, na „čistě obchodním základě“, jak se píše na Wikipedii.

CSM to dokonce prohlásil za „kapitalistický úspěch v marxistické Ethiopii“.

Úžasný „úspěch“, opravdu! :­-D

Mimochodem, to „tlačení na snížení cen“ bylo právě veskrze kapitalistické, víme? :­-P
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
Re: no moment | od: Antikapitalista (17)  24.3.20193:22
Ty si asi včerajší, že?

https:­/­/en.wikipedia.org­/wiki­/Big_Sister_­(brothel)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(2)  nízká(0)
Re: Přesně | od: Antikapitalista (17)  24.3.20191:17
Ale vždyť s lidskými životy se v kapitalizmu kupčí nejlépe!

Jasně, že se Boeingu nic nestane, protože Boeing je americký, tedy ňu­-ňu­-ňu, že jsou to prokazatelně létající rakvy nevadí, protože bát se máte Kasperského a Huaweie, které jsou bu­-bu­-bu, přestože prokazatelně ještě nikomu neublížili.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(10)  nízká(10)
Re: vtip ne | od: Antikapitalista (17)  24.3.20191:11
To je kapitalizmus.
:­-D
Prostě je zabil kapitalizmus. :­-P
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(3)  nízká(10)
Re: Vida | od: Antikapitalista (17)  21.9.20187:51
Nejvíce mlátí jiným mozek z hlavy kapitalisté, nikoliv komunisté.

Podívej se, kolik válek rozpoutali kapitalisté, nebo do kolika válek se kapitalisté zapojili jakožto útočníci, řekněme, během tvého života. A pak si totéž srovnej s komunisty.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
Takový je prostě kapitalizmus – na něhož EU rovněž dohlíží.

Jo, a když se EU do něčeho zamíchá, pak je z toho ještě větší bordel ­(co se týče 2. odstavce­).
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Je to prostě kapitalista.

Takhle vypadá kapitalistický „pokrok“.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Ten tvůj „řád“ si někomu ukradl, nebo tě nim vyznamenávali jiní pacienti?

„O několik řádů“ neobsahuje ani jediné cizí slovo, leda tak pro tebe, cizáku!

Nuže, schválně si to porovnej:
https:­/­/en.wikipedia.org­/wiki­/List_of_wars_involving_the_United_States
https:­/­/en.wikipedia.org­/wiki­/List_of_wars_involving_the_People%27s_Republic_of_China

Spojené státy agresivní v drtivé většině vedly útočné války.
Jak píši jinde, bylo to zhruba ­"50 válek za 50 let­". Spojené státy agresivní za těch 50 let opravdu vpadly do zhruba 50 jedinečných zemí. Nebyly to všechny vojenské útoky, ovšem kdybychom to toho započítali každou zemi, kterou Spojené státy agresivní vojensky napadly pokaždé, když ji napadly – tedy i vícekrát během oněch 50 let, opět by ten počet vyšel přibližně 50. Tedy ­"50 zemí za 50 let­" platí jakkoliv.
I s tímhle ti to vychází již o řád větší ­(desítkově­).

Ovšem kdybys k tomu přičetl i počet „okupací, podněcování a placení převratů“ – což tedy zmiňoval tvůj předřečník – pak bychom opravdu dospěli k řádům několikrát větším, zejména v zde nikterak neobvyklé 2kové soustavě. :­-P

Já bych k tomu ovšem dodal i jakékoliv činy v rozporu s články 1 a 2 Listiny Spojených národů.

Aby sis nemohl stěžovat na své „cizí termity“, zda máš úřední překlad
– z článku 1:
„1. zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředky a v shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů neb situací, které by mohly vésti k porušení míru;
2. rozvíjeti mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činiti jiná vhodná opatření na posílení světového míru“;

– z článku 2:
„3. Všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány.
4. Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby násilím neb použití násilí ať proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, ať jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“

Nuže, a tohle Spojené státy agresivní porušují soustavně.
Co se týče hrozeb „násilím proti nezávislosti“ to páchají Spojené státy agresivní asi tak každý 2. týden, někdy ovšem i 2krát týdně.

Vsadím se, že bys měl značné potíže srovnat to s čímkoliv z výše uvedeného, co dělá Čínská lidová republika.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Nuže, Amíci si zaplatí o 1­/4 více a vláda ty peníze pak nalije do zbrojení k dalšímu loupení a vraždění po celém světě.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(1)
Je opravdu směšné, že vytahuješ porušování mezinárodního práva ve sporu Čínské lidové republiky ­(ČLR­) a Spojených států agresivních ­(SSA­).

To je prostě asi jako kdyby ses osudy židů v nacistickém Německu snažil popsat výčtem zločinů spáchaných židy na árijskému obyvatelstvu.

SSA již dávno nejsou „demokratickou“, nýbrž *oligarchickou* zemí.
Něco jako zřízení v Íránu, ovšem v křesťansko­-protestantském ražení.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Spojené státy agresivní určitě serou mezinárodní právo více než Čínská lidová republika, která se třeba nikdy „nebránila na opačné polokouli Země“ a podobně.

(JJ, já mám spíše potíže vybavit si případ, kdy Spojené státy agresivní v těch svých válkách nepodporovaly nějaké teroristy nebo fašisty...)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
O kterém z těchto vpádů do Tibetu mluvíš?
https:­/­/en.wikipedia.org­/wiki­/Invasion_of_Tibet
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Spojené státy agresivní vpadly do „50 zemí za 50 let“.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
To je to jediné, co jsi dovedl pochytit od primáře psychiatrické kliniky?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
Re: 123 | od: Antikapitalista (17)  5.1.20186:37
S překreslováním to u CRT nemá moc společného, neboť tam jde obraz ven takřka okamžitě ­(i když se možná neprojeví, ale MŮŽE se projevit – na rozdíl od LCD­).

U LCD je to zpoždění zapříčiněné i různými kroky před vlastním zobrazením, jako třeba uhánění ­(„overdrive“­) a podobně.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Vcelku velice zajímavý výzkum hodně kazí to, že tam není srovnání zpoždění u zařízení PS­/2 klávesnicí a CRT zobrazovačem.

Takhle prostě hází do jednoho pytle zpoždění z USB vstupu i zpoždění LCD zobrazovače.
Navíc se to vyjeví až ke konci článku, přičemž v zdejší tabulce s výsledky to dokonce ani žádným způsobem nevystupuje.
Takový přístup by měl opodstatnění leda u těch „mobilních zařízení“ – ovšem to srovnání ve zdejším článku ­(na rozdíl od původního­) úplně chybí.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
Zde je původina | od: Antikapitalista (17)  23.12.20173:00
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)