reklama
Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Karel Polívka (1485)|18.11.2009 18:10
Tato pravidla platí pro pořádání soutěže pojmenované jako "Soutěž o nejlepší skin pro OXID eShop" konané na webových stránkách internetového magazínu Svět hardware, dále jen „Soutěž“. Tyto body popisují jasná a úplná pravidla pro konání Soutěže, dále jen „Pravidla“.


Organizátorem Soutěže je společnost oXy Online s.r.o., IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129 se sídlem Zdaboř 570, 261 01 Příbram 5, dále jen „Organizátor“.

Sponzorem soutěže je společnost Gigabyte, která do ní poskytla výhry pro 1. a 2. místo (netbooky Gigabyte T1028X a M1022M).


[SIZE="3"]Účast v soutěži[/SIZE]
 • Účastnit se Soutěže může každý registrovaný návštěvník magazínu Svět hardware.
 • Každý účastník může zařadit maximálně 3 skiny.
 • Přihlášení do Soutěže je technicky realizováno vyplněním tohoto formuláře dostupného na webové stránce magazínu pořádajícího Soutěž a odesláním zadaných údajů, dále jen „Účast v soutěži“ (po skončení soutěže byl odebrán odkaz).
 • V případě nejasností napište svůj dotaz do hlavní sekce soutěže vytvořením nového tématu.

[SIZE="3"]Kritéria pro zařazení skinu do soutěže[/SIZE]
 • 4 obrazovky (bitmapové nebo vektorové obrázky) s definovanou strukturou (podrobné specifikace jsou v tomto PDF dokumentu ):
  • Úvodní stránka
  • Přehled produktů
  • Detail produktu
  • Nákupní košík
 • Přípustný formát: PSD (Photoshop), AI (Illustrator), 24-bitová bitmapa
 • Musí se jednat o vlastní tvorbu
 • Musí mít nějakou kvalitativní úroveň
 • Upload musí být proveden do 15.1.2010
 • Uploadem pomocí tohoto formuláře je účast skinu v daném kole konečná (skin nebude možné aktualizovat). Pokud si Účastník není jistý provedením a rád by před zařazením znal názory ostatních, může skin zařadit do podsekce "Rozpracované skiny", kde jej může vylepšovat a pak do uploadovací sekce zařadit až finální verzi.

[SIZE="3"]Udělení práv[/SIZE]
 • Účastí v Soutěži souhlasí Účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „Data“) do databáze Pořadatele, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Pořadatele, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
 • Podmínkou Účasti v soutěži je vytvoření autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb. Účastníkem, dále jen „Dílo“.
 • Účastí v Soutěži uděluje Účastník Pořadatelům bezúplatně nevýhradní a časově neomezené právo Dílo užít všemi způsoby definovanými v § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.
 • Účastník dále Účastí v soutěži prohlašuje, že práva k užití Díla mu patří a že ručí za škody, které by Pořadatelům vznikly v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení, nebo v důsledku nerespektování autorských práv ze strany autora.

[SIZE="3"]Vyhodnocení[/SIZE]
 • Vyhodnocení soutěže předchází dvě hodnoticí kola, v kterých se posuzují do soutěže zařazené skiny.
 • V 1. hodnoticím kole (od 16.1. do 20.1.2010) dojde k nominaci - 5členná komise sestavená ze zaměstnanců Pořadatele oboduje všechny zařazené skiny (od 1 do 5 bodů), na základě čehož postoupí do 2. hodnoticího kola 15 skinů s nejvyšším bodovým ohodnocením.
 • V 2. hodnoticím kole (od 20.1. do 27.1.2010) se vytvoří na homepage fóra SHW anketa s nejlepšími skiny z 1. kola, v které budou moci hlasovat všichni registrovaní čtenáři serverů Svět hardware, TV Freak a Digimanie.
 • Výsledky ankety z 2. hodnoticího kola rozhodnou o konečném pořadí soutěžních skinů. 1.2.2010 bude v magazínu Svět hardware publikováno vyhodnocení Soutěže a oznámení výherců.

[SIZE="3"]Výhry a jejich předání[/SIZE]
 • Pro Soutěž je vypsáno několik výher, dále jen „Výhry“, a podmínky pro jejich získání.
 • V případě, že se Výherce nepřihlásí o Výhru do 14 dnů od zveřejnění oznámení na stránkách internetového magazínu pořádajícího Soutěž, Výhra nebude odevzdána a bude poustoupena dalšímu Výherci v pořadí.
 • Výherce bere na vědomí, že předání Výhry může být ze strany Organizátora podmíněno podpisem darovací smlouvy.

[SIZE="3"]Závěrečná ustanovení[/SIZE]
 • Účastí v Soutěži souhlasí Účastník s Pravidly.
 • Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení Soutěže.