Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně

Irdeto chce dokázat, že ochrana Denuvo nemá znatelný vliv na výkon

12.7.2023, Karel Polívka, aktualita
Irdeto chce dokázat, že ochrana Denuvo nemá znatelný vliv na výkon
Když se řekne Denuvo, mnozí si vybaví systém protipirátské ochrany u PC her, který může mít znatelný vliv na výkon. Zástupce společnosti Irdeto, které Denuvo patří, se o tom teď rozpovídal a uvedl, že plánují pro média vytvořit novou možnost testování.
O vlivu protipirátské ochrany Denuvo na výkon ve hrách toho bylo napsáno už poměrně hodně. I my se tomuto tématu průběžně věnujeme a lze tak u nás o tom najít řadu starších aktualit. Obecně lze na základě dosavadních ohlasů z řad uživatelů i některých vývojářů říci, že negativní vliv na výkon může být někdy poměrně výrazný. Na druhou stranu lze chápat vydavatele, kteří nechtějí, aby šlo jejich hry brzy po vydání snadno cracknout a nelegálně šířit.
 
Steeve Huin ze společnosti Irdeto, která Denuvo v roce 2018 koupila, se rozhodl v rozhovoru s redaktorem magazínu Ars Technica otevřít diskuzi na téma, zda má přítomnost ochrany Denuvo znatelný vliv na výkon ve hrách. Je vhodné doplnit, že Steeve Huin je na webu Irdeto v informacích o firmě vedený coby SVP & GM (Senior Vice President & General Manager). Následuje několik nejzajímavějších citací z rozhovoru.
 

Steeve Huin / Denuvo:
"Anti-piracy technologies is to the benefit of the game publishers, [but also] is of benefit to the players in that it protects the [publisher's] investment and it means the publishers can then invest in the next game. But people typically don't think enough of that."
 
Steeve Huin / Denuvo | CZ překlad:
„Protipirátské technologie jsou přínosem pro vydavatele her, [ale také] jsou přínosem pro hráče v tom, že chrání investici [vydavatele] a to znamená, že vydavatelé pak mohou investovat do další hry. Ale o tomhle lidé typicky moc často nepřemýšlí."

 
Za sebe dodám komentář, že přestože rozumím, proč mají vydavatelé zájem Denuvo používat, bylo už ve více testech demonstrováno, že jeho přítomnost může v některých případech výrazněji snižovat výkon. A pokud uživatel zaplatí za legální verzi dané hry, čímž podpoří práci vývojářů, nechce pak mít z jejího hraní potenciálně horší zážitek než třeba někdo, kdo si sehnal nelegální cracknutou verzi zdarma. Další věc je, že mít Denuvo u nějaké hry aktivní znamená pro vydavatele samozřejmě další náklady, o jejichž možné výši a struktuře jsme si mohli udělat představu před 3 roky díky úniku dohody s Crytekem, kde byla velká částka na počátku a pak menší částky v průběhu času.

 
Takže je otázka, jak se vydavatelům jeho implementace s ohledem na to všechno vyplatí, což ale nejde jednoznačně určit, takže jde o předmět nekonečných diskuzí. Na druhou stranu má Denuvo u PC hráčů za ty roky už tak negativní reputaci, že pokud by vydavatelé nebyli přesvědčení, že se jim jeho používání skutečně vyplatí, nejspíše by v tom už v tak velké míře nepokračovali.
 
 

Testují se srovnatelné verze her?

 
Na argument, že už bylo provedeno dost různých srovnání verzí her s Denuvem a bez něj, které poukazovaly na to, že v některých případech může Denuvo výkon znatelně snižovat, odpověděl následovně:
 

Steeve Huin / Denuvo:
"gamers [almost] never get access to the same version of [a game] protected and unprotected. There might be over the lifetime of the game a protected and unprotected version, but these are not comparable because these are different builds over six months, many bug fixes, etc., which could make it better or worse."
 
Irdeto puts in "the effort of applying the security and validating that the performance is as it was and is not impacted... In the case of anti-tamper, I think there is a clear statement that there is no perceptible impact on gameplay because of the way we do things."

Steeve Huin / Denuvo | CZ překlad:
"hráči [téměř] nikdy nezískají přístup ke stejné verzi [hry] chráněné a nechráněné. V průběhu životnosti hry může existovat chráněná a nechráněná verze, ale ty nejsou srovnatelné, protože se jedná o různé sestavení za šest měsíců, obsahují mnoho oprav chyb atd., které by mohly výkon zlepšit nebo zhoršit."
 
Irdeto vynakládá "úsilí pro poskytnutí zabezpečení a zajištění toho, že výkon zůstane takový, jaký byl, a nedojde k jeho ovlivnění... V případě ochrany proti neoprávněné manipulaci si myslím, že je zřejmé, že nedochází ke znatelnému vlivu na gameplay kvůli tomu, jakým způsobem náš software funguje."

 
 

Nová možnost testování pro média

 
Stanovisko, že přítomnost Denuva nemá znatelný vliv na výkon, chce Irdeto podpořit tím, že připravují novou aktivitu, v které by měly být "důvěryhodným médiím" za účelem testování poskytnuty vždy dvě téměř identické verze hry, jež by se měly lišit jen přítomností Denuva. Více podrobností ale zatím není známo. Jen že by to mělo být připravené snad v příštích měsících a s tímto cílem:
 

Steeve Huin / Denuvo:
...to "see for yourself that the performance is comparable, identical... and that would provide something that would hopefully be trusted by the community."
 
Steeve Huin / Denuvo | CZ překlad:
..."sami se přesvědčíte, že výkon je srovnatelný, identický... a že by to poskytlo něco, čemu by snad komunita důvěřovala."


Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, kdy se takové testy skutečně objeví, kolik v nich bude her, jaká média do nich budou zapojená a jaké budou jejich závěry. Co si o protipirátské ochraně Denuvo a plánu na novou možnost testování pro média myslíte?